Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 4 Μάη 2008

29 04 2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ 24/4/2008

ΚΑΛΕΣΜΑ
Προς όλους τους Φορείς της περιοχής

Κυρίες & Κύριοι, πέρασαν εννέα μήνες από την πλήρη αποκάλυψη του εγκλήματος της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού, του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής μας, του αέρα του εδάφους και της θάλασσας μας, με γενικότερες επιπτώσεις στην οικονομική ζωή και την υγεία μας.

Τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν ανεπαρκή και αποπροσανατολιστικά. Η κατάσταση χειροτέρεψε. Το Cr (VI) αυξήθηκε στον υδροφόρο ορίζοντα. Η ύδρευση των Δημοτών συνεχίζει να είναι προβληματική.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέχρι σήμερα πολίτες και φορείς κινητοποιηθήκαμε, ο καθένας με τον τρόπο του. Κρατήσαμε το πρόβλημα στην επικαιρότητα και απαιτήσαμε λύσεις.

Μετά από τόσο καιρό εκτιμούμε πως η οξύτητα του προβλήματος επιβάλλει και πιο δυναμική κλιμάκωση των προσπαθειών μας . Οι συνθήκες ωρίμασαν και πλέον όλοι μαζί ενωμένοι, πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας και να απαιτήσουμε άμεσα την επίλυση του προβλήματος.

Για όλους αυτούς τους λόγους καθώς και για την συνδιοργάνωση μιας μεγάλης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ την Κυριακή 18 ΜΑΗ στον Ωρωπό..,

Σας καλούμε την Κυριακή 4 Μάη 2008
& ώρα 11π.μ στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Χαλκουτσίου.

Για την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ωρωπού
Η Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΕΔΚΕ-ΥΠΕΣ-ΙΓΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

27 04 2008

(Ξένη δημοσίευση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΚΕΔΚΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΕΔΚΕ-ΥΠΕΣ-ΙΓΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23 – 04 – 08

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπόψη:

Συντακτών Τ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η μόλυνση των υδάτων του Ασωπού ποταμού με εξασθενές χρώμιο, αλλά και οι περιπτώσεις μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα άλλων περιοχών, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας κατά καιρούς, φέρνουν στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο, το προβληματικό σύστημα διαχείρισης των υπόγειων και επιφανειακών νερών στη χώρα μας, το οποίο εκθέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία χιλιάδων πολιτών.

Η ΚΕΔΚΕ, μετά από συνεχή αιτήματα των Δήμων της χώρας, ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, να προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος ουσιαστικού και συνεχούς ελέγχου της ποιότητας των νερών ύδρευσης με βάση τις επιταγές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, αλλά και της οδηγίας πλαίσιο 60/2000 της ΕΕ.

Σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΚΕΔΚΕ, υπουργείου Εσωτερικών και ΙΓΜΕ.

Με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε:

« Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί με την Προγραμματική Σύμβαση που υπογράψαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΙΓΜΕ δε διασφαλίζεται μόνο η τυπική υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως ο ποιοτικός έλεγχος των νερών, είτε του νερού που πίνουμε, είτε του νερού που ποτίζουμε τους αγρούς και τις καλλιέργειες. Θέλω να πιστεύω ότι η έναρξη αυτής της συνεργασίας θα έχει τέτοια αποτελέσματα που θα είναι επ’ αγαθώ του κοινωνικού συνόλου.»

Δημοσιογράφος: Κύριε Κακλαμάνη στη σύμβαση αναφέρεται ότι δεν υπάγονται οι δήμοι που σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης. Για ποιους δήμους μιλάμε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Είναι μεγάλοι δήμοι που έχουν δικά τους εργαστήρια, τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Συμπληρωματικά όμως θα τους καλύψουμε όπου χρειαστεί . Κι αυτό επειδή το ΙΓΜΕ, με τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει, μπορεί να ανιχνεύσει 35 χημικά στοιχεία, ενώ αυτά των ΔΕΥΑ, μπορούν να ανιχνεύσουν πολύ λιγότερα.

Σύμφωνα λοιπόν με το Πρόγραμμα προβλέπεται έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Καταρχήν, αναλαμβάνει το ΙΓΜΕ με επιτόπιες επισκέψεις ειδικών επιστημόνων να αποτυπώσει – σε γεωγραφικό σύστημα G.I.S. – κάθε σημείο υδροληψίας και τις υποδομές ύδρευσης, να ελέγξει τη λειτουργία των υδρευτικών έργων, γεωτρήσεων, φρεάτων πηγαίων νερών, να εντοπίσει τις τυχόν εστίες ρύπανσης.

Στη συνέχεια σε κάθε δήμο θα γίνει πιστοποίηση ποιότητας υδρευτικών νερών. Συγκεκριμένα θα γίνονται δειγματοληψίες νερού από όλα τα σημεία ύδρευσης, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ακριβής μέτρηση των παραμέτρων και η καταγραφή των εστιών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή. Τα δείγματα θα μεταφέρονται αυθημερόν στα αναλυτικά εργαστήρια του ΙΓΜΕ, όπου και θα γίνεται έλεγχος για 35 χημικά στοιχεία ανά δείγμα και κατάταξη των υδροφόρων συστημάτων σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα συμπεράσματα, θα συνοδεύονται από προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύπτουν.

Σε δεύτερο στάδιο, το ΙΓΜΕ θα συντάσσει τεχνική υδρογεωλογική έκθεση, όπου θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και θα προτείνονται βέλτιστες λύσεις των προβλημάτων, αλλά και προτάσεις για τα αναγκαία έργα, με τα οποία θα αντιμετωπίζονται προβλήματα ποιότητας και επάρκειας των υδατικών πόρων. Όλα τα μεγέθη και οι παράμετροι των μετρήσεων θα συγκεντρωθούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, προκειμένου να προγραμματίζονται από τους ΟΤΑ οι ενέργειες και οι δράσεις τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το ΙΓΜΕ, οι δήμοι θα είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν τον έλεγχο ποιότητας των νερών σε ετήσια βάση και σε διαπιστευμένα εργαστήρια.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», ανέρχεται στο ποσό του 1.450.000 ευρώ και ο χρόνος υλοποίησης είναι 24 μήνες.

Για κάθε αίτημα δήμου, ο χρόνος υλοποίησης και παράδοσης της έκθεσης είναι 25 – 30 ημέρες.

Η Προγραμματική Σύμβαση καλύπτει όλους τους Δήμους της χώρας.

Η ΚΕΔΚΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών θα συντονίζουν το πρόγραμμα και θα παρακολουθούν ανελλιπώς την υλοποίησή του.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=6366902

Μέτρηση από το 1997

23 04 2008

Έφτασαν στα χέρια μας κάποιες μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ από το παρελθόν.

Λοιπόν, έτος 1997, 11 χρόνια πίσω κοιτάξτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων:

Σημεία Μετρήσεων:


Μετρήσεις – μας αφορούν οι 3 τελευταίες στήλες. Όπου βλέπετε αστεράκια, δεν υπήρχε ροή την ημέρα της υδροληψίας. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στην περίπτωση του Ασωπού. Λέτε τα σημεία να επιλέγονται με στόχο να μην υπάρχει ροή και να μην δημοσιεύονται μετρήσεις;

42 μικρογραμμάρια χρωμίου. Γνωρίζουμε πλέον, ότι στον Ασωπό όπου χρώμιο = εξασθενές χρώμιο (σε ποσοστό που προσεγγίζει το 100%)

ΓΝΩΡΙΖΑΝ!
ΓΝΩΡΙΖΑΝ!
ΓΝΩΡΙΖΑΝ!

ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΡΥΒΑΝ!


.

Επερώτηση στην Βουλή

21 04 2008

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2007

Βουλή Των Ελλήνων: 224/19-11-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Δραγασάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με τη ρύπανση του Ασωπού ποταμού, τη λήψη μέτρων προστασίας των κατοίκων κ.λπ..

http://www.parliament.gr/ergasies/…end071122.txt

Το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Η ρύπανση του Ασωπού ποταμού δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Πρόσφατα ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επέβαλε πρόστιμα σε είκοσι επιχειρήσεις για το λόγο ότι ρυπαίνουν με τα απόβλητά τους τον Ασωπό ποταμό και ευρύτερα τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Όμως, πέρα από τα όποια πρόστιμα, εκείνο που απαιτείται είναι να επανεξετασθούν όλες οι άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων που παράγουν εξασθενές χρώμιο ή άλλα τοξικά υλικά.
Όμως, δεν μπορεί να υπάρξει οριστική λύση του προβλήματος όσο ισχύει ως έχει το προεδρικό διάταγμα του 1969 που χαρακτηρίζει τον Ασωπό ως αγωγό βιομηχανικών λυμάτων.
Επίσης, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αν και με μεγάλη καθυστέρηση αναγνώρισε το 1996 την ύπαρξη του προβλήματος, ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τη σύνταξη σχετικής μελέτης, από την οποία προέκυψε η ανάγκη μεταξύ άλλων ίδρυσης Οργανισμού Προστασίας Ασωπού. Για να προχωρήσει όμως η σύστασή του απαιτούνταν η έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο ουδέποτε εκδόθηκε. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, από τις ογδόντα βιομηχανικές μονάδες που παράγουν υγρά απόβλητα μόνοι οι δεκαπέντε να διαθέτουν συστήματα διαχείρισης. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μολυνθεί και απαιτείται άμεση διακοπή της υδροδότησης από αυτόν, τόσο για οικιακή όσο και βιομηχανική χρήση, εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των παραγομένων προϊόντων. Πέραν, λοιπόν, της άμεσης σύνδεσης με το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π., απαιτείται και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα.
Κατόπιν αυτού, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για να προστατευθεί η δημόσια υγεία, να εξασφαλισθεί καθαρό νερό για τους κατοίκους της περιοχής και να απορρυπανθεί ο Ασωπός ποταμός;».

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για το θέμα του Ασωπού έχουμε συζητήσει επανειλημμένα σ’ αυτήν την Αίθουσα με αφορμή ερωτήσεις άλλων συναδέλφων.
Θα ήθελα να επανέλθω σήμερα και να αναφέρω τα εξής: Μέχρι τον Αύγουστο του 2007, από ελέγχους που είχαν κάνει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις σε είκοσι τρεις περιπτώσεις. Για τις παραβάσεις αυτές είχαν επιβληθεί πρόστιμα 530.000 ευρώ.
Μετά την εμφάνιση του εξασθενούς χρωμίου τον περασμένο Αύγουστο, ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έδωσε εντολή για άμεση διερεύνηση του προβλήματος και εις βάθος διερεύνηση. Οι επιθεωρητές έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από πενήντα ελέγχους και δειγματοληψίες μέχρι σήμερα σε διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή και μετά την ολοκλήρωση μέρους της διαδικασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έχουν επιβληθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ σε είκοσι εταιρείες και όλοι οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για ποινικές κυρώσεις.
Επίσης, οι φάκελοι των παραβάσεων αποστέλλονται στις αδειοδοτούσες αρχές με την εντολή, πρώτον, να επανεξεταστούν όλες οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων που έχουν εκδοθεί και, δεύτερον, να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης των παραβατών. Πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση υποτροπής έχουμε ανακοινώσει ότι θα προβαίνουμε στο κλείσιμο των επιχειρήσεων αυτών.
Οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες δεν έχουν σταματήσει στην περιοχή του Ασωπού. Συνεχίζονται και θα συνεχιστούν από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, μέχρις ότου βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση.
Υπενθυμίζω επίσης ότι ως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχουμε προχωρήσει στον τετραπλασιασμό του ανώτατου ορίου για τα επιβαλλόμενα περιβαλλοντικά πρόστιμα, από 500.000 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα τα πρόστιμα θα μπορούν να φθάσουν πλέον στα 2.000.000 ευρώ.
Επανεξετάζουμε, επίσης προς το αυστηρότερο, τις οριακές τιμές των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν σε διάφορα υγρά απόβλητα -αναφέρομαι στο εξασθενές χρώμιο, στο κάδμιο, στο νικέλιο κ.λπ.- εντατικοποιούμε τους ελέγχους εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των δήμων της περιοχής με το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π., θα πρέπει να πω ότι όλοι οι δήμοι της περιοχής έχουν έρθει σε οριστική συνεννόηση με την Ε.ΥΔ.Α.Π. και σε συνεργασία με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες σύνδεσης με τον αγωγό του Μόρνου των οικισμών αυτών.
Εξασφαλίζεται, δηλαδή, καθαρό νερό για τους κατοίκους της περιοχής. Αναφέρω επίσης ότι ο Δήμος Σχηματαρίου ο οποίος υδρεύεται ήδη από τον αγωγό του Μόρνου, έχει ζητήσει πρόσθετες παροχές. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από την Ε.ΥΔ.Α.Π..
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.

Ο κ. Δραγασάκης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ακούγοντας κανείς τον κύριο Υφυπουργό νομίζει ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος ή για ένα πρόβλημα που, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι κάποτε να αντιμετωπιστεί.
Κύριε Υπουργέ, μιλάμε για ένα πρόβλημα ζωής και θανάτου. Διαβάζω σε μία συνέντευξή του ιερέα της περιοχής που πρωτοστάτησε στην ανάδειξη του προβλήματος ότι από έρευνα που έγινε στα χαρτιά της ενορίας διαπιστώθηκε τετραπλασιασμός της εμφάνισης καρκίνου ως αιτίας θανάτου τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.
Μιλάμε για θέμα ζωής ή θανάτου. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση σήμερα τους κατοίκους ότι το νερό που πίνουν είναι καθαρό; Διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση τους κατοίκους όχι μόνο της περιοχής αλλά όλου του Λεκανοπεδίου ότι τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή είναι καθαρά; Διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση ότι οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν νερό και παράγουν διάφορα προϊόντα, αυτά τα προϊόντα που παράγουν είναι καθαρά; Έχει η Κυβέρνηση πρόγραμμα απορρύπανσης όχι μόνο του Ασωπού αλλά της ευρύτερης περιοχής;
Πέρα από τη μελέτη των φακέλων αδειοδότησης, θα στείλετε συνεργεία στην κάθε βιομηχανία να ελέγξει επί τόπου εάν παράγει απόβλητα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και τι τα κάνει αυτά τα απόβλητα; Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν βιομηχανίες που έχουν εντός του χώρου των εργοστασίων πηγάδια στα οποία ρίχνουν απόβλητα;
Αυτήν την ερώτηση εμείς την καταθέσαμε στον κύριο Πρωθυπουργό ακριβώς γιατί θέλαμε υπεύθυνες διαβεβαιώσεις. Δεν θέλουμε ούτε να κινδυνολογήσουμε ούτε να τρομάξουμε κανέναν, αλλά θέλουμε να μεταφέρουμε εδώ την αγωνία των κατοίκων. Και εδώ το πράγμα δεν είναι απλό. Ο κύριος Πρωθυπουργός εκτίμησε, όπως αντιλαμβάνομαι, ότι το θέμα είναι ειδικό. Ο κύριος Υπουργός είχε άλλες υποχρεώσεις. Εγώ χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ. Δεν θέτω κανένα τέτοιο θέμα. Όμως, αν είστε έτοιμος, δώστε τις διαβεβαιώσεις σας.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν δεν είστε έτοιμοι, πείτε πότε θα είστε σε θέση να πείτε «ναι, το νερό που πίνετε είναι καθαρό» ή ότι ο υδροφόρος ορίζοντας δεν έχει πρόβλημα ή έχει πρόβλημα και μέχρι τότε θα αντιμετωπιστεί. Πείτε τι θα κάνετε με τις επιχειρήσεις, διότι εδώ διαπιστώνουμε ότι επιχειρήσεις που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε διαφημίσεις, δημόσιες σχέσεις κ.λπ. δεν έχουν την ευαισθησία μόνες τους να φροντίσουν για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.
Δώστε μας, λοιπόν, συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ, κύριε Δραγασάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νομίζω ότι έδωσα συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιχειρήσεις, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Είπα ότι έχουν γίνει περισσότεροι από πενήντα έλεγχοι μέσα σε ένα δίμηνο ουσιαστικά. Οι έλεγχοι αυτοί συνεχίζονται. Έχουν επιβληθεί εξαιρετικά υψηλά πρόστιμα στις επιχειρήσεις οι οποίες συνελήφθησαν να είναι παραβάτες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Είπα, επίσης, ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και όλοι οι παραβάτες, πέραν των προστίμων, θα πάνε και στον εισαγγελέα. Πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι σήμερα βλέπουμε μια σημαντική βελτίωση. Και εκτιμώ πραγματικά ότι προϊόντος του χρόνου η βελτίωση αυτή θα είναι πολύ πιο σημαντική.
Σε ό,τι αφορά την ύδρευση των δήμων, απάντησα πολύ συγκεκριμένα. Συνδέονται ήδη με το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π. από τον αγωγό του Μόρνου, ένα πάγιο αίτημα των δημοτικών αρχών της περιοχής.
Επίσης, θα πρέπει να πω ότι έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων –τα έχω ανακοινώσει κατ’ επανάληψη στη Βουλή, τα έχει εξαγγείλει ο Υπουργός κ. Σουφλιάς στις αρχές Σεπτεμβρίου- τα οποία έχουν να κάνουν με τη μελέτη και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης των βιομηχανικών επεξεργασμένων αποβλήτων με σύγχρονο, ταυτόχρονο σύστημα αυτόματης παρακολούθησης της επικινδυνότητάς τους, με την οριοθέτηση της κοίτης του Ασωπού ποταμού, με την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων.
Είναι σε εξέλιξη αυτά τα μέτρα αγαπητέ, κύριε συνάδελφε. Με τον καθορισμό ζωνών προστασίας Ασωπού, έχουμε κινήσει όλες τις σχετικές διαδικασίες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να πούμε περισσότερα στην επανεξέταση προς το αυστηρότερο όλων των περιβαλλοντικών όρων των δραστηριοτήτων που ευθύνονται για τη ρύπανση του ποταμού. Έχουμε λάβει, δηλαδή, πολύ συγκεκριμένα μέτρα, εφαρμόζονται και όπως είπα και προηγουμένως, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά.
Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια εξαιρετικά σύντομη αναφορά σ’ αυτήν τη μελέτη του πολυτεχνείου που αναφέρεται εκτενώς στην ερώτησή σας και να πω ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο δεν στηριζόταν σε καμμία νομική βάση.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, δώστε μου μισό λεπτό ακόμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Επίσης, θα ήθελα να πω ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ξεκίνησε το 1996 σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Βοιωτίας και Ανατολικής Αττικής και τους δήμους της περιοχής να κάνει έναν οργανισμό προστασίας της περιοχής μέσω ενός προεδρικού διατάγματος. Όμως, το προεδρικό διάταγμα δεν είχε καμμία απολύτως νομική βάση και γι’ αυτό δεν έγινε.
Χρηματοδοτήθηκε μια μελέτη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 120.000.000 δραχμές περίπου. Ολοκληρώθηκε, αλλά δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, διότι προέβλεπε μικτό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων -και βιομηχανικών και αστικών- του Δήμου Αυλώνος. Χειρότερο δε, από την κοινοπραξία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής, ουδέποτε υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης από κοινοτικά κονδύλια της συγκεκριμένης μονάδας. Ουσιαστικά, δηλαδή, το εγχείρημα ήταν –αν μου επιτρέπεται η έκφραση- στον αέρα. Γι’ αυτό και ποτέ δεν προχώρησε.

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.

Ετοιμάζονται τρία «λουκέτα» για τη μόλυνση του Ασωπού

21 04 2008

Ακόμα κι αν η Νομαρχία, για οποιουσδήποτε λόγους δεν προχωρήσει στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας θεωρείται βέβαιο ότι αυτό θα ζητηθεί εν τέλει από τον ίδιο τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Τα τρία πρώτα «λουκέτα» για περιβαλλοντικές παραβάσεις στην Ελλάδα αναμένεται να μπουν μετά το Πάσχα σε ισάριθμες βιομηχανικές μονάδες στον Ασωπό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δυο «δυνατά ονόματα» βιομηχανιών μεταποίησης αλουμινίου με μεγάλο μερίδιο αγοράς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό καθώς και μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιομηχανικής τυπογραφίας και η οποία εμφανίζεται ως ηγέτιδα στην εγχώρια αγορά με εξαγωγές σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Δείτε τις εταιρίες που επιβεβαιωμένα ρυπαίνουν ΕΔΩ.

Τρεις εταιρείες τιμωρήθηκαν μαζί με άλλες 17 με βαριά πρόστιμα μετά από τους ελέγχους που διενήργησαν πριν από μερικούς μήνες οι επιθεωρητές περιβάλλοντος στον Ασωπό. Η μία εκ των δυο βιομηχανιών μεταποίησης αλουμινίου τιμωρήθηκε μάλιστα με τρία πρόστιμα συνολικού ύψους 268.000 ευρώ ενώ στην άλλη επιβλήθηκε πρόστιμο 250.000 ευρώ. Η τρίτη εταιρεία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 160.000 ευρώ. Σε αυτές τις εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιβληθεί αναστολή άδειας λειτουργίας των μονάδων τους στον Ασωπό από τη Νομαρχία Βοιωτίας. Αυτό θα γίνει βάσει του άρθρου 30 του νόμου 1650 που δίνει τη δυνατότητα στον Νομάρχη να προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας εάν συντρέχουν λόγοι σχετικοί με τη δημόσια υγεία, μέχρις ότου ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής της ρύπανσης. Μπορεί όμως να προχωρήσει και σε οριστική αναστολή εάν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί ή η αποτροπή της ρύπανσης είναι ανέφικτη. Πάντως σε αυτή τη φάση, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Νομαρχία θα προχωρήσει σε προσωρινό κλείσιμο των μονάδων των εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και δόθηκαν για νέους ελέγχους στην Νομαρχία, οι τρεις αυτές εταιρείες εμφανίζονται και ως οι βασικοί υπεύθυνοι για τις υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στον Ασωπό ποταμό ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως.

Μετρήσεις
Την ίδια στιγμή, όπως διαπιστώνονται και από μετρήσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους στη περιοχή του Ωρωπού με ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου 2008, οι τιμές του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό είναι 10,6 μg/L. Επιπλέον, άλλες μετρήσεις που έγιναν τον Ιανουάριο από το Πανεπιστήμιο Πάτρας για λογαριασμό τοπικών φορέων, οι τιμές ήταν πολύ μεγαλύτερες. Υπενθυμίζεται ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ανώτατο επιτρεπτό όριο και η ΕΕ θεωρεί αδιανόητη την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό.

Πάντως, ακόμα κι αν η Νομαρχία, για οποιουσδήποτε λόγους δεν προχωρήσει στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας -η οποία όπως όλα δείχνουν θα γίνει μετά το Πάσχα- θεωρείται βέβαιο ότι αυτό θα ζητηθεί εν τέλει από τον ίδιο τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, βάσει πάλι του νόμου 1650 (άρθρο 30).

Ο Γιώργος Σουφλιάς εμφανίζεται αποφασισμένος -όχι ανεπηρέαστος και από το προσωπικό στοίχημα που έβαλε με όσους ζητούν ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο για το περιβάλλον άλλα και υπό την πίεση της κοινότητας που ζητάει σαφή μείωση της ρύπανσης στον Ασωπό και τον Ευβοϊκό απειλώντας με πρόστιμα- να βάλει λουκέτο και σε άλλες μονάδες που θα διαπιστωθεί ότι προκαλούν προβλήματα στη δημόσια υγεία. Ο ίδιος όταν ανακοίνωνε τα πρόστιμα για τον Ασωπό, είχε χαρακτηρίσει τους παραβάτες ως «εγκληματίες».

Απόβλητα
Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ επισήμανε χαρακτηριστικά ότι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ανακάλυψαν στον Ασωπό «πράματα και θάματα» και «είκοσι πέντε αγωγούς που ρίχνανε μολυσμένα υγρά απόβλητα στο ποτάμι». Τόνισε ακόμη ότι οι 20 εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκ. ευρώ «διαπράττουν εγκλήματα κατά της δημόσιας υγείας. Καλό είναι να κερδίζουν άλλα δεν μπορεί αυτό να γίνεται εις βάρους των ανθρώπων» και επανέλαβε ότι δεν θα δείξει καμία ανοχή. Εν τω μεταξύ οι επιθεωρητές περιβάλλοντος συνεχίζουν τους ελέγχους τους στον Ασωπό, στη περιοχή της Θήβας άλλα και στις εκβολές του στον Ευβοϊκό καθώς και στις βιομηχανικές περιοχές του Βόλου και της Θεσσαλονίκης όπου αναμένονται να πέσουν βαρύτατες καμπάνες. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, οικολογικές οργανώσεις ετοιμάζονται να κινηθούν δικαστικά κατά των βιομηχανιών του Ασωπού διεκδικώντας αποζημιώσεις, άλλα και ποινές φυλάκισης για τους υπευθύνους. Οι ποινικές κυρώσεις προβλέπονται από το άρθρο 29 του νόμου 1650 και μπορούν να φτάσουν έως 10ετή κάθειρξη, εάν διαπιστωθεί ότι η ρύπανση που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής ανθρώπων ή βαριά σωματική βλάβη. Οι οργανώσεις θα στηριχθούν στο γεγονός ότι η ρύπανση του Ασωπού από το πολύ επικίνδυνο εξασθενές χρώμιο προκάλεσε μόλυνση στον υδροφόρο ορίζοντα και επηρέασε τα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής.

(Ακολουθούν περιστατικά ρύπανσης άλλων περιοχών. Πατήστε τον σύνδεσμο παρακάτω για να τα διαβάσετε…)

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13816&subid=2&tag=9462&pubid=1659235

Χμ… Πηγή; ΑσωπόςΣΟΣ;

Ασωπός: Το νερό του φόβου

21 04 2008

20.4.2008
Ασωπός: Το νερό του φόβου

Το νερό νεράκι εξακολουθούν λένε οι κάτοικοι στα θέρετρα της Αττικής. Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, στις περιοχές γύρω από τον μολυσμένο Ασωπό, ελάχιστοι πίνουν το νερό της βρύσης. Το πρωί της Κυριακής οι κάτοικοι στο Χαλκούτσι, με την συμπαράσταση και του ιερέα Γιάννη Οικονομίδη, αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια ζητώντας λύση εδώ και τώρα.

Κάλαμος, Ωρωπός, Μαρκόπουλο, Συκάμινο και Οινόφυτα πήραν νερό από καθαρές πηγές και τον Μόρνο. Κάτοικοι σαν τον ιερέα Γιάννη Οικονομίδη όμως δεν πείθονται, καθώς όπως υποστηρίζουν είναι ο ίδιος υδροφόρος ορίζοντας, άρα μολυσμένος. Πολλοί παρά τις διαβεβαιώσεις αποφεύγουν ακόμα και να πλυθούν με το νερό του δικτύου. Κάτοικοι μάλιστα της περιοχής ετοιμάζονται να προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας ζητώντας να γίνει πράξη ο βιολογικός καθαρισμός του Ασωπού, που στα λόγια έπρεπε να είναι έτοιμος από το ’98.

Αν δεν βρεθεί λύση ως το καλοκαίρι, οι δυναμικές κινητοποιήσεις θα είναι το επόμενο βήμα των κατοίκων σε Αττική και Βοιωτία.

http://www.alphatv.gr/index.asp?a_id=90&news_id=29246

Δεν έχω στόμα και πρέπει να ουρλιάξω.

20 04 2008

Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν στα Οινόφυτα 2 παράλληλες συναντήσεις των κατά τόπους επιτροπών αγώνα για τον συντονισμό της «κοινής» μας δράσης. Φωτογραφίες από την μία εξ’ αυτών:

.

.

Επίσης, την Κυριακή πραγματοποιήθηκε μία ημερίδα στο Χαλκούτσι από την Επιτροπή Εγρήγορσης για την δημιουργία Βιολογικού καθαρισμού στα Οινόφυτα:

.

Αντί σχολιασμού και περεταίρω ενημέρωσης για τις παραπάνω δραστηριότητες, προτιμούμε να κάνουμε κάτι πραγματικά χρήσιμο.

.

Δημοσιεύουμε λοιπόν σήμερα το κείμενο που υποσχεθήκαμε με την ελπίδα να το διαβάσουμε προσεκτικά, όλοι όσοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ασχολούμαστε και εμπλεκόμαστε με την υπόθεση της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής.

Μακάρι να παραδειγματιστούμε όλοι μας… από τα παθήματα αυτών των ανθρώπων…

.

Για άλλη μία φορά, ευχαριστούμε το Οικολόγιο και ιδιαίτερα την Ανδριάνα, για την μετάφραση του κειμένου.

Η προτροπή μας για διάδοση του παρακάτω αρχείου – κειμένου είναι αυτονόητη…

.

minimatagrfinal

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ

.

(Ο τίτλος του ποστ είναι από ένα βιβλίο του Χάρλαν Έλισον)