They tell you black is really white, the moon is just the sun at night…

30 03 2008

Στο σημερινό ΒΗΜΑ και στην Κυριακάτικη Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, δημοσιεύθηκε η ακόλουθη ολοσέλιδη διαφήμιση… περιβαλλοντικής ευαισθησίας…

Διαβάστε επίσης την ανοιχτή επιστολή του καθηγητή Ιωάννη Ζαμπετάκη στο λινκ που ακολουθεί, καθώς και την ανάλυση μας για το… ύψος των προστίμων στο τέλος του ποστ..

http://environmentfood.blogspot.com/2008/03/iso-14001-uropa.html

trees4crvi.jpg

prostimasmall_11-07.jpg

https://asopossos.wordpress.com/2008/03/05/…f/


Ο τίτλος του ποστ, είναι 2 στίχοι από το «Heaven and Hell» των Black Sabbath.
Όλοι οι στίχοι, εδώ:
http://www.lyricsfreak.com/b/black+sabbath/heaven+hell_20019364.html

Θα μας ελέγξουν για το περιβάλλον

29 03 2008

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην προστασία του περιβάλλοντος τίθενται στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία καταφθάνει την μεθεπόμενη Τρίτη στην Αθήνα για τον ετήσιο έλεγχο προόδου της Ελλάδας στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Προτεραιότητα, το κλείσιμο των παράνομων χωματερών, τα έργα στο Θριάσιο Πεδίο, η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων και βιολογικών καθαρισμών και η λήψη μέτρων για την προστασία των υδάτων.

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά κύκλο επαφών -κυρίως με τους αρμόδιους του ΥΠΕΧΩΔΕ- την Τρίτη, 8 Απριλίου. Η αποκαλούμενη «σύσκεψη-πακέτο» (ως συνολική θεώρηση των θεμάτων και όχι ερμηνευόμενη… βάσει της αργκό) πραγματοποιείται μια φορά ετησίως σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και αφορά το σύνολο των περιβαλλοντικών εκκρεμοτήτων. Η ελληνική σύσκεψη θα αφορά κυρίως τις ακόλουθες υποθέσεις:

Απόβλητα: Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να κλείσει και να αποκαταστήσει έως το τέλος του έτους όλες τις παράνομες χωματερές. Η Επιτροπή ζητεί να πληροφορηθεί τον αριθμό των χωματερών ανά περιφέρεια και την πορεία των έργων αποκατάστασης.

Ρύπανση του Ασωπού: Η Επιτροπή ζητάει ενημέρωση για τα μέτρα του ΥΠΕΧΩΔΕ και τον τρόπο αδειοδότησης κτηνοτροφικών και βιομηχανικών μονάδων.

Προστασία υδάτων: Η Ευρώπη ζητεί να πληροφορηθεί την πορεία των έργων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, με προτεραιότητα σε Θριάσιο Πεδίο και Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Ραφήνα, Κορωπί και Νέα Μάκρη. Ανάμεσα σε άλλες υποθέσεις, που θα απασχολήσουν την αντιπροσωπεία είναι η εκτροπή του Αχελώου, η προστασία της Κορώνειας, ο ΧΥΤΑ στο Σκαλιστήρι και η εφαρμογή των οδηγιών για τις ζώνες προστασίας πτηνών και για τη χρήση μαζούτ με μεγάλη περιεκτικότητα σε θείο.

AMHN KAI ΠΟΤΕ!
Τοξική βόμβα για δημόσια υγεία και περιβάλλον

29 03 2008
ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Το καθεστώς με το οποίο λειτουργούσαν οι εταιρείες που προκάλεσαν την οικολογική καταστροφή του Ασωπού ποταμού συνιστά κραυγαλέα περίπτωση ασυδοσίας του κεφαλαίου σε βάρος του περιβάλλοντος και του λαού. Μια ασυδοσία που πριμοδοτήθηκε τόσο από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από τις διάφορες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό τεκμηριώνει η έκθεση του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, σημεία της οποίας δημοσιεύτηκαν την περασμένη βδομάδα σε μερίδα του Τύπου. Μια έκθεση άκρως αποκαλυπτική ενός σκανδάλου που ασφαλώς δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην περιοχή του Ασωπού.

Σύμφωνα με την έκθεση:

* Οκτώ από τις 19 εταιρείες, που ελέγχθηκαν, διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους υπεδαφίως, χωρίς να έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων από τη Διεύθυνση Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχία Βοιωτίας.
* Καμία από τις ελεγχθείσες βιομηχανίες που διαχειρίζεται/ διαθέτει επικίνδυνα απόβλητα δεν κατείχε Αδεια Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
* Από τις απαντήσεις των Υπηρεσιών της νομαρχίας, προέκυψε ότι η Δ/νση Ανάπτυξης χορηγούσε άδειες λειτουργίας σε βιομηχανίες που επρόκειτο να προβαίνουν σε υπεδάφια διάθεση των αποβλήτων τους, χωρίς να ζητά ως προαπαιτούμενη άδεια διάθεσης αποβλήτων.

Η έκθεση του επιθεωρητή διαπιστώνει πως: «Παρουσιάζεται το φαινόμενο να διαθέτουμε, τύποις, πλούσια περιβαλλοντική νομοθεσία σχετική με τη διαχείριση/ διάθεση των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και, παρά ταύτα, τα θέματα αυτά να εξακολουθούν να ρυθμίζονται από μια γενική Υγειονομική Διάταξη του 1965 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»».

Από την έρευνα ο γενικός επιθεωρητής σχημάτισε την εικόνα ύπαρξης «στεγανών και έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των υπουργείων».

Το πρόβλημα που αναδείχτηκε από μετρήσεις στην περιοχή Ασωπού – Οινοφύτων αφορά στη ρύπανση του υπεδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από την επικίνδυνη ουσία του εξασθενούς χρωμίου. Για τις μονάδες που επετράπη να λειτουργήσουν, χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει η νομοθεσία, προκύπτει ότι:

* Δεν τους ζητήθηκε και δεν έγινε προκαταρκτική έρευνα που να περιλαμβάνει μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών της αντίστοιχης ζώνης και μελέτη της διυλιστικής ικανότητας του εδάφους και του υπεδάφους.
* Δε διασφαλίστηκε η δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας των υπογείων νερών από την αρμόδια αρχή.
* Δε διασφαλίστηκε η τήρηση όλων των τεχνικών προφυλάξεων, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση των υπόγειων νερών και οι επικίνδυνες ουσίες να μην μπορούν να φθάσουν σε άλλα υδατικά συστήματα ή βλάψουν άλλα οικοσυστήματα.
* Δεν επιβλήθηκε στους περιβαλλοντικούς όρους (από την Υπηρεσία που χορήγησε την ΑΕΠΟ) σειρά πρόσθετων όρων και διασφαλίσεων.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, ο γενικός επιθεωρητής προτείνει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για τους υπεύθυνους (εταιρείες, κρατικούς παράγοντες και υπηρεσίες). Μόνο που το κακό έχει πλέον συντελεστεί.

Η εικόνα γίνεται άκρως ανησυχητική αν ληφθεί υπόψη ότι στην έκθεση διαπιστώνεται: «Εκφράζονται, επίσης, βάσιμοι φόβοι ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις εξετασθείσες εταιρείες, αλλά και άλλες από αυτές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Ασωπού – Οινοφύτων, καθόσον και αυτές έχουν αδειοδοτηθεί από τις ίδιες Αρχές, με την ίδια λογική. Δεδομένης, δε, της ατελούς ή και προβληματικής εφαρμογής της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα, είναι πιθανό να έχουμε οδηγηθεί σε ανάλογες δυσμενείς καταστάσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες δραστηριοποιούνται βιομηχανίες που παράγουν επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα».

Μισοάδειο το ποτήρι…

29 03 2008

Πέμπτη, 27.03.08Συχνά το νερό της βρύσης «κατηγορείται» για κακή γεύση, ότι δεν χωνεύεται εύκολα, ότι περιέχει πολύ χλώριο ή μικρόβια. Πανεπιστημιακές μελέτες δείχνουν ότι σε πολλές περιοχές της χώρας τα υπόγεια ύδατα, από τα οποία αντλούν γεωτρήσεις, έχουν μολυνθεί ανεπανόρθωτα από νιτρικά άλατα, εξασθενές χρώμιο, νικέλιο ή άλλες καρκινογόνες ουσίες, ενώ έρευνα του ΙΓΜΕ που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα διαπιστώνει αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών στην υδρολογική λεκάνη που ξεκινά από τα Καλύβια και αναπτύσσεται περιφερειακά προς τις περιοχές του Μαρκόπουλου, του Κορωπίου, της Παιανίας, του Γέρακα, της Παλλήνης και των Σπάτων. Σε όλα τα παραπάνω προστέθηκε πρόσφατα η φήμη -που κυκλοφόρησε μέσα από το Διαδίκτυο- για την ύπαρξη ραδιενεργών καταλοίπων στο νερό της πρωτεύουσας.

Ετσι οι καταναλωτές αμφιβάλλουν συχνά για την ποιότητα του νερού που τρέχει από τη βρύση τους. Αυτό, σε συνδυασμό με την παραμονή τους για πολλές ώρες εκτός σπιτιού, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, και γενικότερα η στροφή προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής, έχουν αναδείξει τον τομέα των εμφιαλωμένων νερών σε σημαντικό «παίκτη» του κλάδου τροφίμων και ποτών. Ωστόσο, και το εμφιαλωμένο νερό δεν είναι απαλλαγμένο κινδύνων. Ως ένα τρόφιμο ιδιαίτερα ευπαθές, έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης ενώ όταν μεταφέρεται υπό ακατάλληλες συνθήκες ή εκτίθεται στον ήλιο αλλοιώνεται. Η συντήρηση και η μεταφορά του εμφιαλωμένου νερού ορίζουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, την αξιοπιστία του προϊόντος.

Προς το παρόν οι γεωτρήσεις και τα υπόγεια νερά μπορεί να μην αφορούν την ΕΥΔΑΠ και το νερό της πρωτεύουσας να ανήκει στην πρώτη κατηγορία ποσιμότητας (κατηγορία Α1), όμως τα προβλήματα αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον. Δεδομένης της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΕΥΔΑΠ ότι τα αποθέματα νερού βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, αργά ή γρήγορα θα αναγκαστούμε να στραφούμε στον υδροφόρο ορίζοντα. «Αν δεν έχουμε υπόγεια νερά σε καλή κατάσταση και σε ικανή ποσότητα, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε προβλήματα στο μέλλον», σημείωσε μιλώντας στον ΕΤ ο αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μιχάλης Δασενάκης. «Ο υδροφόρος ορίζοντας του λεκανοπεδίου, επειδή κάθεται από πάνω του μία πόλη με πολλές δραστηριότητες, έχει πρόβλημα. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και συγκεκριμένες κινήσεις για να εξακριβωθούν το επίπεδο και οι πηγές της ρύπανσης, ώστε να ξεκινήσουν οι ανάλογες διαδικασίες αντιμετώπισης», προσθέτει ο κ. Δασενάκης.

«Οσο παίρνουμε νερό από το Μόρνο και τον Εύηνο, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ομως με τη λειψυδρία που απειλείται ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ σε Αυλώνα και Μαυροσουβάλα. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ για το κατά πόσο τα νερά των υδροφόρων οριζόντων της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού έχουν μολυνθεί με εξασθενές χρώμιο από το ποτάμι», τονίζει ο δρ υδρογεωλόγος Χ. Σμυρνιώτης, από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Την ίδια στιγμή, το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των υπόγειων νερών, που δημιουργήθηκε στο ΙΓΜΕ στο πλαίσιο του τρίτου ΚΠΣ, κινδυνεύει με «εξαφάνιση», εξαιτίας της αλλαγής του φορέα διαχείρισης των υδάτων (από το ΥΠΑΝ στο ΥΠΕΧΩΔΕ).

Κύρια μόλυνση

Τα αίτια της υποβάθμισης της ποιότητας των υπόγειων νερών, σύμφωνα με τον δρα υδρογεωλόγο Χ. Σμυρνιώτη – (ΙΓΜΕ) συνοψίζονται στα κάτωθι:
Οικιακά και δημόσια λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, μεταλλευτικά, βιομηχανικά απόβλητα, επιστροφές από άρδευση, υφαλμύρινση λόγω υπεραντλήσεων
νερό ψύξης, στερεά και ημιστερεά σκουπίδια, απόρριψη ρευστών στο έδαφος ή σε γεωτρήσεις, υπαίθριες αποθηκεύσεις, αποπαγοποίηση δρόμων, νεκροταφεία.

Περιοχές

Α’ κινδύνου
• Περιοχή γύρω από τον Ασωπό – από τα Οινόφυτα έως τον Ωρωπό
• Περιοχή Θριασίου

Β’ κινδύνου γενικά
• περιοχές που βρίσκονται γύρω από χωματερές
• περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα
• αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και υψηλή νιτρορύπανση (π.χ. Θεσσαλία)

Πηγή: Αν. καθηγητής Μιχάλης Δασενάκης – Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος – Τμήμα Χημείας – Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=30356

«Βράζει» η Βοιωτία που δεν βλέπει μέτρα

29 03 2008

Καζάνι που βράζει με νερό τοξινωμένο ολόκληρος ο Νομός Βοιωτίας. Ανησυχία και θυμό για το νερό που εδώ και δεκαετίες δηλητηριάζεται από την ανεξέλεγκτη βιομηχανική ανάπτυξη, εκδήλωσαν το Σάββατο κάτοικοι στη Θήβα, ενώ προγραμματίζεται και «λαϊκή αγορά αποβλήτων» στη Λιβαδειά.

Τη «λαϊκή αποβλήτων» σχεδιάζουν να οργανώσουν ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές του νομού που έχουν ήδη πληγεί ή αναμένεται να θιγούν από τη λειτουργία βιομηχανιών, λιμανιών, μεταλλείων και εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Η «λαϊκή» θα περιλαμβάνει «προϊόντα» όπως:

– λάσπες από τα απόβλητα που χύνονται στο έδαφος,

– τέφρα από τις χωματερές και τα χυτήρια,

– νερό από τον Ασωπό, τις γεωτρήσεις και τους παράνομους αγωγούς.

Ολα τα παραπάνω θα συγκεντρωθούν και θα εκτεθούν μπροστά στο κτίριο της Νομαρχίας Βοιωτίας στη Λιβαδειά. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ανέδειξε σε έκθεσή του (14/3/08) τις ευθύνες των υπηρεσιών της νομαρχίας που έδιναν άδειες λειτουργίας σε εργοστάσια χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Από την πλευρά του νομάρχη Βοιωτίας Κλ. Περγαντά αναμένεται ακόμη η έκδοση ανακοίνωσης που θα έδινε κάποιες απαντήσεις.

Πάντως, στην εκδήλωση των κατοίκων της Θήβας το Σάββατο όσο και σε ημερίδα που οργάνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Θήβας, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα έργα προχωρούν ώστε η περιοχή να υδροδοτηθεί από το κανάλι του Μόρνου και όχι από τις γεωτρήσεις όπου έχει εντοπισθεί το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο. Υπενθυμίζεται ότι από το κανάλι του Μόρνου αναμένεται να υδροδοτηθεί και η περιοχή σε Οινόφυτα-Δήλεσι, όμως τα έργα έχουν καθυστερήσει. Τα Οινόφυτα ακόμη περιμένουν, αν και ο τοπικός δήμος είχε μιλήσει για ολοκλήρωση των έργων έως τις 31/12/2007, ενώ για το Δήλεσι θα χρειαστεί ακόμη περισσότερος καιρός.

Ακόμη όμως και αυτή η λύση της υδροδότησης από το κανάλι του Μόρνου (ΕΥΔΑΠ) αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς τα υδάτινα αποθέματα που αφορούν μάλιστα ολόκληρη την Αττική μειώνονται συνεχώς. Και το χειρότερο; Δεν έχουν ληφθεί μέτρα για να ενταθούν οι έλεγχοι στις εκατοντάδες βιομηχανίες και να προχωρήσει επί της ουσίας η αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της Αττικοβοιωτίας.

ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 24/03/2008

Τα πρόστιμα δεν είναι αρκετά.

29 03 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ επέβαλε χθες πρόστιμο ύψους 330.000 ευρώ στην εταιρεία «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.». Μία από τις παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο είναι ότι δεν παρακολουθείται η διάθεση των υγρών αποβλήτων. Η τελευταία παράβαση είναι η ουσία του προβλήματος του Ασωπού, περίπτωση που έχει πλέον ξεχαστεί από το υπουργείο, το οποίο έχει αφήσει τους κατοίκους της περιοχής στη μοίρα τους και τις βιομηχανίες -αφού τους επέβαλε κάποια πρόστιμα- ήσυχες να κάνουν τη δουλειά τους. Το έγκλημα στον Ασωπό είναι διαρκές… μήπως πρέπει να έχει και το πρόστιμο διαρκή χαρακτήρα;

http://www.mednutrition.gr/content/view/1217/89/

«Λουκέτο διαμαρτυρίας για τον Ασωπό»

29 03 2008

Με κλείσιμο της Νομαρχίας Βοιωτίας μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου απειλεί ο νομάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, διαμαρτυρόμενος για την κρατική απάθεια απέναντι στη μόλυνση του Ασωπού και τις ευθύνες που του απέδωσε προσφάτως ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ).

Το πόρισμα του ελέγχου που είχε παραγγείλει το Νοέμβριο ο ΓΕΔΔ Λέανδρος Ρακιντζής δημοσιοποιήθηκε στις 14/3/2008. Εκεί διαπίστωνε διχογνωμία ανάμεσα στα συναρμόδια υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Υγείας και «πάγιες τακτικές» μέσα από τις οποίες η Νομαρχία Βοιωτίας χορηγούσε άδειες λειτουργίας σε βιομηχανίες χωρίς να εξασφαλίζονται οι νόμιμες προϋποθέσεις, με συνέπεια ο υδροφόρος ορίζοντας μιας τεράστιας περιοχής να έχει δηλητηριαστεί από το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο. Επιπροσθέτως, περιβαλλοντικές οργανώσεις που διαμαρτύρονται για την κατάσταση απειλούν να οργανώσουν «λαϊκή αγορά αποβλήτων» μπροστά από το κτήριο της νομαρχίας. Σε απάντηση, ο νομάρχης Βοιωτίας μας έστειλε εξασέλιδη ανακοίνωση την οποία ανέφερε ότι θα δημοσιοποιήσει και όπου, μεταξύ άλλων, σημειώνει:

– Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη Βοιωτία έχουν τις ρίζες τους στις προηγούμενες δεκαετίες και στον ελλιπή χωροταξικό σχεδιασμό.

– Η συγκεκριμένη νομαρχιακή αρχή από τις πρώτες μέρες της θητείας της (2003) έδωσε προτεραιότητα στην εξυγίανση και περιβαλλοντική προστασία, ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου ως ΠΕΧΠ (Περιοχή Ειδικής Χωρικής Παρέμβασης), να λειτουργήσει κεντρική μονάδα βιολογικού καθαρισμού, να στελεχωθούν οι υπηρεσίες της νομαρχίας και να αυξηθούν τα πρόστιμα. Ομως, «η κεντρική διοίκηση ουδέποτε ανταποκρίθηκε» ούτε και όταν εκλήθη και εξέδωσε πόρισμα η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

– Το πρόβλημα της μόλυνσης στην περιοχή αναδείχθηκε από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά τον περασμένο Σεπτέμβριο σε θέμα εθνικής σημασίας. Εκτοτε όμως δεν έχει προχωρήσει η εφαρμογή των μέτρων που εξαγγέλθηκαν.

– Η νομαρχία έχει αποφασίσει έκτοτε να απορρίπτει όλες τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν επικίνδυνα απόβλητα και να απαγορεύει την υπεδάφια διάθεση επικίνδυνων υγρών.

«Από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, καταλήγει ο νομάρχης, επισημαίνεται πως οι διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εμφανίζουν κενά, ασυνέχειες και επικαλύψεις. Επιπλέον, η νομοθεσία ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο μεταξύ των υπουργείων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υγείας, Ανάπτυξης), δίνοντας σαφή εικόνα των στεγανών και της έλλειψης συνεννόησης. Είναι τραγικό, αυτό το νομοθετικό χάος και το έλλειμμα περιβαλλοντικής πολιτικής να μετακυλίεται στους τοπικούς φορείς και να επιχειρείται η Αυτοδιοίκηση να χρεωθεί όλα τα κόστη».

ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 27/03/2008