They tell you black is really white, the moon is just the sun at night…

30 03 2008

Στο σημερινό ΒΗΜΑ και στην Κυριακάτικη Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, δημοσιεύθηκε η ακόλουθη ολοσέλιδη διαφήμιση… περιβαλλοντικής ευαισθησίας…

Διαβάστε επίσης την ανοιχτή επιστολή του καθηγητή Ιωάννη Ζαμπετάκη στο λινκ που ακολουθεί, καθώς και την ανάλυση μας για το… ύψος των προστίμων στο τέλος του ποστ..

http://environmentfood.blogspot.com/2008/03/iso-14001-uropa.html

trees4crvi.jpg

prostimasmall_11-07.jpg

https://asopossos.wordpress.com/2008/03/05/…f/


Ο τίτλος του ποστ, είναι 2 στίχοι από το «Heaven and Hell» των Black Sabbath.
Όλοι οι στίχοι, εδώ:
http://www.lyricsfreak.com/b/black+sabbath/heaven+hell_20019364.html

Advertisement
Θα μας ελέγξουν για το περιβάλλον

29 03 2008

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην προστασία του περιβάλλοντος τίθενται στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία καταφθάνει την μεθεπόμενη Τρίτη στην Αθήνα για τον ετήσιο έλεγχο προόδου της Ελλάδας στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Προτεραιότητα, το κλείσιμο των παράνομων χωματερών, τα έργα στο Θριάσιο Πεδίο, η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών και η λήψη μέτρων για την προστασία των υδάτων.

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά κύκλο επαφών -κυρίως με τους αρμόδιους του ΥΠΕΧΩΔΕ- την Τρίτη, 8 Απριλίου. Η αποκαλούμενη «σύσκεψη-πακέτο» (ως συνολική θεώρηση των θεμάτων και όχι ερμηνευόμενη… βάσει της αργκό) πραγματοποιείται μια φορά ετησίως σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και αφορά το σύνολο των περιβαλλοντικών εκκρεμοτήτων. Η ελληνική σύσκεψη θα αφορά κυρίως τις ακόλουθες υποθέσεις:

Απόβλητα: Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να κλείσει και να αποκαταστήσει έως το τέλος του έτους όλες τις παράνομες χωματερές. Η Επιτροπή ζητεί να πληροφορηθεί τον αριθμό των χωματερών ανά περιφέρεια και την πορεία των έργων αποκατάστασης.

Ρύπανση του Ασωπού: Η Επιτροπή ζητάει ενημέρωση για τα μέτρα του ΥΠΕΧΩΔΕ και τον τρόπο αδειοδότησης κτηνοτροφικών και βιομηχανικών μονάδων.

Προστασία υδάτων: Η Ευρώπη ζητεί να πληροφορηθεί την πορεία των έργων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, με προτεραιότητα σε Θριάσιο Πεδίο και Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Ραφήνα, Κορωπί και Νέα Μάκρη. Ανάμεσα σε άλλες υποθέσεις, που θα απασχολήσουν την αντιπροσωπεία είναι η εκτροπή του Αχελώου, η προστασία της Κορώνειας, ο ΧΥΤΑ στο Σκαλιστήρι και η εφαρμογή των οδηγιών για τις ζώνες προστασίας πτηνών και για τη χρήση μαζούτ με μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο.

AMHN KAI ΠΟΤΕ!
Τοξική βόμβα για δημόσια υγεία και περιβάλλον

29 03 2008
ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Το καθεστώς με το οποίο λειτουργούσαν οι εταιρείες που προκάλεσαν την οικολογική καταστροφή του Ασωπού ποταμού συνιστά κραυγαλέα περίπτωση ασυδοσίας του κεφαλαίου σε βάρος του περιβάλλοντος και του λαού. Μια ασυδοσία που πριμοδοτήθηκε τόσο από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τις διάφορες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό τεκμηριώνει η έκθεση του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, σημεία της οποίας δημοσιεύτηκαν την περασμένη βδομάδα σε μερίδα του Τύπου. Μια έκθεση άκρως αποκαλυπτική ενός σκανδάλου που ασφαλώς δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην περιοχή του Ασωπού.

Σύμφωνα με την έκθεση:

* Οκτώ από τις 19 εταιρείες, που ελέγχθηκαν, διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους υπεδαφίως, χωρίς να έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων από τη Διεύθυνση Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχία Βοιωτίας.
* Καμία από τις ελεγχθείσες βιομηχανίες που διαχειρίζεται/ διαθέτει επικίνδυνα απόβλητα δεν κατείχε Αδεια Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
* Από τις απαντήσεις των Υπηρεσιών της νομαρχίας, προέκυψε ότι η Δ/νση Ανάπτυξης χορηγούσε άδειες λειτουργίας σε βιομηχανίες που επρόκειτο να προβαίνουν σε υπεδάφια διάθεση των αποβλήτων τους, χωρίς να ζητά ως προαπαιτούμενη άδεια διάθεσης αποβλήτων.

Η έκθεση του επιθεωρητή διαπιστώνει πως: «Παρουσιάζεται το φαινόμενο να διαθέτουμε, τύποις, πλούσια περιβαλλοντική νομοθεσία σχετική με τη διαχείριση/ διάθεση των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και, παρά ταύτα, τα θέματα αυτά να εξακολουθούν να ρυθμίζονται από μια γενική Υγειονομική Διάταξη του 1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»».

Από την έρευνα ο γενικός επιθεωρητής σχημάτισε την εικόνα ύπαρξης «στεγανών και έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των υπουργείων».

Το πρόβλημα που αναδείχτηκε από μετρήσεις στην περιοχή Ασωπού – Οινοφύτων αφορά στη ρύπανση του υπεδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από την επικίνδυνη ουσία του εξασθενούς χρωμίου. Για τις μονάδες που επετράπη να λειτουργήσουν, χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει η νομοθεσία, προκύπτει ότι:

* Δεν τους ζητήθηκε και δεν έγινε προκαταρκτική έρευνα που να περιλαμβάνει μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της αντίστοιχης ζώνης και μελέτη της διυλιστικής ικανότητας του εδάφους και του υπεδάφους.
* Δε διασφαλίστηκε η δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των υπογείων νερών από την αρμόδια αρχή.
* Δε διασφαλίστηκε η τήρηση όλων των τεχνικών προφυλάξεων, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των υπόγειων νερών και οι επικίνδυνες ουσίες να μην μπορούν να φθάσουν σε άλλα υδατικά συστήματα ή βλάψουν άλλα οικοσυστήματα.
* Δεν επιβλήθηκε στους περιβαλλοντικούς όρους (από την Υπηρεσία που χορήγησε την ΑΕΠΟ) σειρά πρόσθετων όρων και διασφαλίσεων.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, ο γενικός επιθεωρητής προτείνει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για τους υπεύθυνους (εταιρείες, κρατικούς παράγοντες και υπηρεσίες). Μόνο που το κακό έχει πλέον συντελεστεί.

Η εικόνα γίνεται άκρως ανησυχητική αν ληφθεί υπόψη ότι στην έκθεση διαπιστώνεται: «Εκφράζονται, επίσης, βάσιμοι φόβοι ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις εξετασθείσες εταιρείες, αλλά και άλλες από αυτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Ασωπού – Οινοφύτων, καθόσον και αυτές έχουν αδειοδοτηθεί από τις ίδιες Αρχές, με την ίδια λογική. Δεδομένης, δε, της ατελούς ή και προβληματικής εφαρμογής της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα, είναι πιθανό να έχουμε οδηγηθεί σε ανάλογες δυσμενείς καταστάσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες δραστηριοποιούνται βιομηχανίες που παράγουν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα».

Μισοάδειο το ποτήρι…

29 03 2008

Πέμπτη, 27.03.08Συχνά το νερό της βρύσης «κατηγορείται» για κακή γεύση, ότι δεν χωνεύεται εύκολα, ότι περιέχει πολύ χλώριο ή μικρόβια. Πανεπιστημιακές μελέτες δείχνουν ότι σε πολλές περιοχές της χώρας τα υπόγεια ύδατα, από τα οποία αντλούν γεωτρήσεις, έχουν μολυνθεί ανεπανόρθωτα από νιτρικά άλατα, εξασθενές χρώμιο, νικέλιο ή άλλες καρκινογόνες ουσίες, ενώ έρευνα του ΙΓΜΕ που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα διαπιστώνει αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών στην υδρολογική λεκάνη που ξεκινά από τα Καλύβια και αναπτύσσεται περιφερειακά προς τις περιοχές του Μαρκόπουλου, του Κορωπίου, της Παιανίας, του Γέρακα, της Παλλήνης και των Σπάτων. Σε όλα τα παραπάνω προστέθηκε πρόσφατα η φήμη -που κυκλοφόρησε μέσα από το Διαδίκτυο- για την ύπαρξη ραδιενεργών καταλοίπων στο νερό της πρωτεύουσας.

Ετσι οι καταναλωτές αμφιβάλλουν συχνά για την ποιότητα του νερού που τρέχει από τη βρύση τους. Αυτό, σε συνδυασμό με την παραμονή τους για πολλές ώρες εκτός σπιτιού, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, και γενικότερα η στροφή προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής, έχουν αναδείξει τον τομέα των εμφιαλωμένων νερών σε σημαντικό «παίκτη» του κλάδου τροφίμων και ποτών. Ωστόσο, και το εμφιαλωμένο νερό δεν είναι απαλλαγμένο κινδύνων. Ως ένα τρόφιμο ιδιαίτερα ευπαθές, έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης ενώ όταν μεταφέρεται υπό ακατάλληλες συνθήκες ή εκτίθεται στον ήλιο αλλοιώνεται. Η συντήρηση και η μεταφορά του εμφιαλωμένου νερού ορίζουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, την αξιοπιστία του προϊόντος.

Προς το παρόν οι γεωτρήσεις και τα υπόγεια νερά μπορεί να μην αφορούν την ΕΥΔΑΠ και το νερό της πρωτεύουσας να ανήκει στην πρώτη κατηγορία ποσιμότητας (κατηγορία Α1), όμως τα προβλήματα αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον. Δεδομένης της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΕΥΔΑΠ ότι τα αποθέματα νερού βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, αργά ή γρήγορα θα αναγκαστούμε να στραφούμε στον υδροφόρο ορίζοντα. «Αν δεν έχουμε υπόγεια νερά σε καλή κατάσταση και σε ικανή ποσότητα, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε προβλήματα στο μέλλον», σημείωσε μιλώντας στον ΕΤ ο αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μιχάλης Δασενάκης. «Ο υδροφόρος ορίζοντας του λεκανοπεδίου, επειδή κάθεται από πάνω του μία πόλη με πολλές δραστηριότητες, έχει πρόβλημα. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και συγκεκριμένες κινήσεις για να εξακριβωθούν το επίπεδο και οι πηγές της ρύπανσης, ώστε να ξεκινήσουν οι ανάλογες διαδικασίες αντιμετώπισης», προσθέτει ο κ. Δασενάκης.

«Οσο παίρνουμε νερό από το Μόρνο και τον Εύηνο, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ομως με τη λειψυδρία που απειλείται ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ σε Αυλώνα και Μαυροσουβάλα. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ για το κατά πόσο τα νερά των υδροφόρων οριζόντων της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού έχουν μολυνθεί με εξασθενές χρώμιο από το ποτάμι», τονίζει ο δρ υδρογεωλόγος Χ. Σμυρνιώτης, από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Την ίδια στιγμή, το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των υπόγειων νερών, που δημιουργήθηκε στο ΙΓΜΕ στο πλαίσιο του τρίτου ΚΠΣ, κινδυνεύει με «εξαφάνιση», εξαιτίας της αλλαγής του φορέα διαχείρισης των υδάτων (από το ΥΠΑΝ στο ΥΠΕΧΩΔΕ).

Κύρια μόλυνση

Τα αίτια της υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων νερών, σύμφωνα με τον δρα υδρογεωλόγο Χ. Σμυρνιώτη – (ΙΓΜΕ) συνοψίζονται στα κάτωθι:
Οικιακά και δημόσια λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, μεταλλευτικά, βιομηχανικά απόβλητα, επιστροφές από άρδευση, υφαλμύρινση λόγω υπεραντλήσεων
νερό ψύξης, στερεά και ημιστερεά σκουπίδια, απόρριψη ρευστών στο έδαφος ή σε γεωτρήσεις, υπαίθριες αποθηκεύσεις, αποπαγοποίηση δρόμων, νεκροταφεία.

Περιοχές

Α’ κινδύνου
• Περιοχή γύρω από τον Ασωπό – από τα Οινόφυτα έως τον Ωρωπό
• Περιοχή Θριασίου

Β’ κινδύνου γενικά
• περιοχές που βρίσκονται γύρω από χωματερές
• περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα
• αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και υψηλή νιτρορύπανση (π.χ. Θεσσαλία)

Πηγή: Αν. καθηγητής Μιχάλης Δασενάκης – Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος – Τμήμα Χημείας – Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=30356

«Βράζει» η Βοιωτία που δεν βλέπει μέτρα

29 03 2008

Καζάνι που βράζει με νερό τοξινωμένο ολόκληρος ο Νομός Βοιωτίας. Ανησυχία και θυμό για το νερό που εδώ και δεκαετίες δηλητηριάζεται από την ανεξέλεγκτη βιομηχανική ανάπτυξη, εκδήλωσαν το Σάββατο κάτοικοι στη Θήβα, ενώ προγραμματίζεται και «λαϊκή αγορά αποβλήτων» στη Λιβαδειά.

Τη «λαϊκή αποβλήτων» σχεδιάζουν να οργανώσουν ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές του νομού που έχουν ήδη πληγεί ή αναμένεται να θιγούν από τη λειτουργία βιομηχανιών, λιμανιών, μεταλλείων και εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Η «λαϊκή» θα περιλαμβάνει «προϊόντα» όπως:

– λάσπες από τα απόβλητα που χύνονται στο έδαφος,

– τέφρα από τις χωματερές και τα χυτήρια,

– νερό από τον Ασωπό, τις γεωτρήσεις και τους παράνομους αγωγούς.

Ολα τα παραπάνω θα συγκεντρωθούν και θα εκτεθούν μπροστά στο κτίριο της Νομαρχίας Βοιωτίας στη Λιβαδειά. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ανέδειξε σε έκθεσή του (14/3/08) τις ευθύνες των υπηρεσιών της νομαρχίας που έδιναν άδειες λειτουργίας σε εργοστάσια χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Από την πλευρά του νομάρχη Βοιωτίας Κλ. Περγαντά αναμένεται ακόμη η έκδοση ανακοίνωσης που θα έδινε κάποιες απαντήσεις.

Πάντως, στην εκδήλωση των κατοίκων της Θήβας το Σάββατο όσο και σε ημερίδα που οργάνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Θήβας, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα έργα προχωρούν ώστε η περιοχή να υδροδοτηθεί από το κανάλι του Μόρνου και όχι από τις γεωτρήσεις όπου έχει εντοπισθεί το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο. Υπενθυμίζεται ότι από το κανάλι του Μόρνου αναμένεται να υδροδοτηθεί και η περιοχή σε Οινόφυτα-Δήλεσι, όμως τα έργα έχουν καθυστερήσει. Τα Οινόφυτα ακόμη περιμένουν, αν και ο τοπικός δήμος είχε μιλήσει για ολοκλήρωση των έργων έως τις 31/12/2007, ενώ για το Δήλεσι θα χρειαστεί ακόμη περισσότερος καιρός.

Ακόμη όμως και αυτή η λύση της υδροδότησης από το κανάλι του Μόρνου (ΕΥΔΑΠ) αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς τα υδάτινα αποθέματα που αφορούν μάλιστα ολόκληρη την Αττική μειώνονται συνεχώς. Και το χειρότερο; Δεν έχουν ληφθεί μέτρα για να ενταθούν οι έλεγχοι στις εκατοντάδες βιομηχανίες και να προχωρήσει επί της ουσίας η αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικοβοιωτίας.

ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 24/03/2008

Τα πρόστιμα δεν είναι αρκετά.

29 03 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ επέβαλε χθες πρόστιμο ύψους 330.000 ευρώ στην εταιρεία «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.». Μία από τις παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο είναι ότι δεν παρακολουθείται η διάθεση των υγρών αποβλήτων. Η τελευταία παράβαση είναι η ουσία του προβλήματος του Ασωπού, περίπτωση που έχει πλέον ξεχαστεί από το υπουργείο, το οποίο έχει αφήσει τους κατοίκους της περιοχής στη μοίρα τους και τις βιομηχανίες -αφού τους επέβαλε κάποια πρόστιμα- ήσυχες να κάνουν τη δουλειά τους. Το έγκλημα στον Ασωπό είναι διαρκές… μήπως πρέπει να έχει και το πρόστιμο διαρκή χαρακτήρα;

http://www.mednutrition.gr/content/view/1217/89/

«Λουκέτο διαμαρτυρίας για τον Ασωπό»

29 03 2008

Με κλείσιμο της Νομαρχίας Βοιωτίας μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου απειλεί ο νομάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, διαμαρτυρόμενος για την κρατική απάθεια απέναντι στη μόλυνση του Ασωπού και τις ευθύνες που του απέδωσε προσφάτως ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ).

Το πόρισμα του ελέγχου που είχε παραγγείλει το Νοέμβριο ο ΓΕΔΔ Λέανδρος Ρακιντζής δημοσιοποιήθηκε στις 14/3/2008. Εκεί διαπίστωνε διχογνωμία ανάμεσα στα συναρμόδια υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Υγείας και «πάγιες τακτικές» μέσα από τις οποίες η Νομαρχία Βοιωτίας χορηγούσε άδειες λειτουργίας σε βιομηχανίες χωρίς να εξασφαλίζονται οι νόμιμες προϋποθέσεις, με συνέπεια ο υδροφόρος ορίζοντας μιας τεράστιας περιοχής να έχει δηλητηριαστεί από το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο. Επιπροσθέτως, περιβαλλοντικές οργανώσεις που διαμαρτύρονται για την κατάσταση απειλούν να οργανώσουν «λαϊκή αγορά αποβλήτων» μπροστά από το κτήριο της νομαρχίας. Σε απάντηση, ο νομάρχης Βοιωτίας μας έστειλε εξασέλιδη ανακοίνωση την οποία ανέφερε ότι θα δημοσιοποιήσει και όπου, μεταξύ άλλων, σημειώνει:

– Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη Βοιωτία έχουν τις ρίζες τους στις προηγούμενες δεκαετίες και στον ελλιπή χωροταξικό σχεδιασμό.

– Η συγκεκριμένη νομαρχιακή αρχή από τις πρώτες μέρες της θητείας της (2003) έδωσε προτεραιότητα στην εξυγίανση και περιβαλλοντική προστασία, ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου ως ΠΕΧΠ (Περιοχή Ειδικής Χωρικής Παρέμβασης), να λειτουργήσει κεντρική μονάδα βιολογικού καθαρισμού, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες της νομαρχίας και να αυξηθούν τα πρόστιμα. Ομως, «η κεντρική διοίκηση ουδέποτε ανταποκρίθηκε» ούτε και όταν εκλήθη και εξέδωσε πόρισμα η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

– Το πρόβλημα της μόλυνσης στην περιοχή αναδείχθηκε από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά τον περασμένο Σεπτέμβριο σε θέμα εθνικής σημασίας. Εκτοτε όμως δεν έχει προχωρήσει η εφαρμογή των μέτρων που εξαγγέλθηκαν.

– Η νομαρχία έχει αποφασίσει έκτοτε να απορρίπτει όλες τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν επικίνδυνα απόβλητα και να απαγορεύει την υπεδάφια διάθεση επικίνδυνων υγρών.

«Από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, καταλήγει ο νομάρχης, επισημαίνεται πως οι διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εμφανίζουν κενά, ασυνέχειες και επικαλύψεις. Επιπλέον, η νομοθεσία ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο μεταξύ των υπουργείων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υγείας, Ανάπτυξης), δίνοντας σαφή εικόνα των στεγανών και της έλλειψης συνεννόησης. Είναι τραγικό, αυτό το νομοθετικό χάος και το έλλειμμα περιβαλλοντικής πολιτικής να μετακυλίεται στους τοπικούς φορείς και να επιχειρείται η Αυτοδιοίκηση να χρεωθεί όλα τα κόστη».

ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 27/03/2008

Συγκέντρωση στη Θήβα για το νερό

20 03 2008

Στις 22 Μαρτίου.

Λεπτομέρειες εδώ

Ρεπορτάζ ΕΔΩ κι ΕΔΩ

«Μας είπαν ότι πίνουμε καρκίνο»

19 03 2008

pgiannis.jpg

«Η θνησιμότητα από καρκίνο έχει αυξηθεί στα Οινόφυτα κατά 23%», λέει ο ιερέας Γιάννης Οικονομίδης

«ΕΧΑΣΑ τον πατέρα μου πριν από δυόμισι χρόνια από καρκίνο και μια φίλη μου, σχεδόν συνομήλικη, πριν από δύο μήνες. Άνθρωποι που μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια γειτονιά, έχουν αρχίσει τις χημειοθεραπείες. Μας το είπαν επίσημα: πίνετε καρκίνο, δεν κάνει ούτε να το αγγίζετε.
Είναι βέβαιο ότι δεν μπορώ πλέον να εμπιστευθώ νερό από το υπέδαφος».

Τον τελευταίο καιρό η 35χρονη Ντίνα Φούκη πίνει μόνο εμφιαλωμένο, όπως και οι περισσότεροι κάτοικοι Οινοφύτων από τότε που βρέθηκε η καρκινογόνος ουσία εξασθενές χρώμιο σε νερά γεωτρήσεων από όπου υδρεύεται η περιοχή.

Σύμφωνα με πρόχειρες έρευνες του ιερέα Γιάννη Οικονομίδη στα αρχεία ταφής των Οινοφύτων, τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 23% από το 1990 έως το 2005. «Δεν πρόκειται για επιστημονική έρευνα, τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν. Ωστόσο, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα Οινόφυτα, ακόμα και σήμερα δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς να κάνει επιδημιολογική μελέτη», λέει ο παπα-Γιάννης.

http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20080317&nid=7855969&sn=&spid=876

Για τους αγρότες των περιοχών του Ασωπού

17 03 2008

Πολύ καλό άρθρο από το blog του Αγίου Θωμά Βοιωτίας.

Γιατί φυσικά η λύση του προβλήματος της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού δεν μπορεί να αφήνει απ’ έξω τους ανθρώπους που ζούν από το χώμα και την γη την οποία κάποιοι ασυνείδητα ρυπαίνουν…

Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για την στήριξη και τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή και ας προσπαθήσουμε να βγάλουμε τουλάχιστον και  κάτι καλό από αυτή την οικολογική καταστροφή…

Επτά μήνες μετά ο Ασωπός είναι «ασθενής»

16 03 2008

Για τους αναγνώστες της Καθημερινής: Πατήστε
ΕΔΩ για να οδηγηθείτε κατευθείαν στον πίνακα των προστίμων
EΛΛAΔA Hμερομηνία δημοσίευσης: 16-03-08
Οι βρύσες στα Οινόφυτα στάζουν εξασθενές χρώμιο

Της Λινας Γιανναρου

Στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, οι κάτοικοι των Οινοφύτων και των υπόλοιπων περιοχών που βρίσκονται στο πέρασμα του μολυσμένου Ασωπού ποταμού είχαν αναθαρρήσει. Η πολιτεία είχε καθυστερήσει (κάποιες δεκαετίες) να ασχοληθεί με το μείζον πρόβλημα, όμως όλα έδειχναν ότι η ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό τόσων οικισμών (και τόσο κοντά στην Αθήνα) την είχε βγάλει επιτέλους από το λήθαργο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος είχε χαρακτηριστεί από τον αρμόδιο υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά ως «εθνικό έργο». Μέτρα ανακοινώνονταν, οι «ράμπο του περιβάλλοντος» πραγματοποιούσαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις ύποπτες βιομηχανίες, «έπεφταν» πρόστιμα, ενώ η υπόσχεση για καθαρό νερό «έως τα Χριστούγεννα» ήταν αρκούντως καθησυχαστική.

Η πραγματικότητα

Ωραία όλα αυτά, αλλά είναι ώρα να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα.

Ιδού τι συμβαίνει 7 μήνες μετά την τραγική διαπίστωση ότι η πρακτική των βιομηχανιών να ρίχνουν ανεπεξέργαστα τα απόβλητά τους στον Ασωπό είχε σαν αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι αυτής της χώρας να πίνουν εν αγνοία τους νερό με καρκινογόνες ουσίες:

– Τα Οινόφυτα δεν έχουν συνδεθεί ακόμα με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, με συνέπεια από τις βρύσες να τρέχει ακόμη επικίνδυνο νερό. «Το καθαρό νερό φτάνει από μέρα σε μέρα», είναι η απάντηση των αρμοδίων.

– Ουδείς έχει συμμορφωθεί με τους νόμους! Οπως αποκαλύπτει σήμερα η «Κ», οι αναλύσεις στο πόσιμο νερό της περιοχής εξακολουθούν να «βγάζουν» βαρέα μέταλλα, μεταξύ των οποίων το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο.

– Ο Ασωπός παρουσιάζει την ίδια «ασθενή» εικόνα (είναι μαύρος και «αχνίζει»), αδιάψευστος μάρτυρας ότι το έγκλημα συνεχίζεται.

«Μην ακούτε τι σας λένε οι διάφοροι αρμόδιοι. Εδώ δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα», λέει στην «Κ» ο παπα-Γιάννης Οικονομίδης, εκ των πρωτεργατών της αποκάλυψης των πραγματικών διαστάσεων του προβλήματος και επικεφαλής του τοπικού συλλόγου «Πολίτες για την Αειφορία». «Εδώ και τρεις μήνες, το νερό συνεχώς «έρχεται; και νερό δεν βλέπουμε. Την ίδια ώρα, στο αντλούμενο νερό ανιχνεύεται ακόμα εξασθενές χρώμιο. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα – είναι τόσο απλό».

Πράγματι, οι αναλύσεις νερού του Ιανουαρίου, τα αποτελέσματα των οποίων έφθασαν στα χέρια των κατοίκων έπειτα από την παρέμβαση του εισαγγελέα Θηβών(!), έδειξαν παρουσία εξασθενούς χρωμίου από 12 έως 46 μg (υπενθυμίζεται: δεν υπάρχει όριο ασφαλείας για τη συγκεκριμένη ουσία, καθότι είναι καταχωρημένη διεθνώς στις καρκινογόνες).

Τα έργα

Μιλώντας στην «Κ», ο δήμαρχος Οινοφύτων κ. Γιώργος Θεοδωρόπουλος παραδέχθηκε ότι το εξασθενές χρώμιο εξακολουθεί να εμφανίζεται στα αποτελέσματα των αναλύσεων, υποστήριξε όμως ότι οι τιμές είναι χαμηλότερες. «Και όμως, οι επιθεωτητές Περιβάλλοντος έχουν εγκατασταθεί στα Οινόφυτα και κάνουν συνεχώς ελέγχους στις βιομηχανίες. Προφανώς κάποιοι συνεχίζουν να ρίχνουν τα απόβλητά τους στον Ασωπό είτε απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω των γεωτρήσεων – το έχουμε δει και αυτό. Υπάρχει πάντως μια βελτίωση της κατάστασης. Απέχουμε όμως ακόμη πολύ από το επιθυμητό σημείο». Οπως επισημαίνει, το διυλιστήριο έχει κατασκευαστεί, το νερό έχει φθάσει στα Οινόφυτα από τον Μόρνο και αυτές τις ημέρες γίνονται έλεγχοι για την ποιότητά του.

Ωστόσο, το δεύτερο μεγάλο έργο, δηλαδή η κατασκευή αγωγού από τα Οινόφυτα προς το Δήλεσι (όπου το καλοκαίρι υδρεύονται ώς και 30.000 άνθρωποι) δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Η εργολαβία έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρική του Ομίλου Μπόμπολα, αλλά καθώς το έργο είναι αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, έπρεπε να προηγηθεί προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. «Τώρα υπογράφουμε τη σύμβαση και προχωράμε», λέει ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Τα πρόστιμα αντιστοιχούν στο 2,39% των ετήσιων κερδών των βιομηχανιών

Την ίδια ώρα, στη νομαρχία Βοιωτίας, στα όρια της οποίας βρίσκονται εγκατεστημένες πάνω από 2.500 βιομηχανίες, αρμόδιος για τον έλεγχό τους είναι μόνο ένας υπάλληλος. «Οι μισές από αυτές είναι ρυπογόνες. Πώς είναι δυνατόν να τα προλάβει ένας άνθρωπος; Μήνες ζητάμε και άλλους χημικούς μηχανικούς, αλλά το αίτημα δεν εισακούεται», αναφέρει χαρακτηριστικά στην «Κ» ο αντινομάρχης Βοιωτίας κ. Δημήτρης Αγγέλου. «Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να πιέσουμε ώστε ο Ασωπός να παραμείνει η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα για τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος του υπουργείου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρμόδια υπηρεσία της νομαρχίας δεν δύναται να ελέγχει πόσα απόβλητα παράγει μια βιομηχανία και πού τα διοχετεύει (εφόσον καμία δεν παραδέχεται ότι τα απορρίπτει στον Ασωπό). «Εμείς πάμε και ζητάμε τα χαρτιά και εκείνοι μας εμφανίζουν ένα τιμολόγιο από εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Πώς μπορούμε να ξέρουμε εάν αφορά όλη την ποσότητα ή τι ακριβώς έχει γίνει; Δυστυχώς, το σύστημα χρειάζεται να μηχανοργανωθεί ώστε με μια ματιά να γνωρίζουμε, με βάση τις πρώτες ύλες μιας επιχείρησης, τι παράγει, πόσο τοξικό είναι και πώς το διαχειρίζεται».

Οσον αφορά το διά ταύτα, ουδείς ακόμα γνωρίζει ποιοι ακριβώς ευθύνονται για τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και την επιβάρυνση του πόσιμου νερού με εξασθενές χρώμιο. Οπως υπενθυμίζει ο παπα-Γιάννης, ισχύει το «ο ρυπαίνων πληρώνει». «Δεν νομίζετε ότι αυτοί, όποιοι και αν είναι, θα πρέπει να πληρώσουν, αν όχι την απορρύπανση του οικοσυστήματος, τουλάχιστον το κόστος της σύνδεσης με την ΕΥΔΑΠ;». Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι αρχές έχουν περιορίσει τους «ενόχους» σε 40 – 50 βιομηχανίες.

Ουδείς ωστόσο είναι αισιόδοξος. Είναι γνωστό ότι οι βιομήχανοι δεν πληρώνουν καν τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται είτε από τη νομαρχία είτε από τους «ράμπο» του ΥΠΕΧΩΔΕ. «Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, κάνει η υπόθεση πέντε χρόνια να τελεσιδικήσει και εν τω μεταξύ δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ – αυτή είναι η πραγματικότητα», λέει ο κ. Αγγέλου.

Και όμως. Σύμφωνα με υπολογισμούς των κατοίκων των Οινοφύτων (μπορείτε να τους βρείτε εδώ: asopossos.wordpress.com), τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί συνολικά αντιστοιχούν μόλις στο 2,39% των ετήσιων κερδών των επιχειρήσεων. Και μόλις στο 0,08% του τζίρου τους…

Χωρίς μελέτες οι βιομηχανίες στον Ασωπό

15 03 2008

Φωτεινη Καλλιρη

Tο δραματικό πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως της επιβάρυνσης των υπογείων υδάτων, με επικίνδυνες συνέπειες για τη δημόσια υγεία, από τη δραστηριοποίηση βιομηχανιών που διαθέτουν τοξικά απόβλητα αναδεικνύεται σε πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζή. Οι επιθεωρητές διενήργησαν ελέγχους σε 19 βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ασωπού ποταμού και τα συμπεράσματα είναι αποκαρδιωτικά. Οι μετρήσεις του κλιμακίου στον Ασωπό και τα Οινόφυτα κατέγραψαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις της επικίνδυνης ουσίας του εξασθενούς χρωμίου στο υπέδαφος και τους απορροφητικούς βόθρους ορισμένων βιομηχανιών, οι οποίες χρησιμοποιούν χρώμιο ή ενώσεις χρωμίου κατά την παραγωγική τους διαδικασία και διαθέτουν στο υπέδαφος τα απόβλητά τους.

Ο επιθεωρητής επιρρίπτει σαφείς ευθύνες στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς χορήγησαν άδειες στις μονάδες αυτές, δίχως να έχει εκπονηθεί μελέτη για τις επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και τη διυλιστική ικανότητα του εδάφους. Ενα πλέγμα από πληθώρα διάσπαρτων νομοθετικών διατάξεων, που εμφανίζουν κενά, ασυνέχειες και επικαλύψεις διευκολύνουν τους ασυνείδητους, ενώ ανησυχητική είναι η παρατήρηση ότι ακόμη και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία. «Παρουσιάζεται, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση ελέγχου, το φαινόμενο να διαθέτουμε, τύποις, πλούσια περιβαλλοντική νομοθεσία σχετική με τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, και παρά ταύτα, τα θέματα αυτά να εξακολουθούν να ρυθμίζονται από μια γενική υγειονομική διάταξη του 1965, η οποία δεν κάνει ειδική αναφορά σε τοξικές ουσίες και δεν θέτει όρια απόρριψης επικίνδυνων ουσιών». Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι αναζητούνται ποινικές ευθύνες στους υπαλλήλους της νομαρχίας που εξέδωσαν τις άδειες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αλλά και στις βιομηχανίες που λειτουργούν δίχως να εφαρμόζουν τη νομοθεσία, υποβαθμίζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_14/03/2008_262805

Ο επιθεωρητής δείχνει τη νομαρχία για το εξασθενές χρώμιο

15 03 2008
ΑΣΩΠΟΣ

Ο επιθεωρητής δείχνει τη νομαρχία για το εξασθενές χρώμιο

Του ΑΡΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Πάγιες τακτικές», διαφωνίες υπουργείων και μια νομαρχία που «εφαρμόζει πλημμελώς» υγειονομικές διατάξεις του 1965 (!) ευθύνονται, σύμφωνα με τον γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) Λ. Ρακιντζή, για τη μόλυνση των υδάτων στην περιοχή του Ασωπού από το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο.

Δείχνοντας ουσιαστικά προς την πλευρά της Νομαρχίας Βοιωτίας, ο γεν. επιθεωρητής αναζητά πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε όσους:

-Εχουν εκδώσει άδειες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για βιομηχανίες της περιοχής χωρίς να εφαρμοστούν οι προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης 26857/88 για την προστασία των υπόγειων νερών.

-Οσους εξέδωσαν άδειες λειτουργίας εταιρειών χωρίς να έχει εκδοθεί προηγουμένως άδεια διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων.

-Ολους τους «εμπλεκόμενους υπαλλήλους, εισηγητές και προϊσταμένους».

Οπως είχαμε δημοσιεύσει στις 20/11/2007, ο Λ. Ρακιντζής ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει ποιες είναι οι ευθύνες και παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης στο περιβαλλοντικό σκάνδαλο που ήρθε στην επιφάνεια από τον περασμένο Αύγουστο, όταν για πρώτη φορά μετρήθηκε το εξασθενές χρώμιο στο «πόσιμο» νερό του Δήμου Οινοφύτων. Υπενθυμίζεται ότι έκτοτε διαπιστώθηκε η ύπαρξη της ίδιας ουσίας στο νερό πολλών περιοχών γύρω από τη βιομηχανική περιοχή (Θήβα, Αυλίδα, Ωρωπός, Δήλεσι κ.ά.).

Βασικό εργαλείο για την έρευνα του ΓΕΔΔ ήταν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τον Νοέμβριο σε 19 βιομηχανίες της περιοχής από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος (τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκαν πρόστιμα σε ακόμη 15 επιχειρήσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους διέθεταν επίσης παρανόμως απόβλητα). Μεταξύ άλλων, η έρευνα διαπιστώνει ότι:

-Η υπ. απόφαση 26857 του 1988 για ουσίες που βλάπτουν τα υπόγεια ύδατα, με επισπεύδουσα αρχή το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, «ουδέποτε εφαρμόστηκε από κανέναν εκ των εμπλεκομένων».

Ουδέποτε υλοποιήθηκε υπ. απόφαση του 1997 (19396) για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων και την κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών.

Τα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Υγείας διαφωνούν μεταξύ τους για το αν οι άδειες που είχαν εκδοθεί με την υγειονομική διάταξη του 1965 μπορεί να ισχύουν παράλληλα με τις άδειες που εκδίδονται βάσει της 13588/06.

-Οι αρμόδιες (αλλά υποστελεχωμένες) υπηρεσίες της Νομαρχίας Βοιωτίας επικαλούνται μια «πάγια τακτική» την οποία ακολουθούσε στο διάστημα 1965-85 το υπουργείο Βιομηχανίας πριν μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. «Η επικαλούμενη «πάγια τακτική», σημειώνει ο ΓΕΔΔ, δεν εδράζεται σε καμία διάταξη νόμου». Στις απαντήσεις τους η Διεύθυνση Υγείας δείχνει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, η Διεύθυνση Χωροταξίας-Οικισμού-Περιβάλλοντος λέει ότι δεν διέθετε άδειες υπεδάφιας διάθεσης «επειδή δεν το ζήτησαν οι ενδιαφερόμενες βιομηχανίες ή υπηρεσίες» και η Διεύθυνση Ανάπτυξης λέει ότι εξέδιδε άδειες σε βιομηχανίες μετά την προσκόμιση μελέτης διάθεσης αποβλήτων εγκεκριμένης από τη Διεύθυνση Υγείας κατά «πάγια τακτική». Ομως, από το 1965 προβλεπόταν έκδοση άδειας διάθεσης αποβλήτων από την Πολεοδομική Υπηρεσία! Κάπως έτσι «άνθισε» η ελληνική βιομηχανία…

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 14/03/2008

Πόρισμα-φωτιά για τον Ασωπό

15 03 2008

Ποινικές ευθύνες σε 19 βιομηχανίες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικολέττα Μουτούση
Οι άδειες 19 εργοστασίων που ρυπαίνουν με τα λύματά τους τον Ασωπό έχουν εκδοθεί κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως επισημαίνει ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης στην έκθεσή του

Στο σκαμνί βάζει ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 19 βιομηχανίες, αλλά και τη Νομαρχία Βοιωτίας και τα αρμόδια υπουργεία, ως υπεύθυνους για την τεράστια ρύπανση του Ασωπού.
Έως και 1.000 φορές πάνω από τα όρια που προβλέπονται στις ΗΠΑ βρέθηκαν το περασμένο καλοκαίρι οι συγκεντρώσεις του εξασθενούς χρωμίου σε περιοχές γύρω από τον Ασωπό. Μπροστά στο περιβαλλοντικό έγκλημα που θέτει σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων κατοίκων, ο γενικός επιθεωρητής προέβη σε αυτεπάγγελτο έλεγχο για τη νομιμότητα λειτουργίας των 19 βιομηχανιών, διαπιστώνοντας σωρεία παρανομιών.

Φόβους εκφράζει ο γενικός επιθεωρητής, Λέανδρος Ρακιντζής, για την παράνομη λειτουργία και άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αφού «και αυτές έχουν αδειοδοτηθεί από τις ίδιες αρχές, με την ίδια λογική». Παράλληλα, προσθέτει πως «δεδομένης της ατελούς ή και προβληματικής εφαρμογής της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα, είναι πιθανό να έχουμε οδηγηθεί σε ανάλογες δυσμενείς καταστάσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες δραστηριοποιούνται βιομηχανίες που παράγουν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα».
Μετά τον έλεγχο στις 19 βιομηχανίες, καταλογίζει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε όσους εξέδωσαν τις άδειες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και τις άδειες λειτουργίας των βιομηχανιών από την πλευρά της Νομαρχίας Βοιωτίας, καθώς σε καμία περίπτωση δεν τηρήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την προστασία των υπόγειων υδάτων. Στο πόρισμα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα, ο γενικός επιθεωρητής καταλογίζει ποινικές ευθύνες στις βιομηχανίες που προχωρούσαν σε ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων. Ενδεικτικό είναι πως καμία από τις βιομηχανίες που διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια διαχείρισης!

Δαιδαλώδης νομοθεσία
Αποτυπώνοντας το αλαλούμ που επικρατεί στη νομοθεσία, ο γενικός επιθεωρητής παραθέτει τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζουν επισήμως τα τρία εμπλεκόμενα υπουργεία ως προς τις εφαρμοζόμενες διατάξεις για την έκδοση αδειών λειτουργίας. «Παρουσιάζεται δηλαδή το φαινόμενο να διαθέτουμε, τύποις, πλούσια περιβαλλοντική νομοθεσία σχετική με τη διαχείριση/διάθεση των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και, παρά ταύτα, τα θέματα αυτά να εξακολουθούν να ρυθμίζονται από μια γενική Υγειονομική Διάταξη του 1965», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο γενικός επιθεωρητής. Παράλληλα αφήνει αιχμές ιδιαίτερα για τη στάση της διοίκησης. «Η αβελτηρία της διοίκησης, καθώς και η έλλειψη άμεσης συνεργασίας μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα ορισμένων επιχειρηματιών, είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των σχετικών κοινοτικών οδηγιών» αναφέρει το πόρισμα. Σημειώνεται ότι η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον παραπομπών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της διαχείρισης των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων.
Στο σκαμνί για τον Ασωπό

15 03 2008

Παρασκευή, 14.03.08Οι 14 από τις 19 βιομηχανίες που χύνουν τα απόβλητά στους στον Ασωπό λειτουργούν εντελώς παράνομα ενώ οι άλλες πέντε λειτουργούν κάτω από ένα καθεστώς περίεργης νομιμότητας. Αυτό επισημαίνεται σε έκθεση-κόλαφο των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης που χαρακτηρίζει οικολογικό έγκλημα την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Η έκθεση αυτή πιθανότατα θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη οικολογική δίκη στην Ελλάδα, καθώς ευθύνες για τη μόλυνση που προκλήθηκε στην περιοχή από το εξασθενές χρώμιο αποδίδονται στα υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Υγείας και Ανάπτυξης, στη Nομαρχία Βοιωτίας αλλά και σε επιχειρηματίες που εκμεταλλεύτηκαν σε υπερθετικό βαθμό το διάτρητο νομικό καθεστώς της χώρας, προκειμένου να μολύνουν τον Ασωπό.

Με την έκθεση που υπογράφει ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρος Ρακιντζής παραπέμπονται για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα περισσότεροι από είκοσι δημόσιοι υπάλληλοι, δύο υπάλληλοι της νομαρχίας στέλνονται κατευθείαν στον εισαγγελέα επειδή άφηναν να λειτουργούν βιομηχανίες με άδειες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ενώ χρειάζονται κανονικές άδειες λειτουργίας, ενώ ζητά και ποινικές ευθύνες από τις επιχειρήσεις για τον τρόπο που λειτουργούν.
Βασικές αιτίες που διαπράττεται το οικολογικό έγκλημα στον Ασωπό, σύμφωνα με την έκθεση, είναι οι διαφορετικές απόψεις που έχουν τα τρία εμπλεκόμενα υπουργεία στο θέμα της διάθεσης των επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ υποστηρίζει ότι οι άδειες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να εκδίδονται με βάση το νόμο του 2006 και όχι του 1965 και κάθε προηγούμενη άδεια πρέπει να επανεξεταστεί.Η Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του υπουργείου Υγείας θεωρεί ότι η νομοθεσία του 1965 ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της και επομένως η προβλεπόμενη από αυτήν άδεια διάθεσης χορηγείται από το νομάρχη ή από την αρμόδια πολεοδομία (για υπεδάφια διάθεση) ανεξάρτητα της λήψεως άλλων αδειών.

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης συμφωνεί με τη θέση του υπουργείου Υγείας. Οι επιθεωρητές πάντως εκτιμούν ότι τη σωστή θέση την έχει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα από την επιτόπια έρευνα που έγινε στις βιομηχανίες η έκθεση είναι αποκαλυπτική καθώς όσοι είχαν άδειες βασίζονταν στη νομοθεσία του 1965:

– Πέντε από τις δεκαεννιά εταιρίες διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στον Ασωπό ποταμό, κατόπιν εκδόσεως της προβλεπόμενης άδειας διάθεσης. Από τις πέντε αυτές εταιρίες οι δύο διέθεταν προσωρινή άδεια διάθεσης, εκδοθείσα από τη Νομαρχία Βοιωτίας, ενώ οι υπόλοιπες τρεις οριστική άδεια διάθεσης, εκδοθείσα επίσης από την ίδια νομαρχία.

Οκτώ από τις δεκαεννιά εταιρίες διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στο υπέδαφος με βόθρους, χωρίς να έχουν λάβει την άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων από τη Νομαρχία Βοιωτίας. Οι εν λόγω εταιρίες διαθέτουν μόνο αποφάσεις έγκρισης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων τους από τη Δ/νση Υγείας της Νομαρχίας Βοιωτίας, αποφάσεις στις οποίες στηρίχτηκε η Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Βοιωτίας, για να εκδώσει τις άδειες λειτουργίας τους. Ομως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αποτελεί η άδεια διάθεσης από την Πολεοδομική Υπηρεσία και όχι η έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων τους από τη Δ/νση Υγείας.

– Καμία από τις ελεγχθείσες βιομηχανίες που διαχειρίζεται/διαθέτει επικίνδυνα απόβλητα δεν κατείχε άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.

Γιατί αγαπάμε αλλά δεν φροντίζουμε το περιβάλλον;

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=29157

Το είπαν και το έκαναν!

14 03 2008

Όπως μας είχαν υποσχεθεί κατά την διάρκεια της ολομέλειας τους, τα μέλη του Οικολογίου επέλεξαν το θέμα του Ασωπού για το βασικό θέμα του τακτικού τους newsletter:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εδώ και 40 χρόνια συντελείται ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή του Ασωπού ποταμού. Η λέξη έγκλημα δεν είναι υπερβολή. Δε μιλάμε για μία ακόμα περίπτωση ρύπανσης του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση του Ασωπού ποταμού βρίσκουμε μαζεμένες όλες τις αδυναμίες της Ελληνικής Πολιτείας να προστατέψει όχι μόνο τους υδάτινους πόρους και το περιβάλλον, αλλά ακόμα και την υγεία, ακόμα και τη ζωή των πολιτών. Όσο και να θέλουμε να παραμείνουμε μακριά από ορολογίες που έχουν κουράσει, στην περίπτωση του Ασωπού βρίσκουμε επίσης, μία κλασική μελέτη περίπτωσης της άναρχης επέκτασης και της ασυδοσίας που ανθίζει όταν το κεφάλαιο αφήνεται χωρίς κανενός είδους έλεγχο, είτε κοινωνικό, είτε κρατικό, να δράσει για να παράσχει κέρδη και πλούτο, χωρίς καμία έννοια κοινωνικής ευθύνης και ακόμα χειρότερα, χωρίς καμία έννοια λογικής.

Το εξασθενές χρώμιο, που έχουμε όλοι μας ακούσει, αποτελεί μόνον ένα από τα προβλήματα της περιοχής. Αλλά ειδικά για αυτό, υπάρχει μία ενδιαφέρουσα σχετικά πρόσφατη ιστορία.

Μπορείτε να διαβάσετε την συνέχεια του κειμένου κατεβάζοντας αυτό το αρχείο:

Αρχείο Οικολογίου για Ασωπό

Κάντε κλικ! Αξίζει!

(ή δεξί κλικ – save as για αποθήκευση στον υπολογιστή σας)


Ευχαριστούμε!

Η εξέλιξη του Homo Sapiens

13 03 2008

Από τον Λέκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Ζαμπετάκη, ακόμα ένα καίριο άρθρο:

Homo Consumiens Ecologicus

Ο καθένας μας είναι αρχικά άνθρωπος. Κατόπιν είναι παιδί, μαθητής, φοιτητής, εργαζόμενος, συνταξιούχος, με οικογένεια ή χωρίς. Σε όποια κατηγορία και να ανήκουμε όμως, είμαστε όλοι μας και (φευ…) καταναλωτές…Homo Consumiens δηλαδή. Κάτω απ’αυτό το πρίσμα ας δούμε μια οικολογική «ιστορία του Αισώπου» που την λένε Ασωπό ποταμό.

Στον Ασωπό καταλήγουν οι εκροές πολλών βιομηχανιών εδώ και σαράντα χρόνια, από την εποχή που η χούντα όρισε ως «βιομηχανική περιοχή» την περιοχή που ακόμα και σήμερα λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας πλήθος βιομηχανιών. Οι πιο πολλές μάλιστα από αυτές τις βιομηχανίες δεν διαθέτουν ούτε τον απαιτούμενο βιολογικό καθαρισμό. Με αποτέλεσμα, τα λύματά τους να εκχύνονται τελείως ανεπεξέργαστα στον Ασωπό…

[…]

Η συναρπαστική συνέχεια… ΕΔΩ

Τι Ασωπός, τι Αμβρακικός

10 03 2008
Ιωάννης Ζαμπετάκης
Στη χώρα μας τελικά, για να μην παραδεχθούμε ότι στραβά αρμενίζουμε, επιμένουμε να βαυκαλιζόμαστε με το πόσο στραβός είναι ο γιαλός! Για να μη λύσουμε κάποιο πρόβλημα, προσπαθούμε να βρούμε χίλιες δυο οφθαλμοφανείς ή μη δικαιολογίες. Οταν προ τριετίας είχαμε τα 700.000 γιαούρτια με ευρωτίαση, επιστήμονες γιατροί προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι λίγη μούχλα δεν κάνει… κακό!

Κάτι τέτοιο πάει να κάνει και ο πρόεδρος της ΔΕΗ ΑΕ κ. Π. Αθανασόπουλος που στις 26.2.2008 κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο μια «εναλλακτική» άποψη για το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ 2 ), το «νέο 666» κατά τον νομπελίστα κ. Αλ Γκορ διά πένας κ. Δημήτρη Ψυχογιού. Ο κ. Αθανασόπουλος δήλωσε ότι «το CΟ 2 δεν είναι ρύπος αλλά αέριο του θερμοκηπίου και πίνεται με την πορτοκαλάδα, την μπίρα και την κόκα-κόλα», θέλοντας να δικαιολογήσει τη δημιουργία νέων μονάδων της ΔΕΗ που θα λειτουργούν με λιθάνθρακα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΗ με τη γερμανική RWΕ και τη Χαλυβουργική.

Ο κ. Αθανασόπουλος ίσως στηρίζεται στο γεγονός ότι το CΟ 2 ξεδιψά όταν προστίθεται σε κάποια ποτά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ευθύνεται και για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο καθένας μας παράγει ημερησίως 1kg CΟ 2 απλά αναπνέοντας αλλά και πολλαπλάσια ποσά CΟ 2 με όσα καταναλώνουμε. Αλήθεια, έχουμε σκεφτεί πόσο CΟ 2 εκλύεται από το τζιπ SUV αυτοκίνητό μας πηγαίνοντας από το σπίτι μας στο γραφείο μας;

Παράλληλα με αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα από πλευράς χημείας τροφίμων άποψη του κ. Αθανασόπουλου, είχαμε και τον θάνατο από ασφυξία (;) ψαριών σε τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών στον Αμβρακικό Κόλπο, σε έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της χώρας, παρά το γεγονός ότι προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ. Οι απόψεις των επιστημόνων για τα αίτια αυτής της νέας οικολογικής καταστροφής δυστυχώς για άλλη μία φορά διίστανται. Η μία άποψη μιλάει για ανοξικές συνθήκες των νερών του κόλπου λόγω της κακοκαιρίας (!) ενώ η άλλη άποψη μιλάει για τα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα που ρίχνονται ανεπεξέργαστα εδώ και χρόνια στους ποταμούς Αραχθο και Λούρο, οι οποίοι εκβάλλουν στον Αμβρακικό Κόλπο. Από τις πηγές των ποταμών ως τις εκβολές τους, ιχθυοκαλλιέργειες, σφαγεία, χοιροστάσια και μονάδες παραγωγής βιολογικών λιπασμάτων διοχετεύουν τα ανεπεξέργαστα (!!!) λύματά τους σε κανάλια, τα οποία καταλήγουν στους ποταμούς.

Με άλλα λόγια, έχουμε μια επανάληψη της «αισώπειας ιστορίας», στη θάλασσα αυτή τη φορά. Στον μεν ποταμό Ασωπό ποταμό πολλές βιομηχανίες απορρίπτουν τα λύματά τους χωρίς καμία βιολογική επεξεργασία και έτσι ρυπαίνουν το νερό με Cr (VΙ), ενώ στον Αμβρακικό Κόλπο τα λύματα από τις προαναφερθείσες βιομηχανίες είναι πλούσια σε μικροοργανισμούς με μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο. Οι μικροοργανισμοί αυτοί βρίσκονται σε λύματα τα οποία είναι πλούσια σε οργανικές ενώσεις και άρα έχουν τις ιδανικές συνθήκες για να πολλαπλασιασθούν. Αυτός ο πολλαπλασιασμός τους όμως χρειάζεται οξυγόνο και έτσι δημιουργείται έλλειμμα οξυγόνου για τους υπόλοιπους οργανισμούς του Αμβρακικού κόλπου (π.χ. ψάρια). Στις 21.2.2008 ο γράφων κατέθεσε την άποψή του στο «Βήμα» για την ατιμωρησία που έχουμε στη χώρα μας σε όσους ρυπαίνουν. Μία μόλις ημέρα μετά (22.2.2008) το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε τη δεύτερη δόση προστίμων σε βιομηχανίες που ρυπαίνουν τον Ασωπό, επιβεβαιώνοντας τον γράφοντα. Τα πρόστιμα είναι κυριολεκτικά χάδια και στις πιο πολλές περιπτώσεις αφορούν βιομηχανίες που δεν ρυπαίνουν με το καρκινογόνο Cr (VΙ)!

Ο ρυπαίνων με καρκίνο ακόμη σας διαφεύγει, κύριε Σουφλιά! Και ο ρυπαίνων με CΟ 2 μιλάει για αναψυκτικά και μπίρες! Μήπως τελικά είμαστε όχι η χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας αλλά η χώρα της φαιδράς… πορτοκαλάδας;

Ο κ. Ι. Ζαμπετάκης είναι λέκτωρ Χημείας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

http://www.tovimadaily.gr//Article.aspx?d=20080229&nid=7655548&sn=&spid=

Τσίπρας: Aνεξέλεγκτο «Φαρ Ουέστ» τα Οινόφυτα

9 03 2008

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα Οινόφυτα, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο πρόβλημα της ρύπανσης του Ασωπού, έκανε την εξής δήλωση:«Εδώ στο ανεξέλεγκτο βιομηχανικό Φαρ Ουέστ της χώρας, στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων διεξάγεται ένα έγκλημα, ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Είναι το έγκλημα με το εξασθενές χρώμιο, που μαζί με τα βιομηχανικά απόβλητα περνάει στον υδροφόρο ορίζοντα. Που περνάει στις γεωργικές καλλιέργειες. Που περνάει στο νερό που πίνουν οι άνθρωποι εδώ στην περιοχή.

Καλούμε τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, καλούμε την κυβέρνηση, καλούμε όμως και την τοπική εξουσία, τον Δήμαρχο της περιοχής, να σταματήσουν να κάνουν σα να μη συμβαίνει τίποτα. Η πολιτική σκοπιμότητα έχει και τα όριά της. Εδώ απειλείται η ζωή των κατοίκων. Απειλείται η ζωή των ανθρώπων που πίνουν αυτό το νερό. Απειλείται η ζωή των επόμενων γενεών γιατί μολύνεται το περιβάλλον. Και θέλουμε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συστράτευση, γιατί η ποιότητα ζωής, η ίδια μας η ζωή δεν έχει να κάνει με τις πολιτικές μας προτιμήσεις.

Το χρώμα του νερού που βλέπετε εδώ δεν έχει να κάνει ούτε με το γαλάζιο, ούτε με το κόκκινο, ούτε με το πράσινο. Το χρώμα του νερού είναι γκρίζο. Και είναι γκρίζο εξαιτίας της ανεξέλεγκτης δράσης των βιομηχανιών και της βαρύτατης αμέλειας που επέδειξε απέναντι στο πρόβλημα, όλα αυτά τα χρόνια η πολιτεία».

http://www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.kathimerini.gr6/03/2008_224766

Αξιολογείστε μόνοι σας το… ύψος των «πολύ υψηλών προστίμων» του Υπουργού

5 03 2008

Όλα τα στοιχεία από τις ανακοινώσεις προστίμων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιριών του οικονομικού έτους 2006.

Επωνυμία

Κύκλος Εργασιών 2006

Κέρδη 2006 (Αποτελέσματα προ φόρων)

Πρόστιμο

Ποσοστό επί του κύκλου εργασιών

Ποσοστό επί των κερδών

ALLUMINCO Α.Ε

26.953.436

2.061.503

250.000

0,93%

12,13%

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (Ανοδίωση προφίλ αλουμινίου)

86.193.395

14.830.126

200.000

0,23%

1,35%

ΕΛΒΑΛ Α.Ε

551.737.437

18.333.521

180.000

0,03%

0,98%

ΜΑΙΛΗΣ ΑΕΒΕ

142.014.000

7.126.000

160.000

0,11%

2,25%

Ε.Α.Β.

181.038.524

-31.130.022

150.000

0,08%

-0,48%

ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

5.733.431

529.501

77.800

1,36%

14,69%

BERLING ABEE

11.301.176

266.719

62.000

0,55%

23,25%

Β.Α. ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

2.731.743

-95.895

61.200

2,24%

-63,82%

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ -ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

116.772.039

748.648

60.000

0,05%

8,01%

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. – ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟ

730.198.102

20.091.035

60.000

0,01%

0,30%

ΕΤΕΜ ΑΕ

99.465.049

3.688.120

54.000

0,05%

1,46%

VIOMETALE AEBE

7.274.261

742.898

53.000

0,73%

7,13%

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (ηλεκτροστατική βαφή προφίλ αλουμινίου)

86.193.395

14.830.126

47.000

0,05%

0,32%

ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ

9.004.076

82.048

45.000

0,50%

54,85%

PROFILCO AE

28.610.488

1.041.197

36.000

0,13%

3,46%

ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ

1.393.787

108.269

32.400

2,32%

29,93%

TYΠOXHMIKH ABEE

1.124.948

-44.817

32.400

2,88%

-72,29%

ΠΡΟΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε.

779.502

2.784

26.000

3,34%

933,91%

ΜΑΣΤΕΡΣΟΛ – Ν. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

402.179

31.664

22.000

5,47%

69,48%

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (διέλαση προφίλ αλουμινίου)

86.193.395

14.830.126

21.000

0,02%

0,14%

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΆΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ

2.381.480

478.009

20.000

0,84%

4,18%

ΕΜΜ. Ν. ΚΑΖΗΣ ΑΕΒΕ – ΧΥΤΗΡΙΟ

15.449.680

589.304

15.000

0,10%

2,55%

SIRCA HELLAS ABEE

4.284.063

14.241

11.700

0,27%

82,16%

ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. ΒΑΦΕΙΟ

8.716.796

-781.691

10.000

0,11%

-1,28%

STAMPA GROUP Α.Ε/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4.870.870

189.512

8.500

0,17%

4,49%

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ – ΧΗΜΙΚΑ-ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

13.636.202

2.784.074

8.000

0,06%

0,29%

           

ΣΥΝΟΛΑ

2.224.453.454

71.347.000

1.703.000

0,08%

2,39%

           
           
           
           
           

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (Ανοδίωση προφίλ αλουμινίου)

86.193.395

14.830.126

268.000

0,31%

1,81%

Η εταιρία Europa έχει 3 συνολικά παραβάσεις για αυτό τον λόγο παραθέτουμε και τα ποσοστά επί του συνόλου των προστίμων.

Με BOLD τα σύνολα. Μερικές εταιρίες δυστυχώς απουσιάζουν από την λίστα, καθώς δεν κατέστη εφικτό να βρούμε τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο.

Εσείς τι λέτε; Επαρκεί το 2,39% επί των κερδών και το 0,08% επί του τζίρου κατά μέσο όρο  για να σταματήσουν οι εταιρίες να ρυπαίνουν;

Και τα στοιχεία αυτά αφορούν ΜΟΝΟ τις εταιρίες που ελέγθησαν, ήτοι ένα μικρό ποσοστό επί του συνόλου των δυνητικών ρυπαντών…

Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε

2 03 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ

* ΟΜΑΔΑ FREEBLOGGERS
* ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ DIGITALRIGHTS.GR

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2008

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθoύμε με ανησυχία τη διαρροή στον Τύπο, με αφορμή τη γνωστή υπόθεση του blog press-gr, σχεδίων της κυβέρνησης για τη νομοθετική ρύθμιση της έκφρασης στο διαδίκτυο. Οι προθέσεις αυτές, αν ισχύουν με τον τρόπο που δημοσιοποιήθηκαν (συμπυκνώνονται σε έναν πρωτόγνωρο για τα διεθνή δεδομένα περιορισμό τής ανώνυμης/ψευδώνυμης έκφρασης μέσω ιστολογίων), πλήττουν θεμελιακά δικαιώματα κάθε πολίτη, δυνητικού χρήστη του διαδικτύου, παγιωμένα στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, αναγνωρισμένα από το Σύνταγμα της Ελλάδας αλλά και από το διεθνές δίκαιο. Οι διαρροές αυτές δεν έχουν μέχρι στιγμής επισήμως επιβαιωθεί, πλην όμως η μη κατηγορηματική διάψευσή τους από την Κυβέρνηση δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Ως Έλληνες πολίτες και bloggers, με διαρκή αγωνία για την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου, στον τόπο μας αλλά και σε όλον τον κόσμο, δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχθούμε κανενός είδους ρύθμιση που θα φέρει την Ελλάδα κοντά σε διεθνώς δακτυλοδεικτούμενα μελανά παραδείγματα χωρών που καταπατούν τα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών τους, όπως η Κίνα, η Βιρμανία και η Αίγυπτος. Εξάλλου, υπενθυμίζουμε, εξακολουθεί να εκκρεμεί δικαστικά η υπόθεση blogme.gr, η οποία, ως απόπειρα ποινικοποίησης του απλού υπερ-συνδέσμου (link), μας εκθέτει στην παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα.

Διανύοντας μια εποχή κατά την οποία η ιδιωτικότητα συρρικνώνεται διαρκώς και τα κάθε λογής απόρρητα υποχωρούν σε βάρος των πολιτών, χάριν κρατικών και όχι μόνο σκοπιμοτήτων, και κατά την οποία το άτομο, ως μονάδα, συνθλίβεται από οικονομικά και επικοινωνιακά μεγαθήρια, διατηρούμε την πεποίθηση ότι η διαδικτυακή ανωνυμία ή ψευδωνυμία είναι στοιχειωδώς απαραίτητη εγγύηση για την εξασφάλιση τής ελεύθερης ατομικής έκφρασης, της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και του υγιούς δημόσιου διαλόγου.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπει, υπό δικαστικές εγγυήσεις, την ταυτοποίηση ψευδώνυμων ή ανώνυμων χρηστών του διαδικτύου στις περιπτώσεις που τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα στην ελεύθερη έκφραση και στην ιδιωτικότητα, σταθμιζόμενα με την ανάγκη προστασίας άλλων σοβαρών έννομων αγαθών, κρίνεται ότι πρέπει να υποχωρήσουν. Το καθεστώς αυτό, σε συνδυασμό με την αυτορρύθμιση των ψηφιακών κοινοτήτων, θεωρούμε ότι είναι επαρκές για την προστασία από έκνομες αντικοινωνικές συμπεριφορές που εκδηλώνονται μέσω του διαδικτύου.

* Επισημαίνουμε ότι η νομοθέτηση εν θερμώ και καθ’ υπερβολή εκθέτει τη νομοθετική διαδικασία για έλλειψη νηφαλιότητας, απροσωποληψίας και ρυθμιστικής συνοχής.
* Υπενθυμίζουμε ότι η κοινωνία των blogs δεν συνιστά κλειστή κάστα για λίγους, με συγκεκριμένα συμφέροντα, αλλά αποτελεί καθρέφτη όλης της κοινωνίας, ανοιχτό πεδίο έκφρασης για οποιονδήποτε πολίτη.

Συνεπώς,

* Καλούμε την κυβέρνηση να δηλώσει σαφώς τις προθέσεις της και να διαψεύσει απερίφραστα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες σχετικά με πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση της ελεύθερης έκφρασης στο διαδίκτυο.
* Καλούμε το σύνολο των πολιτικών και κοινωνικών φορέων να λάβουν θέση απέναντι στα σχέδια αυτά και να διατρανώσουν την αντίθεσή τους προς οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία στο μέλλον η οποία θα έχει παρόμοια παράλογα χαρακτηριστικά.
* Επιφυλασσόμαστε για στενή παρακολούθηση του ζητήματος και για ανάπτυξη κάθε μορφής οργανωμένης δράσης (επικοινωνιακής, νομικής, θεσμικής).

Υπογράφουν οι ιδιοκτήτες των blogs,

* http://www.221.gr
* http://argos.wordpress.com
* http://arxediamedia.blogspot.com
* http://chouvi.blogspot.com
* http://www.e-rooster.gr
* http://giaskepsou.blogspot.com
* http://gtziralis.com
* http://histologion-gr.blogspot.com
* http://inlovewithlife.wordpress.com
* http://karounos.gr/blog
* http://krogias.blogspot.com
* http://larisaperivallon.wordpress.com
* http://magicasland.com
* http://metablogging.gr
* http://nefelikas.wordpress.com
* http://www.nylon.gr
* http://oneiros.gr/blog
* http://oraelladas.gr/blog
* http://papanotas.wordpress.com
* http://www.perlikos.gr
* http://petcoke.wordpress.com
* http://plagal.wordpress.com
* http://reality-tape.com
* http://rodiat7.blogspot.com
* http://sofianidis.blogspot.com
* http://stefadouros.blogspot.com
* http://voteforliberty.wordpress.com
* http://vrypan.net
* http://ziouzios.blogspot.com
* http://oikologio.gr/
*
http://AsoposSOS.wordpress.com/

και η πρωτοβουλία digitalrights.gr για τα δικαιώματα του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο

Καλούμε όσους bloggers στηρίζουν το κείμενο αυτό να το αναρτήσουν στα ιστολόγιά τους.

Περισσότερες πληροφορίες

* Για την ομάδα freebloggers: Ζαφείρης Καραμπάσης (chocolatehorizon at yahoo.gr), Θωμάς Τζήρος (tom.tziros at gmail.com)
* Για την πρωτοβουλία digitalrights.gr: Αστέρης Μασούρας (asterios at gmail.com)

Το digitalrights.gr αποτελεί κόμβο πληροφόρησης για τα δικαιώματα του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο. Μεταξύ άλλων, τα αντικείμενα δράσης περιλαμβάνουν ιδιωτικό απόρρητο (privacy), ανοικτά πρότυπα (open standards), πατέντες λογισμικού, πνευματικά δικαιώματα ψηφιακού περιεχομένου, και ελεύθερο λογισμικό.