Η απόφαση του ΣτΕ για την ΕΑΒ

10 08 2010

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ

Απόφαση αριθ. 846/8.6.2010

Αιτών: Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (ΕΑΒ Α.Ε.)
Καθ’ού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Παρεμβαίνων: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΙΤΑΠ), π. Ιωάννης Οικονομίδης.

[…….]

9. Επειδή, η Επιτροπή εκτιμά ότι η άμεση επίλυση του προβλήματος της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του ποταμού Ασωπού και της λεκάνης απορροής του, το οποίο έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις και καθίσταται απειλητικό για την υγεία και τη ζωή του πληθυσμού, αποτελεί επείγοντα λόγο δημοσίου συμφέροντος, η ικανοποίηση του οποίου οφείλει να επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση και με τη συμβολή της αιτούσας, προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της οποίας η εμπιστοσύνη τόσο της Διοίκησης όσο και της τοπικής κοινωνίας έχει ευλόγως κλονισθεί, μεταξύ άλλων, λόγω της επικινδυνότητας των ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική της διαδικασία, λόγω του μεγέθους της και των σημαντικών ποσοτήτων των αποβλήτων της, αλλά και ως εκ του γεγονότος ότι η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εκ μέρους της αιτούσας, η οποία, αν και δεν έχει, ενδεχομένως, καταληφθεί να ρυπαίνει, ενέχεται, πάντως, σε παραβάσεις μέτρων που εξειδικεύουν την αρχή της προφύλαξης και έχει, ως εκ τούτου, απασχολήσει τα διοικητικά και ποινικά δικαστήρια, δεν υπήρξε υποδειγματική κατά το παρελθόν.  Το ανωτέρω δεν ανατρέπονται από το γεγονός ότι οι περιοδικές δειγματοληψίες αποβλήτων της, πολλές από τις οποίες έχουν διενεργηθεί σε χρόνους που δεν ίσχυε το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, δεν απέδειξαν υπερβάσεις των ορίων ως προς συγκεκριμένες ποιοτικές παραμέτρους. Προς το σκοπό, άλλωστε, αυτό, δηλαδή, την εξάλειψη των κινδύνων για τον πληθυσμό και τη φύση από τις επιβαρυντικές για το περιβάλλον δραστηριότητες πολλών βιομηχανικών μονάδων της περιοχής το ποταμού Ασωπού, ο κανονιστικός νομοθέτης επέβαλε, κατά τα προαναφερόμενα, συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω περιβαλλοντική αδειοδότηση των μονάδων αυτών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η αιτούσα, εντός ορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, τα οποία μάλιστα, κατά την άποψη της Διοίκησης, μπορούν ως προς ορισμένα θέματα, να συντμηθούν. Κατά την εκτίμηση, εξάλλου, της Επιτροπής ιδιαιτέρως σημαντικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται κατά τρόπο άμεσο, όχι μόνο με την εθνική οικονομία και τη διεθνή αξιοπιστία της Χώρας αλλά και με την ίδια την εθνική άμυνα, επιβάλλουν την πρόσκαιρη συνέχιση των δραστηριοτήτων της αιτούσας, στην οποία, άλλωστε, πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα να συμβάλει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, χωρίς να διακοπεί, επί του παρόντος, η λειτουργία της, η οποία είναι, υπό την προεκτεθείσα έννοια, ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την ίδια, γεγονός αυταπόδεικτο, αλλά και για τη Χώρα.  Ενόψει αυτών, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010 υπό τους εξής όρους:

α) λεπτομερής και απαρέγκλιτη τήρηση των εγκεκριμένων με την 165422/14.5.2010 κοινή υπουργική απόφαση πράξη περιβαλλοντικών όρων της αιτούσας,

β) τήρηση, ομοίως λεπτομερής και απαρέγκλιτη των, τυχόν μη περιλαμβανομένων στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, περιορισμών που έθεσε στην αιτούσα η 41109/4594/11.6.2010 πράξη της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία χορηγήθηκε σ’ αυτήν άδεια διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων των εγκαταστάσεών της,

γ) άμεση έναρξη των εργασιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι, τυχόν, αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες κατάρτισης  μελετών κ.λπ., που θα επιτρέψουν στην αιτούσα να υποβάλει τα δικαιολογητικά της αίτησης αναθεώρησης των περιβαλλοντικών της όρων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 20488/19.5.2010, δηλαδή, εργασιών κατάρτισης ισοζυγίου μείγματος  πρώτων υλών, εγκατάστασης κλειστού τύπου μη μηδενιζόμενων υδρομετρητών κ.λ.π.

δ) άμεση έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ή εκπόνησης των μελετών κ.λ.π. που θα επιτρέψουν εν καιρώ την πλήρη διακοπή, τυχόν, υπεδάφιας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων και χρήσης απορροφητικών βόθρων εκ μέρους της αιτούσας,

ε) άμεση έναρξη εκτέλεσης εργασιών ή εκπόνησης των μελετών για την διακρίβωση της στεγανότητας του υδραυλικού δικτύου της αιτούσας και εφόσον απαιτείται, διακριτής χαρτογράφησης των οδεύσεών του (ύδρευσης, πυρόσβεσης, λυμάτων προσωπικού, ομβρίων, υγρών βιομηχανικών αποβλήτων),

στ) άμεση έναρξη εκτέλεσης εργασιών ή εκπόνησης των μελετών για την αποκάλυψη τμήματος των αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και ομβρίων στα όρια των εγκαταστάσεων  και τοποθέτησης υδρομετρητών με μηχανισμό καταγραφής και οργάνων συνεχούς παρακολούθησης βασικών ποιοτικών παραμέτρων και αυτοματισμού διακοπής της ροής και ανακυκλοφορίας για την επεξεργασία τυχόν επιβαρυμένων υγρών αποβλήτων ή ομβρίων και

ζ) ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την πρόοδο των εργασιών.

10. Επειδή, ενόψει τη εν μέρει αποδοχής της υπό κρίση αιτήσεως, η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων.

Δια ταύτα

Δέχεται εν μέρει την από κρίση αίτηση, της περιοχής του ποταμού Ασωπού.

Αναστέλλει την εκτέλεση της 3327/11-12-2008 πράξεως του Νομάρχη Βοιωτίας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010, σύμφωνα με το αιτιολογικό.

Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα του κατατεθέντος παραβόλου.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Advertisement

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: