Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 4 Μάη 2008

29 04 2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ 24/4/2008

ΚΑΛΕΣΜΑ
Προς όλους τους Φορείς της περιοχής

Κυρίες & Κύριοι, πέρασαν εννέα μήνες από την πλήρη αποκάλυψη του εγκλήματος της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού, του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής μας, του αέρα του εδάφους και της θάλασσας μας, με γενικότερες επιπτώσεις στην οικονομική ζωή και την υγεία μας.

Τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν ανεπαρκή και αποπροσανατολιστικά. Η κατάσταση χειροτέρεψε. Το Cr (VI) αυξήθηκε στον υδροφόρο ορίζοντα. Η ύδρευση των Δημοτών συνεχίζει να είναι προβληματική.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος μέχρι σήμερα πολίτες και φορείς κινητοποιηθήκαμε, ο καθένας με τον τρόπο του. Κρατήσαμε το πρόβλημα στην επικαιρότητα και απαιτήσαμε λύσεις.

Μετά από τόσο καιρό εκτιμούμε πως η οξύτητα του προβλήματος επιβάλλει και πιο δυναμική κλιμάκωση των προσπαθειών μας . Οι συνθήκες ωρίμασαν και πλέον όλοι μαζί ενωμένοι, πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας και να απαιτήσουμε άμεσα την επίλυση του προβλήματος.

Για όλους αυτούς τους λόγους καθώς και για την συνδιοργάνωση μιας μεγάλης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ την Κυριακή 18 ΜΑΗ στον Ωρωπό..,

Σας καλούμε την Κυριακή 4 Μάη 2008
& ώρα 11π.μ στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Χαλκουτσίου.

Για την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ωρωπού
Η Συντονιστική Επιτροπή

Advertisement
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΕΔΚΕ-ΥΠΕΣ-ΙΓΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

27 04 2008

(Ξένη δημοσίευση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΚΕΔΚΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΕΔΚΕ-ΥΠΕΣ-ΙΓΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23 – 04 – 08

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπόψη:

Συντακτών Τ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η μόλυνση των υδάτων του Ασωπού ποταμού με εξασθενές χρώμιο, αλλά και οι περιπτώσεις μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα άλλων περιοχών, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας κατά καιρούς, φέρνουν στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο, το προβληματικό σύστημα διαχείρισης των υπόγειων και επιφανειακών νερών στη χώρα μας, το οποίο εκθέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία χιλιάδων πολιτών.

Η ΚΕΔΚΕ, μετά από συνεχή αιτήματα των Δήμων της χώρας, ανέλαβε την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, να προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος ουσιαστικού και συνεχούς ελέγχου της ποιότητας των νερών ύδρευσης με βάση τις επιταγές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, αλλά και της οδηγίας πλαίσιο 60/2000 της ΕΕ.

Σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, υπογράφηκε σχετική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΚΕΔΚΕ, υπουργείου Εσωτερικών και ΙΓΜΕ.

Με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κ. Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε:

« Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί με την Προγραμματική Σύμβαση που υπογράψαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΙΓΜΕ δε διασφαλίζεται μόνο η τυπική υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως ο ποιοτικός έλεγχος των νερών, είτε του νερού που πίνουμε, είτε του νερού που ποτίζουμε τους αγρούς και τις καλλιέργειες. Θέλω να πιστεύω ότι η έναρξη αυτής της συνεργασίας θα έχει τέτοια αποτελέσματα που θα είναι επ’ αγαθώ του κοινωνικού συνόλου.»

Δημοσιογράφος: Κύριε Κακλαμάνη στη σύμβαση αναφέρεται ότι δεν υπάγονται οι δήμοι που σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης. Για ποιους δήμους μιλάμε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Είναι μεγάλοι δήμοι που έχουν δικά τους εργαστήρια, τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Συμπληρωματικά όμως θα τους καλύψουμε όπου χρειαστεί . Κι αυτό επειδή το ΙΓΜΕ, με τα σύγχρονα εργαστήρια που διαθέτει, μπορεί να ανιχνεύσει 35 χημικά στοιχεία, ενώ αυτά των ΔΕΥΑ, μπορούν να ανιχνεύσουν πολύ λιγότερα.

Σύμφωνα λοιπόν με το Πρόγραμμα προβλέπεται έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Καταρχήν, αναλαμβάνει το ΙΓΜΕ με επιτόπιες επισκέψεις ειδικών επιστημόνων να αποτυπώσει – σε γεωγραφικό σύστημα G.I.S. – κάθε σημείο υδροληψίας και τις υποδομές ύδρευσης, να ελέγξει τη λειτουργία των υδρευτικών έργων, γεωτρήσεων, φρεάτων πηγαίων νερών, να εντοπίσει τις τυχόν εστίες ρύπανσης.

Στη συνέχεια σε κάθε δήμο θα γίνει πιστοποίηση ποιότητας υδρευτικών νερών. Συγκεκριμένα θα γίνονται δειγματοληψίες νερού από όλα τα σημεία ύδρευσης, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ακριβής μέτρηση των παραμέτρων και η καταγραφή των εστιών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή. Τα δείγματα θα μεταφέρονται αυθημερόν στα αναλυτικά εργαστήρια του ΙΓΜΕ, όπου και θα γίνεται έλεγχος για 35 χημικά στοιχεία ανά δείγμα και κατάταξη των υδροφόρων συστημάτων σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα συμπεράσματα, θα συνοδεύονται από προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύπτουν.

Σε δεύτερο στάδιο, το ΙΓΜΕ θα συντάσσει τεχνική υδρογεωλογική έκθεση, όπου θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και θα προτείνονται βέλτιστες λύσεις των προβλημάτων, αλλά και προτάσεις για τα αναγκαία έργα, με τα οποία θα αντιμετωπίζονται προβλήματα ποιότητας και επάρκειας των υδατικών πόρων. Όλα τα μεγέθη και οι παράμετροι των μετρήσεων θα συγκεντρωθούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, προκειμένου να προγραμματίζονται από τους ΟΤΑ οι ενέργειες και οι δράσεις τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το ΙΓΜΕ, οι δήμοι θα είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν τον έλεγχο ποιότητας των νερών σε ετήσια βάση και σε διαπιστευμένα εργαστήρια.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», ανέρχεται στο ποσό του 1.450.000 ευρώ και ο χρόνος υλοποίησης είναι 24 μήνες.

Για κάθε αίτημα δήμου, ο χρόνος υλοποίησης και παράδοσης της έκθεσης είναι 25 – 30 ημέρες.

Η Προγραμματική Σύμβαση καλύπτει όλους τους Δήμους της χώρας.

Η ΚΕΔΚΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών θα συντονίζουν το πρόγραμμα και θα παρακολουθούν ανελλιπώς την υλοποίησή του.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=6366902

Μέτρηση από το 1997

23 04 2008

Έφτασαν στα χέρια μας κάποιες μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ από το παρελθόν.

Λοιπόν, έτος 1997, 11 χρόνια πίσω κοιτάξτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων:

Σημεία Μετρήσεων:


Μετρήσεις – μας αφορούν οι 3 τελευταίες στήλες. Όπου βλέπετε αστεράκια, δεν υπήρχε ροή την ημέρα της υδροληψίας. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στην περίπτωση του Ασωπού. Λέτε τα σημεία να επιλέγονται με στόχο να μην υπάρχει ροή και να μην δημοσιεύονται μετρήσεις;

42 μικρογραμμάρια χρωμίου. Γνωρίζουμε πλέον, ότι στον Ασωπό όπου χρώμιο = εξασθενές χρώμιο (σε ποσοστό που προσεγγίζει το 100%)

ΓΝΩΡΙΖΑΝ!
ΓΝΩΡΙΖΑΝ!
ΓΝΩΡΙΖΑΝ!

ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΡΥΒΑΝ!


.

Επερώτηση στην Βουλή

21 04 2008

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2007

Βουλή Των Ελλήνων: 224/19-11-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Δραγασάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με τη ρύπανση του Ασωπού ποταμού, τη λήψη μέτρων προστασίας των κατοίκων κ.λπ..

http://www.parliament.gr/ergasies/…end071122.txt

Το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Η ρύπανση του Ασωπού ποταμού δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
Πρόσφατα ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. επέβαλε πρόστιμα σε είκοσι επιχειρήσεις για το λόγο ότι ρυπαίνουν με τα απόβλητά τους τον Ασωπό ποταμό και ευρύτερα τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Όμως, πέρα από τα όποια πρόστιμα, εκείνο που απαιτείται είναι να επανεξετασθούν όλες οι άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων που παράγουν εξασθενές χρώμιο ή άλλα τοξικά υλικά.
Όμως, δεν μπορεί να υπάρξει οριστική λύση του προβλήματος όσο ισχύει ως έχει το προεδρικό διάταγμα του 1969 που χαρακτηρίζει τον Ασωπό ως αγωγό βιομηχανικών λυμάτων.
Επίσης, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αν και με μεγάλη καθυστέρηση αναγνώρισε το 1996 την ύπαρξη του προβλήματος, ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τη σύνταξη σχετικής μελέτης, από την οποία προέκυψε η ανάγκη μεταξύ άλλων ίδρυσης Οργανισμού Προστασίας Ασωπού. Για να προχωρήσει όμως η σύστασή του απαιτούνταν η έκδοση προεδρικού διατάγματος, το οποίο ουδέποτε εκδόθηκε. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, από τις ογδόντα βιομηχανικές μονάδες που παράγουν υγρά απόβλητα μόνοι οι δεκαπέντε να διαθέτουν συστήματα διαχείρισης. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μολυνθεί και απαιτείται άμεση διακοπή της υδροδότησης από αυτόν, τόσο για οικιακή όσο και βιομηχανική χρήση, εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των παραγομένων προϊόντων. Πέραν, λοιπόν, της άμεσης σύνδεσης με το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π., απαιτείται και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα.
Κατόπιν αυτού, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για να προστατευθεί η δημόσια υγεία, να εξασφαλισθεί καθαρό νερό για τους κατοίκους της περιοχής και να απορρυπανθεί ο Ασωπός ποταμός;».

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για το θέμα του Ασωπού έχουμε συζητήσει επανειλημμένα σ’ αυτήν την Αίθουσα με αφορμή ερωτήσεις άλλων συναδέλφων.
Θα ήθελα να επανέλθω σήμερα και να αναφέρω τα εξής: Μέχρι τον Αύγουστο του 2007, από ελέγχους που είχαν κάνει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις σε είκοσι τρεις περιπτώσεις. Για τις παραβάσεις αυτές είχαν επιβληθεί πρόστιμα 530.000 ευρώ.
Μετά την εμφάνιση του εξασθενούς χρωμίου τον περασμένο Αύγουστο, ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έδωσε εντολή για άμεση διερεύνηση του προβλήματος και εις βάθος διερεύνηση. Οι επιθεωρητές έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από πενήντα ελέγχους και δειγματοληψίες μέχρι σήμερα σε διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες στην περιοχή και μετά την ολοκλήρωση μέρους της διαδικασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έχουν επιβληθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ σε είκοσι εταιρείες και όλοι οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για ποινικές κυρώσεις.
Επίσης, οι φάκελοι των παραβάσεων αποστέλλονται στις αδειοδοτούσες αρχές με την εντολή, πρώτον, να επανεξεταστούν όλες οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων που έχουν εκδοθεί και, δεύτερον, να τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης των παραβατών. Πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση υποτροπής έχουμε ανακοινώσει ότι θα προβαίνουμε στο κλείσιμο των επιχειρήσεων αυτών.
Οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες δεν έχουν σταματήσει στην περιοχή του Ασωπού. Συνεχίζονται και θα συνεχιστούν από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, μέχρις ότου βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση.
Υπενθυμίζω επίσης ότι ως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχουμε προχωρήσει στον τετραπλασιασμό του ανώτατου ορίου για τα επιβαλλόμενα περιβαλλοντικά πρόστιμα, από 500.000 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα τα πρόστιμα θα μπορούν να φθάσουν πλέον στα 2.000.000 ευρώ.
Επανεξετάζουμε, επίσης προς το αυστηρότερο, τις οριακές τιμές των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν σε διάφορα υγρά απόβλητα -αναφέρομαι στο εξασθενές χρώμιο, στο κάδμιο, στο νικέλιο κ.λπ.- εντατικοποιούμε τους ελέγχους εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των δήμων της περιοχής με το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π., θα πρέπει να πω ότι όλοι οι δήμοι της περιοχής έχουν έρθει σε οριστική συνεννόηση με την Ε.ΥΔ.Α.Π. και σε συνεργασία με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες σύνδεσης με τον αγωγό του Μόρνου των οικισμών αυτών.
Εξασφαλίζεται, δηλαδή, καθαρό νερό για τους κατοίκους της περιοχής. Αναφέρω επίσης ότι ο Δήμος Σχηματαρίου ο οποίος υδρεύεται ήδη από τον αγωγό του Μόρνου, έχει ζητήσει πρόσθετες παροχές. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από την Ε.ΥΔ.Α.Π..
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.

Ο κ. Δραγασάκης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ακούγοντας κανείς τον κύριο Υφυπουργό νομίζει ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος ή για ένα πρόβλημα που, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι κάποτε να αντιμετωπιστεί.
Κύριε Υπουργέ, μιλάμε για ένα πρόβλημα ζωής και θανάτου. Διαβάζω σε μία συνέντευξή του ιερέα της περιοχής που πρωτοστάτησε στην ανάδειξη του προβλήματος ότι από έρευνα που έγινε στα χαρτιά της ενορίας διαπιστώθηκε τετραπλασιασμός της εμφάνισης καρκίνου ως αιτίας θανάτου τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.
Μιλάμε για θέμα ζωής ή θανάτου. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση σήμερα τους κατοίκους ότι το νερό που πίνουν είναι καθαρό; Διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση τους κατοίκους όχι μόνο της περιοχής αλλά όλου του Λεκανοπεδίου ότι τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή είναι καθαρά; Διαβεβαιώνει η Κυβέρνηση ότι οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν νερό και παράγουν διάφορα προϊόντα, αυτά τα προϊόντα που παράγουν είναι καθαρά; Έχει η Κυβέρνηση πρόγραμμα απορρύπανσης όχι μόνο του Ασωπού αλλά της ευρύτερης περιοχής;
Πέρα από τη μελέτη των φακέλων αδειοδότησης, θα στείλετε συνεργεία στην κάθε βιομηχανία να ελέγξει επί τόπου εάν παράγει απόβλητα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και τι τα κάνει αυτά τα απόβλητα; Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν βιομηχανίες που έχουν εντός του χώρου των εργοστασίων πηγάδια στα οποία ρίχνουν απόβλητα;
Αυτήν την ερώτηση εμείς την καταθέσαμε στον κύριο Πρωθυπουργό ακριβώς γιατί θέλαμε υπεύθυνες διαβεβαιώσεις. Δεν θέλουμε ούτε να κινδυνολογήσουμε ούτε να τρομάξουμε κανέναν, αλλά θέλουμε να μεταφέρουμε εδώ την αγωνία των κατοίκων. Και εδώ το πράγμα δεν είναι απλό. Ο κύριος Πρωθυπουργός εκτίμησε, όπως αντιλαμβάνομαι, ότι το θέμα είναι ειδικό. Ο κύριος Υπουργός είχε άλλες υποχρεώσεις. Εγώ χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ. Δεν θέτω κανένα τέτοιο θέμα. Όμως, αν είστε έτοιμος, δώστε τις διαβεβαιώσεις σας.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν δεν είστε έτοιμοι, πείτε πότε θα είστε σε θέση να πείτε «ναι, το νερό που πίνετε είναι καθαρό» ή ότι ο υδροφόρος ορίζοντας δεν έχει πρόβλημα ή έχει πρόβλημα και μέχρι τότε θα αντιμετωπιστεί. Πείτε τι θα κάνετε με τις επιχειρήσεις, διότι εδώ διαπιστώνουμε ότι επιχειρήσεις που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε διαφημίσεις, δημόσιες σχέσεις κ.λπ. δεν έχουν την ευαισθησία μόνες τους να φροντίσουν για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.
Δώστε μας, λοιπόν, συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ, κύριε Δραγασάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νομίζω ότι έδωσα συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιχειρήσεις, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Είπα ότι έχουν γίνει περισσότεροι από πενήντα έλεγχοι μέσα σε ένα δίμηνο ουσιαστικά. Οι έλεγχοι αυτοί συνεχίζονται. Έχουν επιβληθεί εξαιρετικά υψηλά πρόστιμα στις επιχειρήσεις οι οποίες συνελήφθησαν να είναι παραβάτες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Είπα, επίσης, ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και όλοι οι παραβάτες, πέραν των προστίμων, θα πάνε και στον εισαγγελέα. Πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι σήμερα βλέπουμε μια σημαντική βελτίωση. Και εκτιμώ πραγματικά ότι προϊόντος του χρόνου η βελτίωση αυτή θα είναι πολύ πιο σημαντική.
Σε ό,τι αφορά την ύδρευση των δήμων, απάντησα πολύ συγκεκριμένα. Συνδέονται ήδη με το δίκτυο της Ε.ΥΔ.Α.Π. από τον αγωγό του Μόρνου, ένα πάγιο αίτημα των δημοτικών αρχών της περιοχής.
Επίσης, θα πρέπει να πω ότι έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων –τα έχω ανακοινώσει κατ’ επανάληψη στη Βουλή, τα έχει εξαγγείλει ο Υπουργός κ. Σουφλιάς στις αρχές Σεπτεμβρίου- τα οποία έχουν να κάνουν με τη μελέτη και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης των βιομηχανικών επεξεργασμένων αποβλήτων με σύγχρονο, ταυτόχρονο σύστημα αυτόματης παρακολούθησης της επικινδυνότητάς τους, με την οριοθέτηση της κοίτης του Ασωπού ποταμού, με την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων.
Είναι σε εξέλιξη αυτά τα μέτρα αγαπητέ, κύριε συνάδελφε. Με τον καθορισμό ζωνών προστασίας Ασωπού, έχουμε κινήσει όλες τις σχετικές διαδικασίες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να πούμε περισσότερα στην επανεξέταση προς το αυστηρότερο όλων των περιβαλλοντικών όρων των δραστηριοτήτων που ευθύνονται για τη ρύπανση του ποταμού. Έχουμε λάβει, δηλαδή, πολύ συγκεκριμένα μέτρα, εφαρμόζονται και όπως είπα και προηγουμένως, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά.
Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια εξαιρετικά σύντομη αναφορά σ’ αυτήν τη μελέτη του πολυτεχνείου που αναφέρεται εκτενώς στην ερώτησή σας και να πω ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο δεν στηριζόταν σε καμμία νομική βάση.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, δώστε μου μισό λεπτό ακόμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Επίσης, θα ήθελα να πω ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ξεκίνησε το 1996 σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Βοιωτίας και Ανατολικής Αττικής και τους δήμους της περιοχής να κάνει έναν οργανισμό προστασίας της περιοχής μέσω ενός προεδρικού διατάγματος. Όμως, το προεδρικό διάταγμα δεν είχε καμμία απολύτως νομική βάση και γι’ αυτό δεν έγινε.
Χρηματοδοτήθηκε μια μελέτη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 120.000.000 δραχμές περίπου. Ολοκληρώθηκε, αλλά δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, διότι προέβλεπε μικτό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων -και βιομηχανικών και αστικών- του Δήμου Αυλώνος. Χειρότερο δε, από την κοινοπραξία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής, ουδέποτε υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης από κοινοτικά κονδύλια της συγκεκριμένης μονάδας. Ουσιαστικά, δηλαδή, το εγχείρημα ήταν –αν μου επιτρέπεται η έκφραση- στον αέρα. Γι’ αυτό και ποτέ δεν προχώρησε.

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υφυπουργέ.

Ετοιμάζονται τρία «λουκέτα» για τη μόλυνση του Ασωπού

21 04 2008

Ακόμα κι αν η Νομαρχία, για οποιουσδήποτε λόγους δεν προχωρήσει στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας θεωρείται βέβαιο ότι αυτό θα ζητηθεί εν τέλει από τον ίδιο τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.

Τα τρία πρώτα «λουκέτα» για περιβαλλοντικές παραβάσεις στην Ελλάδα αναμένεται να μπουν μετά το Πάσχα σε ισάριθμες βιομηχανικές μονάδες στον Ασωπό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δυο «δυνατά ονόματα» βιομηχανιών μεταποίησης αλουμινίου με μεγάλο μερίδιο αγοράς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό καθώς και μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιομηχανικής τυπογραφίας και η οποία εμφανίζεται ως ηγέτιδα στην εγχώρια αγορά με εξαγωγές σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Δείτε τις εταιρίες που επιβεβαιωμένα ρυπαίνουν ΕΔΩ.

Τρεις εταιρείες τιμωρήθηκαν μαζί με άλλες 17 με βαριά πρόστιμα μετά από τους ελέγχους που διενήργησαν πριν από μερικούς μήνες οι επιθεωρητές περιβάλλοντος στον Ασωπό. Η μία εκ των δυο βιομηχανιών μεταποίησης αλουμινίου τιμωρήθηκε μάλιστα με τρία πρόστιμα συνολικού ύψους 268.000 ευρώ ενώ στην άλλη επιβλήθηκε πρόστιμο 250.000 ευρώ. Η τρίτη εταιρεία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 160.000 ευρώ. Σε αυτές τις εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιβληθεί αναστολή άδειας λειτουργίας των μονάδων τους στον Ασωπό από τη Νομαρχία Βοιωτίας. Αυτό θα γίνει βάσει του άρθρου 30 του νόμου 1650 που δίνει τη δυνατότητα στον Νομάρχη να προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας εάν συντρέχουν λόγοι σχετικοί με τη δημόσια υγεία, μέχρις ότου ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής της ρύπανσης. Μπορεί όμως να προχωρήσει και σε οριστική αναστολή εάν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση παραλείπει να συμμορφωθεί ή η αποτροπή της ρύπανσης είναι ανέφικτη. Πάντως σε αυτή τη φάση, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Νομαρχία θα προχωρήσει σε προσωρινό κλείσιμο των μονάδων των εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και δόθηκαν για νέους ελέγχους στην Νομαρχία, οι τρεις αυτές εταιρείες εμφανίζονται και ως οι βασικοί υπεύθυνοι για τις υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στον Ασωπό ποταμό ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως.

Μετρήσεις
Την ίδια στιγμή, όπως διαπιστώνονται και από μετρήσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους στη περιοχή του Ωρωπού με ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου 2008, οι τιμές του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό είναι 10,6 μg/L. Επιπλέον, άλλες μετρήσεις που έγιναν τον Ιανουάριο από το Πανεπιστήμιο Πάτρας για λογαριασμό τοπικών φορέων, οι τιμές ήταν πολύ μεγαλύτερες. Υπενθυμίζεται ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ανώτατο επιτρεπτό όριο και η ΕΕ θεωρεί αδιανόητη την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό.

Πάντως, ακόμα κι αν η Νομαρχία, για οποιουσδήποτε λόγους δεν προχωρήσει στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας -η οποία όπως όλα δείχνουν θα γίνει μετά το Πάσχα- θεωρείται βέβαιο ότι αυτό θα ζητηθεί εν τέλει από τον ίδιο τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, βάσει πάλι του νόμου 1650 (άρθρο 30).

Ο Γιώργος Σουφλιάς εμφανίζεται αποφασισμένος -όχι ανεπηρέαστος και από το προσωπικό στοίχημα που έβαλε με όσους ζητούν ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο για το περιβάλλον άλλα και υπό την πίεση της κοινότητας που ζητάει σαφή μείωση της ρύπανσης στον Ασωπό και τον Ευβοϊκό απειλώντας με πρόστιμα- να βάλει λουκέτο και σε άλλες μονάδες που θα διαπιστωθεί ότι προκαλούν προβλήματα στη δημόσια υγεία. Ο ίδιος όταν ανακοίνωνε τα πρόστιμα για τον Ασωπό, είχε χαρακτηρίσει τους παραβάτες ως «εγκληματίες».

Απόβλητα
Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ επισήμανε χαρακτηριστικά ότι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ανακάλυψαν στον Ασωπό «πράματα και θάματα» και «είκοσι πέντε αγωγούς που ρίχνανε μολυσμένα υγρά απόβλητα στο ποτάμι». Τόνισε ακόμη ότι οι 20 εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκ. ευρώ «διαπράττουν εγκλήματα κατά της δημόσιας υγείας. Καλό είναι να κερδίζουν άλλα δεν μπορεί αυτό να γίνεται εις βάρους των ανθρώπων» και επανέλαβε ότι δεν θα δείξει καμία ανοχή. Εν τω μεταξύ οι επιθεωρητές περιβάλλοντος συνεχίζουν τους ελέγχους τους στον Ασωπό, στη περιοχή της Θήβας άλλα και στις εκβολές του στον Ευβοϊκό καθώς και στις βιομηχανικές περιοχές του Βόλου και της Θεσσαλονίκης όπου αναμένονται να πέσουν βαρύτατες καμπάνες. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, οικολογικές οργανώσεις ετοιμάζονται να κινηθούν δικαστικά κατά των βιομηχανιών του Ασωπού διεκδικώντας αποζημιώσεις, άλλα και ποινές φυλάκισης για τους υπευθύνους. Οι ποινικές κυρώσεις προβλέπονται από το άρθρο 29 του νόμου 1650 και μπορούν να φτάσουν έως 10ετή κάθειρξη, εάν διαπιστωθεί ότι η ρύπανση που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής ανθρώπων ή βαριά σωματική βλάβη. Οι οργανώσεις θα στηριχθούν στο γεγονός ότι η ρύπανση του Ασωπού από το πολύ επικίνδυνο εξασθενές χρώμιο προκάλεσε μόλυνση στον υδροφόρο ορίζοντα και επηρέασε τα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής.

(Ακολουθούν περιστατικά ρύπανσης άλλων περιοχών. Πατήστε τον σύνδεσμο παρακάτω για να τα διαβάσετε…)

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13816&subid=2&tag=9462&pubid=1659235

Χμ… Πηγή; ΑσωπόςΣΟΣ;

Ασωπός: Το νερό του φόβου

21 04 2008

20.4.2008
Ασωπός: Το νερό του φόβου

Το νερό νεράκι εξακολουθούν λένε οι κάτοικοι στα θέρετρα της Αττικής. Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, στις περιοχές γύρω από τον μολυσμένο Ασωπό, ελάχιστοι πίνουν το νερό της βρύσης. Το πρωί της Κυριακής οι κάτοικοι στο Χαλκούτσι, με την συμπαράσταση και του ιερέα Γιάννη Οικονομίδη, αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια ζητώντας λύση εδώ και τώρα.

Κάλαμος, Ωρωπός, Μαρκόπουλο, Συκάμινο και Οινόφυτα πήραν νερό από καθαρές πηγές και τον Μόρνο. Κάτοικοι σαν τον ιερέα Γιάννη Οικονομίδη όμως δεν πείθονται, καθώς όπως υποστηρίζουν είναι ο ίδιος υδροφόρος ορίζοντας, άρα μολυσμένος. Πολλοί παρά τις διαβεβαιώσεις αποφεύγουν ακόμα και να πλυθούν με το νερό του δικτύου. Κάτοικοι μάλιστα της περιοχής ετοιμάζονται να προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας ζητώντας να γίνει πράξη ο βιολογικός καθαρισμός του Ασωπού, που στα λόγια έπρεπε να είναι έτοιμος από το ’98.

Αν δεν βρεθεί λύση ως το καλοκαίρι, οι δυναμικές κινητοποιήσεις θα είναι το επόμενο βήμα των κατοίκων σε Αττική και Βοιωτία.

http://www.alphatv.gr/index.asp?a_id=90&news_id=29246

Δεν έχω στόμα και πρέπει να ουρλιάξω.

20 04 2008

Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν στα Οινόφυτα 2 παράλληλες συναντήσεις των κατά τόπους επιτροπών αγώνα για τον συντονισμό της «κοινής» μας δράσης. Φωτογραφίες από την μία εξ’ αυτών:

.

.

Επίσης, την Κυριακή πραγματοποιήθηκε μία ημερίδα στο Χαλκούτσι από την Επιτροπή Εγρήγορσης για την δημιουργία Βιολογικού καθαρισμού στα Οινόφυτα:

.

Αντί σχολιασμού και περεταίρω ενημέρωσης για τις παραπάνω δραστηριότητες, προτιμούμε να κάνουμε κάτι πραγματικά χρήσιμο.

.

Δημοσιεύουμε λοιπόν σήμερα το κείμενο που υποσχεθήκαμε με την ελπίδα να το διαβάσουμε προσεκτικά, όλοι όσοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ασχολούμαστε και εμπλεκόμαστε με την υπόθεση της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής.

Μακάρι να παραδειγματιστούμε όλοι μας… από τα παθήματα αυτών των ανθρώπων…

.

Για άλλη μία φορά, ευχαριστούμε το Οικολόγιο και ιδιαίτερα την Ανδριάνα, για την μετάφραση του κειμένου.

Η προτροπή μας για διάδοση του παρακάτω αρχείου – κειμένου είναι αυτονόητη…

.

minimatagrfinal

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ

.

(Ο τίτλος του ποστ είναι από ένα βιβλίο του Χάρλαν Έλισον)

Μία μέτρηση από τα Βάγια Βοιωτίας…

18 04 2008

…με ολικό χρώμιο, πάνω από τα 10 μικρογραμμάρια.

Σε όσες περιπτώσεις μέχρι τώρα έχουν γίνει ξεχωριστές μετρήσεις ολικού και εξασθενούς, το εξασθενές αποτελεί το 80-100% του ολικού.

Αγωνιστείτε κι εσείς, συντοπίτες, να δούμε τι θα βγεί…

http://vagia-gr.blogspot.com/2008/04/blog-post_9477.html

Καταγγέλουμε το Greenwashing

15 04 2008

Σαν έθνος, σαν κράτος, σαν λαό οι ποικιλώνυμοι «ισχυροί», μας έχουν περάσει για εντελώς βλάκες!

Μας παρουσιάζουν το μαύρο σαν άσπρο.

Το επικίνδυνο σαν ασφαλές.

Το υποχρεωτικό σαν υπερβολικό.

Την αντίδρασή μας σε όσα συμβαίνουν σαν «ακραίες πράξεις»

Την συμμετοχή μας σε ομάδες πίεσης και αλληλο-ενημέρωσης και αγώνα ως γραφικότητες…

Την βρώμα και την μπόχα σαν τον ιδανικό τόπο περιπάτου…

Τα πρόστιμα – χάδι στους βιομήχανους ως «εξαιρετικά υψηλά πρόστιμα»…

Την ασύδοτη ρύπανση ως περιβαλλοντική ευαισθησία

ΛΟΙΠΟΝ, ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΝΕ πλέον ΑΥΤΑ!

Είμαστε ΕΔΩ, τα ανακαλύπτουμε και τα καταγγέλουμε σε όλο τον κόσμο!

Τα έχουν δοκιμάσει άλλοι, εξυπνότεροι από εσάς στο παρελθόν. Και απέτυχαν παταγωδώς και εισέπραξαν τελικά το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα…

Ευτυχώς υπάρχει το Ιντερνετ και το Google και ενημερώνουμε τον κόσμο για τις προσπάθειές σας…

ΟΡΙΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ:

Green washing, απόσπασμα από τον ορισμό:

The U.S.-based watchdog group CorpWatch defines greenwash as «the phenomena of socially and environmentally destructive corporations, attempting to preserve and expand their markets or power by posing as friends of the environment.»

Η CorpWatch ορίζει τον όρο «greenwashing» ως: Το φαινόμενο κοινωνικά και περιβαλλονικά καταστροφικών επιχειρήσεων που προσπαθούν να διατηρήσουν και να επεκτείνουν το μερίδιο αγοράς τους παριστάνοντας εαυτές ως φιλικές προς το περιβάλλον»

.

Στο εξωτερικό ήδη έχουν ορίσει κριτίρια αναγνώρισης και κατάταξης των εταιριών που κάνουν green washing:

[…]

Κριτήριο 5:
THE AD LEAVES OUT OR MASKS IMPORTANT INFORMATION, MAKING THE GREEN CLAIM SOUND BETTER THAN IT IS
. Do you think the ad exists to divert attention from something else the company does?

Η διαφήμιση δεν αναφέρει ή αποκρύπτει σημαντικές πληροφορίες, κάνοντας τον ισχυρισμό (της εταιρίας) να ακούγεται καλύτερος από ότι πραγματικά είναι. Νομίζετε ότι η διαφήμιση προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από κάτι άλλο που κάνει η εταιρία;

[…]

.

Και από ένα άλλο site από τον Καναδά, για την Επιχειρησιακή Ηθική.

Γιατί το Greenwashing είναι κακό;

[…]

Most obviously, greenwashing is misleading. It attempts to deceive us, making us think that a company with an awful environmental track record actually has a great one.

Το πιο προφανές, γιατί το greenwashing είναι παραπλανητικό . Προσπαθεί να μας εξαπατήσει, να μας κάνει να πιστέψουμε ότι μία εταιρία μέ ένα αισχρό περιβαλλοντικό ιστορικό, στην πραγματικότητα έχει ένα φανταστικό – υποδειγματικό ιστορικό.

[…]

[…]

Thus well-meaning companies, companies committed to responsible behaviour with regard to the environment, have every reason to be critical of companies that greenwash.

... (Κάνει τους καταναλωτές κυνικούς και δύσπιστους σε κάθε διαφήμιση )…

Οπότε, οι καλοπροαίρετες εταιρίες, οι εταιρίες που είναι αφοσιωμένες στην υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά έχουν κάθε λόγο να ασκούν κριτική (να καταδικάζουν) τις εταιρίες που κάνουν greenwashing

[…]

.

Και από ένα μπλόγκ εστιασμένο στο να «Ξεσκεπάζει τους περιβαλλοντικούς υποκριτές πάντα και παντού»:

[…]

Ιf a company, in particular, takes out a large advertisement in a newspaper, or runs a TV advertisement saying how great their green credentials are — then they are hiding something, guaranteed. If someone is trying sell their “green” credentials then ask yourself, “why?”

Αν μία εταιρία, συγκεκριμένα, βγάζει μία μεγάλη διαφήμιση σε εφημερίδα ή στην τηλεόραση, και λέει πόσο περιβαλλοντικά ευαίσθητη είναι – τότε κάτι κρύβει! Εγγυημένα! Αν κάποιος προσπαθεί να σας πουλήσει τα «πράσινα» διαπιστευτήριά του, τότε αναρωτηθείτε: «Γιατί;»

[…]

Καταλάβατε;

Η φάση λοιπόν του «περιβαλλοντικού ξεπλύματος» απέτυχε…

Κύριοι ρυπαντές, στην συνέχεια καλό θα ήταν να διαβάσετε και ακόμα καλύτερα να προσπαθήσετε να εφαρμόσετε και κάποιο άλλο «κόλπο» που λέγεται «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»…

Ένα πολύ καλό άρθρο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη υπάρχει εδώ (ευχαριστούμε τον Γιώργο που σχολίασε σχετικά):
http://htsoukas.blogspot.com/2008/04/blog-post.html

.

Αγαπητοί αναγνώστες, όλα όσα πάνε να δοκιμάσουν πάνω μας, όλα τους τα κόλπα, έχουν ήδη δοκιμαστεί στο παρελθόν, σε άλλους, με ΟΛΕΘΡΙΑ αποτελέσματα…

Άνθρωποι πέθαναν και υπέφεραν και οι αντιδράσεις των εταιριών, των αρχών αλλά και δυστυχώς του κόσμου ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο τρόπο κλιμάκωσης που μοιάζει με την μέχρι τώρα πορεία μας…

Θα δοκιμάσουν πολλά. Το έχουν κάνει κι άλλοι στο παρελθόν. Τα γνωρίζουμε ήδη και θα τα καταγγέλουμε. Θα βασιστούμε στην εμπειρία που κερδήθηκε -δυστυχώς- από ανθρώπινες ζωές για να καταδείξουμε τις πρακτικές των αρχών και των επιχειρήσεων να κουκουλώσουν τα εγκλήματά τους.
Θα σας ενημερώσουμε για τα λάθη των κατοίκων που έγιναν σε άλλες αντίστοιχες με την δική μας περιπτώσεις, με την ευχή να είμαστε ενωμένοι και εμείς να μπορέσουμε να τα αποφύγουμε…

Έχουμε την γνώση και την εμπειρία του παρελθόντος…

———————————————————————-

ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΚ.

———————————————————————-

Μείνετε συντονισμένοι…

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Δημοσιεύθηκε και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ:

minimatagrfinal

Καλή Ανάγνωση!

.

Νερό με χρώμιο σε Συκάμινο και Αυλίδα σύμφωνα με πρόσφατη απόρρητη μελέτη

15 04 2008

EΛΛAΔA Hμερομηνία δημοσίευσης: 10-04-08

Του Γιωργου Λιαλιου

Ενδείξεις ότι η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τον Ασωπό έχει φθάσει στο Συκάμινο και την Αυλίδα προκύπτουν από πρόσφατη απόρρητη μελέτη που πραγματοποιείται στην περιοχή. Στην αποκάλυψη αυτή προχώρησαν χθες επιστήμονες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), οι οποίοι καταγγέλλουν την πλήρη διάλυση του κρατικού μηχανισμού για την προστασία των υδατικών πόρων της χώρας. Βαριά είναι και η καταγγελία σε βάρος του νομάρχη Θεσσαλονίκης, ότι προωθεί στους δήμους της αρμοδιότητάς του ως λύση στα υδατικά τους προβλήματα μελετητική εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων, η οποία μάλιστα δεν έχει τις απαραίτητες άδειες!

Τα ανησυχητικά στοιχεία έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο κ. Χάρης Σμυρνιώτης, υδρογεωλόγος στο ΙΓΜΕ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, αναφερόμενος στα πρώτα ευρήματα απόρρητης έρευνας του ΙΓΜΕ για το ΥΠΕΧΩΔΕ. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι στην περιοχή Συκάμινου και Αυλίδας έχουν εμφανιστεί αυξημένοι δείκτες τοξικών απολήψεων. Οι μετρήσεις θα πρέπει να επαναληφθούν, ωστόσο φαίνεται ότι τα υπόγεια νερά στην περιοχή έχουν ρυπανθεί από τον βοιωτικό Ασωπό». Οι νέες μετρήσεις στην περιοχή πραγματοποιούνται το τελευταίο τρίμηνο σε αρδευτικές γεωτρήσεις και οι πρώτες ενδείξεις αφορούν την ανίχνευση βαρέων μετάλλων στο νερό.

Πάντως οι γεωλόγοι -ιδιώτες μελετητές ή εργαζόμενοι στο Δημόσιο και το ΙΓΜΕ- έβαλαν κατά του ΥΠΕΧΩΔΕ και του υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρη απαξίωση, όπως καταγγέλλουν, των υπηρεσιών υδάτων. «Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων έχει 13 υπαλλήλους, όλοι… σε θέση τμηματάρχη, χωρίς υφισταμένους!», ανέφερε η κ. Σταυρούλα Παπαδάκου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωλόγων του Δημοσίου. «Αντίστοιχα, οι διευθύνσεις υδάτων των Περιφερειών είναι τραγικά υποστελεχωμένες. Για παράδειγμα, η διεύθυνση της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει δύο άτομα και αυτά με άσχετες προς το αντικείμενο ειδικότητες. Αυτοί οι δύο πρέπει πλέον να εγκρίνουν όλες τις γεωτρήσεις στην Περιφέρεια!». Οπως υποστήριξε η κ. Παπαδάκου, η διατήρηση των δικτύων παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας του νερού σε όλη τη χώρα επαφίεται αποκλειστικά στον «πατριωτισμό» των υπαλλήλων του ΙΓΜΕ και του Δημοσίου.

[…]

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_10/04/2008_265919

Δείτε και το σχετικό Video από τον ΣΚΑΪ:

http://www.skai.gr/master_avod.php?id=78387

.

Η «γαλάζια» αδιαφορία οδηγεί την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο

15 04 2008

Σε παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη «βαριά» ρύπανση του Ασωπού προσανατολίζεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την ίδια ώρα απόρρητη μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα οι εργαζόμενοι, αποκαλύπτει ότι στο Συκάμινο και στην Αυλίδα τα υπόγεια νερά είναι ρυπασμένα με εξασθενές χρώμιο και βαρέα μέταλλα από τον Ασωπό.
Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επισκέφθηκε τη χώρα μας πριν από λίγες ημέρες έκρινε ανεπαρκείς τις εξηγήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσον αφορά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την προστασία του Ασωπού και την απορρύπανση της ευρύτερης λεκάνης του.

Ερευνα από την ΕΕ
Από τον Ιανουάριο του 2008 έχει ξεκινήσει έρευνα στον Ασωπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ελέγξει την τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας μας που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ και συγκεκριμένα: οδηγία 2006/11/ΕΚ για τη ρύπανση που προκαλείται από επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον, οδηγία 80/68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπογείων υδάτων, οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, οδηγία 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό.

Η Επιτροπή διαπίστωσε και κατά τη φετινή της επιθεώρηση ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ουσιαστικά δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για τα μακροχρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί, και μάλιστα σε ελάχιστες βιομηχανίες, είναι τουλάχιστον αστεία για την τεράστια ζημιά που έχει γίνει σε βάρος της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος και υπέρ της κερδοσκοπίας των επιχειρήσεων.

Περίπου 300 βιοτεχνίες εξακολουθούν να «λειτουργούν» κατά μήκος του Ασωπού και να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους σε απορροφητικούς βόθρους! Για το γεγονός αυτό η αντιπροσωπεία της Κομισόν ζήτησε δραστικά μέτρα άμεσα.

Ομως τόσα χρόνια ούτε μία άδεια λειτουργίας δεν έχει αφαιρεθεί μέχρι σήμερα ούτε μία επιχείρηση δεν έχει κλείσει! Εστω και προσωρινά.

Ετσι οι ρυπογόνες μονάδες συνεχίζουν ανενόχλητες να ρυπαίνουν τα ύδατα, τα εδάφη και τον αέρα της ευρύτερης υδρολογικής Λεκάνης του Ασωπού.

Και όχι μόνο, εφόσον η ρύπανση των υδάτων με εξασθενές χρώμιο απλώνεται σε Οινόφυτα, Συκάμινο, Αυλίδα, Θήβα, Ωρωπό, Δήλεσι Κορωπί, μέχρι και τη Χασιά! Δηλαδή από τον κάμπο της Θήβας μέχρι την Πάρνηθα και τα Μεσόγεια τα υπόγεια νερά είναι φαρμάκι.

Σημειωτέον ότι το εξασθενές χρώμιο μέσω του νερού «εισβάλλει» και στα λαχανικά, ενώ με το πότισμα εξατμίζεται στον αέρα και ακολούθως ο αγρότης το εισπνέει!

Αγρότης από το Δήλεσι που ποτίζει τα χωράφια του με νερό από γεώτρηση απευθύνθηκε στον καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μανώλη Δασενάκη, προκειμένου να εξετάσει τα προϊόντα του και να εξακριβωθεί εάν το εξασθενές χρώμιο ανιχνεύεται σε αυτά.

«Βρήκαμε ολικό και εξασθενές χρώμιο στις ρίζες των φυτών», λέει ο κ. Μανώλης Δασενάκης. «Ωστόσο για να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να γίνει συστηματική έρευνα».

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11…832433

42 Θηβαίοι πολίτες ζητούν έλεγχο σε 4 εταιρίες

15 04 2008

[…]

Εμείς που υπογράφουμε την καταγγελία αυτή ζητάμε από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π) να προβεί άμεσα στον έλεγχο των παρακάτω βιομηχανιών οι οποίες δραστηριοποιούνται στα Διοικητικά όρια του Δήμου Θηβαίων.

[…]

Από το «Έχεις μήνυμα»

Η συνέχεια εδώ (κλικ)

.

Πόση οικολογία μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος;

15 04 2008

Πόση οικολογία μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος;

Nα που το περιβάλλον έγινε μόδα και ξαφνικά αρχίσαμε να βομβαρδιζόμαστε από το διαφημιστικό τρίπτυχο «γαλήνιο τοπίο – γάργαρα νερά – γλυκερή μουσική», είτε μιλάμε για κουφώματα αλουμινίου είτε για βάρβαρα 4×4 είτε για αλυσίδες σούπερ μάρκετ είτε για λάδια μηχανής.

Στο εξωτερικό, το φαινόμενο είναι γνωστό και έχει αποκτήσει και όνομα: greenwashing (κάτι σαν οικολογικό brainwashing). Ο όρος περιγράφει την προσπάθεια κάποιων επιχειρήσεων είτε να «πουλήσουν» ένα δήθεν φιλοπεριβαλλοντικό εταιρικό προφίλ είτε να προωθήσουν τα προϊόντα τους, υπερβάλλοντας όσον αφορά τα «πράσινα» χαρακτηριστικά τους. Μόνο που σιγά σιγά η τακτική αυτή γυρίζει μπούμερανγκ. Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ σε προϊόντα που προέβαλλαν διάφορους φιλοπεριβαλλοντικούς ισχυρισμούς, προέκυψε ότι μόνο σε μία από τις… χίλιες περιπτώσεις επρόκειτο πράγματι για ένα φιλικό στο περιβάλλον προϊόν. Η συνηθέστερη παγίδα για τους καταναλωτές είναι η προβολή τού ενός και μοναδικού «οικολογικού» χαρακτηριστικού των προϊόντων (π.χ., δεν περιέχει τοξικά, είναι ανακυκλώσιμα, εξοικονομεί ενέργεια), αποκρύπτοντας τη συνολική εικόνα που τις περισσότερες φορές είναι μάλλον γκρίζα αντί για πράσινη. Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία και σήμερα οι καταναλωτές στις ΗΠΑ ξέρουν να εντοπίζουν τα κρούσματα greenwashing από τα πρώτα κιόλας διαφημιστικά πλάνα.

Στην Ελλάδα, ίσως δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από γνωστή βιομηχανία που από τη μία διαφημίζει τις προσπάθειές της για διάσωση του οικοσυστήματος (τα δάση συγκεκριμένα) και από την άλλη ρυπαίνει με εξασθενές χρώμιο τον Ασωπό και το νερό των Οινοφύτων.

Δεν είναι αρνητικό οι εταιρείες να προβάλλουν τα οικολογικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους εφόσον αυτά υπάρχουν. Το νοιάξιμο των επιχειρήσεων για το περιβάλλον και η έμπρακτη απόδειξή του με την αλλαγή παραγωγικών μοντέλων είναι κάτι που οι επιχειρήσεις θα έπρεπε -και δικαιούνται- να προβάλλουν. Το θέμα είναι να μην το κάνουν ως lifestyle. Δεν είναι κακό που το περιβάλλον άρχισε να «πουλάει». Οι όμορφες εικόνες και τα πετυχημένα σλόγκαν όμως δεν αρκούν.

Λίνα Γιάνναρου
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_…12/04/2008_1287322

Ασφαλές νερό στα Οινόφυτα. Ο Ωρωπός… Μαυροσουβαλιάζεται.

14 04 2008

Ενημερωθήκαμε ότι στα Οινόφυτα, λειτούργησε το ταχυδιυληστήριο και βγήκε ανακοίνωση ότι πλεον το νερό από το δημοτικό δίκτυο είναι πόσιμο.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι η τροφοδοσία γίνεται από την Υλίκη (και/ή την Παραλίμνη) και για αυτόν τον λόγο το νερό έχει μία δυσάρεστη οσμή και γεύση.

Τουλάχιστον όμως οι κάτοικοι μπορούν να πλυθούν και να μαγειρέψουν χωρίς τον φόβο πλέον του εξασθενούς χρωμίου και των άλλων χημικών ουσιών που υπήρχαν στο νερό. Σίγουρα, σύντομα, θα βρεθεί κάποιος τρόπος (μερικοί αναφέρουν τοποθέτηση φίλτρων άνθρακα) να λυθεί το πρόβλημα της οσμής.

Σε δύο περίπου μήνες το νερό θα φτάσει και στο Δήλεσι, όταν ολοκληρωθούν τα έργα για να καλυφθεί η απόσταση των 3,5 περίπου χιλιομέτρων.

Εμείς στον Ωρωπό, με την Μαυροσουβάλα, χάσαμε ήδη 8 μήνες…

Να δείτε τι έχει να γίνει το καλοκαίρι…! Δεν το ευχόμαστε, αλλά το νερό από την Μαυροσουβάλα είναι απίθανο να μπορέσει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση… Τότε, είτε το νερό θα κόβεται, είτε θα βρεθεί άλλη λύση (βλέπε Χρυσοπηγή και Σαραντάρη, ήτοι εκατοντάδες μικρογραμμάρια ανά λίτρο εξασθενούς χρωμίου…)


Σας προειδοποιήσαμε έγκαιρα…

Άλλη μία μέτρηση και μερικά σχόλια

14 04 2008

Στο μεταξύ, μέχρι και τις 19/2/2008 στο δίκτυο ύδρευσης μας υπήρχαν τουλάχιστον 10-11 μικρογραμμάρια εξασθενούς.

Παρά την ύδρευση αποκλειστικά από την Μαυροσουβάλα και παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων.

Στην υγειά μας!

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΡΝΟ και για τον Ωρωπό! Η μόνη λογική και ασφαλής λύση!


Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε όποτε βρίσκουμε νέα στοιχεία!

Από τις 3 τελευταίες δημοσιεύσεις, θεωρούμε ότι συνάγεται το συμπέρασμα ότι το ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να υπάρχει και συνεχίζουμε τον αγώνα ακόμα πιο δυναμικά!

Νερό από τον Μόρνο!

Έλεγχοι και δημιουργία υποδομών στα εργοστάσια της Βοιωτίας!

Πραγματική τιμωρία όσων ρυπαίνουν και όχι πρόστιμα – χάδια!

Διαφάνεια – Ενημέρωση – Συμμετοχή των πολιτών – που έχουν την πραγματική ανάγκη να μάθουν την αλήθεια και να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, την υγεία τους και την ζωή τους. Διαφορετικά, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε και ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, στην έκθεση ΚΟΛΑΦΟ για τις επίσημες «αρχές» αρχίζουν οι «εκπτώσεις» και η διαπλοκή και οι συμβιβασμοί!

Βγάζετε άκρη; Ούτε εμείς.

14 04 2008

Και για να καταλάβουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να βγάλει κανείς άκρη, ακόμα κι αν είναι ειδικός επιστήμονας και ειδήμων στην «ανάγνωση» και ανάλυση των αποτελεσμάτων που τελικά φτάνουν στα χέρια μας και είναι αντιφατικά πολλές φορές, διαβάστε και το απόσπασμα από την «φωνή του Πευκιά», μηνιαίο έντυπο τοπικού ενδιαφέροντος.


Στο παρακάτω απόσπασμα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Π. Κουτσούκος, δίνει την δική του, ειδικής βαρύτητας ερμηνεία στην διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων στις μετρήσεις που διενεργούνται.

Ποιόν άραγε βολεύουν οι ασάφειες και το θολό τοπίο;

Πάντως σίγουρα όχι τους κατοικους που τα υπομένουν τόσο καιρό όλα αυτά…

Για αυτό ζητάμε νερό από τον Μόρνο κι εμείς! Για να δοθεί οριστική λύση σε ΑΥΤΗ την κατάσταση!

.

Ζητάμε, αλλά δεν παίρνουμε…

13 04 2008

Μετά την δημοσιοποίηση των θέσεων του AsoposSOS πάνω στις δηλώσεις του Δημάρχου κ. Γαβριήλ, λάβαμε αρκετά emails από φίλους και αναγνώστες του blog ότι έχουμε δικαίωμα βάσει της νομοθεσίας να ζητήσουμε από τις αρμόδιες αρχές τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων και είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μας απαντήσουν.

Αγαπητοί φίλοι, το ξέρουμε και το έχουμε δοκιμάσει αυτό:


Όπως μπορείτε να δείτε, ο κ. Παπαγιάννης, που είναι δικηγόρος και μέλος της επιτροπής αγώνα, έχει από τις 4 Φεβρουαρίου υποβάλει επίσημη αίτηση στον Δήμο, με αριθμό πρωτοκόλλου 963, αλλά μέχρι και σήμερα (13 Απριλίου 2008), δεν έχει λάβει απάντηση.

Εσείς ποιό λέτε ότι θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα του;

«Μικροί ερευνητές» στον Ασωπό

13 04 2008

«Μικροί ερευνητές» στον Ασωπό

Η περιβαλλοντική ομάδα του 2ου γυμνασίου Ηλιούπολης, αποτελούμενη από 45 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, ασχολείται φέτος με τη βιομηχανική ρύπανση και τις επιπτώσεις της στη διατροφή και την υγεία εργαζομένων και καταναλωτών.
Αφορμή γι’ αυτό αποτέλεσε η πληθώρα των δημοσιευμάτων για τη ρύπανση του Ασωπού. Η ομάδα αναζήτησε στοιχεία για τις αιτίες αυτής της κατάστασης και οι μαθητές σαν «μικροί ερευνητές» ξεσκόνισαν το διαδίκτυο και τον τύπο.
Σε αυτό το πλαίσιο, επισκέφθηκαν, στις 2 Απριλίου, τη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων. Εκεί, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν δίπλα στην κοίτη του Ασωπού και να καταγράψουν, με το δικό τους μοναδικό τρόπο, καταστάσεις και εντυπώσεις. Στην περιοδεία αυτή συνοδεύτηκαν και ενημερώθηκαν από τον παπα-Γιάννη Οικονομίδη.
Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το γυμνάσιο Οινοφύτων, όπου και συζήτησαν με την αντίστοιχη περιβαλλοντική ομάδα και αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες.

Η ομάδα του 2ου γυμνασίου Ηλιούπολης έχει συγκλονιστεί από το μέγεθος της καταστροφής που είδε στον Ασωπό. Θα συνεχίσει τη μελέτη της και με άλλες δραστηριότητες (ημερίδα, συζητήσεις κλπ.) και θα καταλήξει, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με εκδήλωση, όπου θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς της και τον προβληματισμό της.

Κλαυσίγελως

11 04 2008

Μπορεί να παράγει περίπου 2 κιλά εξασθενές χρώμιο την ημέρα… (όταν η ρύπανση μετριέται σε εκατομμυριοστά του γραμμαρίου)

.

Μπορεί να έχει τους τρόπους της να καθυστερεί τους ελέγχους…

.

Μπορεί να προκαταβάλλει την κοινή γνώμη… λές και ξέρει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών ελέγχων που πραγματοποιούνται (λες;;;)…

.

Μπορεί τελικά να τρώει πρόστιμο για την ρύπανση 150.000 ευρώ…

.

Αλλά όμως είναι ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ μέρος να δουλεύει κανείς! Στις 20 πρώτες Ελληνικές εταιρίες! Πήρε και βραβείο! (Δείτε την νούμερο 11 εταιρία με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα…).

.

.

.

.

Έλεος…

Καρφιά Δήμα κατά πάντων

10 04 2008

ΥΠΕΡ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ»

Καρφιά Δήμα κατά πάντων

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

«Καρφιά» προς κάθε κατεύθυνση εξαπέλυσε ο Ελληνας επίτροπος Περιβάλλοντος με αφορμή την ετήσια επίσκεψη κλιμακίου της Κομισιόν στην Αθήνα, κατά την οποία θα τεθούν στο μικροσκόπιο οι σημαντικότερες «πληγές» της χώρας μας, όπως η διαχείριση των υδατικών πόρων, οι χωματερές, η εκτροπή του Αχελώου, η ρύπανση του Ασωπού και ο οικολογικός θάνατος της Κορώνειας, για τις οποίες έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει. Σήμερα το κλιμάκιο θα επισκεφθεί το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.

Σε μήνυμά του, με αφορμή τη χθεσινή συνάντηση της αντιπροσωπείας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Επιτροπής με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο Σταύρος Δήμας έπλεξε το εγκώμιο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τις γνώσεις τους και τον μηχανισμό έγκαιρης ειδοποίησης, υπογραμμίζοντας πως «διαδραματίζουν καίριο ρόλο ανάδειξης των περιβαλλοντικών προβλημάτων απέναντι τόσο στην Ε.Ε. όσο και στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δρομολόγηση των σωστών λύσεων».

Οι οικολόγοι λειτουργούν θετικά απέναντι στην Ε.Ε. και τις κυβερνήσεις, τόνισε ο Στ. Δήμας
Τονίζει πως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις «θέτουν τον πήχυ ψηλά», διευκρινίζει ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει ασκήσει «πολιτική ανοιχτών θυρών» και καταλήγει με νόημα: «Το περιβάλλον και την πατρίδα τους ζημιώνουν όχι εκείνοι που αναδεικνύουν και επισημαίνουν τα προβλήματα και προτείνουν λύσεις, αλλά εκείνοι που μη αντιλαμβανόμενοι την αξία του περιβάλλοντος παραμένουν αρνητικοί και αδρανείς».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος όπως και οι σημαντικότερες οικολογικές οργανώσεις έχει δεχτεί κατά καιρούς τις φραστικές επιθέσεις του κ. Σουφλιά, σε δήλωσή του κάνει λόγο για «καθυστερημένη και πλημμελή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιβάλλον» και διαβεβαιώνει: «Θα συνεχίσουμε να τραβάμε από το μανίκι τις αρμόδιες αρχές για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους».

* Η πάνδημη κινητοποίηση των κατοίκων των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας ενάντια στην εγκατάσταση εργοστάσιου και χώρου φόρτωσης χημικών έφερε ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Ο νομάρχης Κορινθίας Ν. Ταγαράς κοινοποίησε, με ημερομηνία 31/3/2008, στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ την απορριπτική του θέση στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ επιφανείς νομικοί στους οποίους απευθύνθηκε ο δήμος επισήμαναν τις «τρύπες» που υπάρχουν στο ενδεχόμενο κατασκευής του εργοστασίου. *
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 08/04/2008

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=2703696

Η Κομισιόν έκρινε ανεπαρκείς τις εξηγήσεις

10 04 2008

ΠOΛITIKH Hμερομηνία δημοσίευσης: 09-04-08
Νέες παραπομπές της Ελλάδας για το περιβάλλον
Η Κομισιόν έκρινε ανεπαρκείς τις εξηγήσεις

Του Γιωργου Λιαλιου

Στον προθάλαμο νέων παραπομπών στο Ευρωδικαστήριο και δυσθεώρητων προστίμων βρίσκεται και πάλι η Ελλάδα, λόγω της ανικανότητας του κράτους να χειριστεί έγκαιρα μια σειρά από σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η διαχείριση των απορριμμάτων και το κλείσιμο των χωματερών, η κατασκευή αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών στην Ανατολική Αττική και το Θριάσιο, η προστασία της Κορώνειας και του Ασωπού και η δημιουργία ζωνών προστασίας πτηνών είναι οι υποθέσεις στις οποίες η χώρα δεν έχει τηρήσει όσα έχει δεσμευθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά για την περίπτωση των χωματερών, το πιθανότερο είναι η Επιτροπή να εισηγηθεί την επιβολή ενός σταδιακά μειούμενου προστίμου, ανάλογα με την πρόοδο της χώρας.

Η μαραθώνια συνάντηση της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκπροσώπους του ΥΠΕΧΩΔΕ, της νομικής υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών και εκπροσώπους άλλων εμπλεκόμενων στις υποθέσεις μερών (λ.χ. περιφέρειες, νομαρχίες) πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και επί συγκεκριμένης ατζέντας θεμάτων, για τις κυριότερες από τις περίπου 40 ανοιχτές ελληνικές υποθέσεις. Οι κυριότερες συζητήσεις αφορούσαν:

– Σκουπίδια. Το ΥΠΕΧΩΔΕ παρουσίασε τον εθνικό σχεδιασμό και ενημέρωσε για την εκπόνηση σειράς ειδικών μελετών, μεταξύ άλλων, για αναθεώρηση νομοθεσίας για τα στερεά απόβλητα και τα υγειονομικά απόβλητα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να πείσει την αντιπροσωπεία ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να κλείσει και να αποκαταστήσει όλες τις χωματερές έως το τέλος του έτους, κυρίως λόγω προβλημάτων στη διαχείριση του ζητήματος από τους ΟΤΑ, αλλά και λόγω αντιδράσεων στην Αττική και όχι μόνο. Το πιθανότερο είναι η Επιτροπή τελικά να ζητήσει την επιβολή κλιμακούμενου προστίμου, το οποίο θα μειώνεται όσο θα υπάρχει πρόοδος. Οσον αφορά τη β΄ φάση του ΧΥΤΑ στο Σκαλιστήρι, την οποία η Νομαρχία Δυτικής Αττικής αρνείται να αδειοδοτήσει, η αντιπροσωπεία απέφυγε να πάρει σαφή θέση, ζήτησε ωστόσο να λήξει το θέμα. Τέλος, επαρκείς εξηγήσεις δόθηκαν για τους ΧΥΤΑ στο Μεσολόγγι, το Δομοκό και την Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση αποβλήτων από ένα παλαιό λατομείο στην Κίρκη του Εβρου.

– Ασωπός. Το υπουργείο υποστήριξε ότι έχει εντείνει τους ελέγχους και έχει επεκτείνει τη ζώνη τους έως τη Θήβα και τις εκβολές του Ασωπού. Η αντιπροσωπεία ζήτησε όμως πρακτικά αποτελέσματα, δηλαδή τη σαφή μείωση των επιπέδων των τοξικών ουσιών που ανιχνεύονται στον ποταμό, ενώ διατήρησε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τον χρόνο επίτευξης προόδου. Ειδικά για τις 300 βιοτεχνίες, που ρίχνουν τα απόβλητά τους σε απορροφητικούς βόθρους, η αντιπροσωπεία ζήτησε να ελεγχθούν αυστηρά. Η Επιτροπή θα επιμείνει στην παραπομπή.

– Κορώνεια. Βέβαιη θεωρείται η παραπομπή, καθώς η ελληνική πλευρά παραδέχθηκε τις μεγάλες καθυστερήσεις τόσο στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, όσο και στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου. Η ελληνική πλευρά προτίθεται να ζητήσει παράταση του χρονοδιαγράμματος χρηματοδότησης.

– Αστικά λύματα. Εχουν μειωθεί οι επιπτώσεις στις ευαίσθητες υδάτινες ζώνες, αλλά παραμένουν τουλάχιστον οκτώ, μεταξύ των οποίων ο Παγασητικός και ο Αργολικός, στις οποίες η χώρα δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί προς τις κοινοτικές επιταγές.

– Ανατολική Αττική, Θριάσιο. Βέβαιη πρέπει να θεωρείται η δεύτερη καταδίκη της χώρας και η επιβολή προστίμου. Το ΥΠΕΧΩΔΕ υποσχέθηκε ότι αποχέτευση και βιολογικοί καθαρισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί το 2013, ημερομηνία που η Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην αποπεράτωση των έργων στο Θριάσιο, ωστόσο η αντιπροσωπεία έδειξε επιείκεια.

– Εκτροπή Αχελώου. Η Επιτροπή έχει ενστάσεις για ζητήματα, όπως η συμβατότητα της εκτροπής με την οδηγία για την προστασία των υδάτων και τη διαφύλαξη της νομικής προστασίας των πολιτών, λόγω της παράκαμψης του ΣτΕ. Η ελληνική πλευρά υποστήριξε ότι το έργο είναι περιβαλλοντικό. Η υπόθεση όμως δεν κλείνει για την Ενωση.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_09/04/2008_265774

Ερχονται ευρωχαστούκια

10 04 2008

Ερχονται ευρωχαστούκια

Η Ελλάδα δεν φαίνεται ότι να αποφεύγει τα τσουχτερά πρόστιμα τουλάχιστον για τρεις μεγάλες περιβαλλοντικές υποθέσεις.

Πρόκειται για το όνειδος των χωματερών και της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπου οι «καμπάνες» του Κουρουπητού θα είναι …ψίχουλα, για τα δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, όπου τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική και η χώρα μας έχει ήδη την πρώτη καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς και το θέμα του καθορισμού ζωνών προστασίας των πτηνών.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση με το κλιμάκιο της γενικής διεύθυνσης περιβάλλοντος της Κομισιόν, ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Στ. Καλογιάννης δεν κατάφερε να πείσει για τις ελληνικές θέσεις και κυρίως για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των ανοικτών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Οι κοινοτικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι σε κακό δρόμο βρίσκονται και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η Κορώνεια, όπου εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να διακοπεί η χρηματοδότηση, η οποία άλλωστε έχει μείνει ώς τώρα αναξιοποίητη. Για τον Ασωπό εκτιμάται ότι έχουν ξεκινήσει τα μέτρα και αναμένεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Διαπιστώνεται επίσης καθυστέρηση στα έργα αποχέτευσης στο Θριάσιο, όπου ήδη υπάρχει εμπλοκή στον διαγωνισμό.

Για τον Αχελώο η Κομισιόν, που έχει ήδη στείλει επισφαλή όχληση προς την Ελλάδα, φαίνεται ότι δεν πείθεται από τα επιχειρήματα της χώρας μας.
Χ.ΤΖ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 09/04/2008

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=44404768

Στα πρόθυρα παραπομπής πάλι για το περιβάλλον

9 04 2008

ΠOΛITIKH Hμερομηνία δημοσίευσης: 09-04-08
Στα πρόθυρα παραπομπής πάλι για το περιβάλλον
Το ΥΠΕΧΩΔΕ έκθετο έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πλώρη για κοινοτικά πρόστιμα και νέες αποφάσεις παραπομπής βάζει η Ελλάδα, εξαιτίας της αδυναμίας της να αντιμετωπίσει έγκαιρα τα μεγάλα περιβαλλοντικά της προβλήματα.

Απολογούμενοι χθες στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αξιωματούχοι του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν κατάφεραν να κρύψουν τις καθυστερήσεις ή την απουσία επαρκούς προόδου σε μια σειρά από σημαντικές υποθέσεις, όπως το κλείσιμο και η αποκατάσταση των χωματερών, η κατασκευή αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού σε πέντε δήμους της Ανατολικής Αττικής και στο Θριάσιο, η προστασία της Κορώνειας και του ποταμού Ασωπού, αλλά και η δημιουργία ζωνών προστασίας των πτηνών.

Η Κομισιόν θα συνεχίσει τις εκκρεμούσες διαδικασίες παραπομπής με σκοπό να καταλήξει στην επιβολή προστίμων, αλλά και τη διαδικασία παραπομπής για την εκτροπή του Αχελώου, καθώς δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις της ελληνικής πλευράς. Από τον κατάλογο των εκκρεμοτήτων βγαίνει η εναρμόνιση με τα ζητούμενα δύο Οδηγιών, που φαίνεται να έχει προχωρήσει επαρκώς, καθώς και η επέκταση της βιομηχανικής περιοχής Τανάγρας, καθώς τα σχετικά σχέδια ακυρώθηκαν.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_09/04/2008_265784

Υπόκλιση στη βιομηχανική ασυδοσία

9 04 2008

Υπόκλιση στη βιομηχανική ασυδοσία

Με το βαρύγδουπο σύνθημα «βέτο στο κάπνισμα» ο υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος προσπάθησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις απ’ την υπόκλιση της κυβέρνησης στα μεγάλα συμφέροντα που καταστρέφουν το περιβάλλον κατά την παρουσίαση χτες – ανήμερα της Παγκόσμιας Μέρας για την Υγεία – το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το κάπνισμα και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που απειλούν την υγεία.

Αφήνοντας στο απυρόβλητο καταστρεπτικές επιπτώσεις απ’ την άναρχη και ασύδοτη βιομηχανική δραστηριότητα – όπως στον Ασωπό ή στη λίμνη Κουμουνδούρου – ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την ίδρυση Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικής Υγείας στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας καθώς στην άμεση ενεργοποίηση – του εδώ και χρόνια ανενεργού – Κεντρικού Εργαστηρίου της Δημόσιας Υγείας.

Τις ανακοινώσεις ο υπουργός Υγείας τις έκανε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας στο Μαρούσι με ακροατήριο μαθητές ιδιωτικής σχολής, επαναλαμβάνοντας – όπως και πέρυσι – την απαγόρευση με νόμο πώλησης προϊόντων καπνού σε ανήλικους δηλώνοντας ότι βρίσκεται απέναντι σε αυτούς που «εμπορεύονται την εξάρτηση».

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=4497205&publDate=8/4/2008

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν η Ελλάδα

9 04 2008

Πενταμελές κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων της ΕΕ βρίσκεται από την Τρίτη το πρωί στη χώρα μας, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσον η Ελλάδα έχει εφαρμόσει την κοινοτική οδηγία για, την ορθολογική διαχείριση, την ποιότητα και τα μέτρα προστασίας των υδατικών πόρων.

Ωστόσο, δεν είναι το μόνο περιβαλλοντικό θέμα που έχουν βάλει στο στόχαστρο οι επιστήμονες της Κομισιόν, καθώς διεξάγουν και σειρά συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΧΩΔΕ ζητώντας στοιχεία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την πάταξη του φαινομένου των ανεξέλεγκτων χωματερών.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα των ΧΥΤΑ πρέπει να έχει κλείσει έως το τέλος του έτους με την παύση λειτουργίας όλων των παράνομων χωματερών.
Η Κομισιόν για νερό
Άλλα θέματα που θα εξετάσουν οι εμπειρογνώμονες είναι η εκτροπή του Αχελώου, η υπόθεση της ρύπανσης στη λίμνη Κορώνεια με επίκεντρο τους αργούς ρυθμούς απορρόφησης των προβλεπόμενων ευρωπαϊκών κονδυλίων, η υπόθεση της ρύπανσης στον Ασωπό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Ευβοϊκού Κόλπου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η Ελλάδα κινδυνεύει με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με εκ νέου επιβολή προστίμων.
http://www.skai.gr/master_story.php?id=78162

Δελτίο τύπου ΣΥΝ – Κλιμάκιο της Κομισιόν στην Αθήνα

9 04 2008

(Ξένη δημοσίευση)-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΝ-Κλιμάκιο της Κομισιόν στην Αθήνα – Στο μικροσκόπιο σημαντικές περιβαλλοντικές παραβάσεις και καθυστερήσεις -Παρεμβάσεις Δ.Παπαδημούλη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

· Κλιμάκιο της Κομισιόν στην Αθήνα – Στο μικροσκόπιο σημαντικές περιβαλλοντικές παραβάσεις και καθυστερήσεις

· Δημήτρης Παπαδημούλης: «Προειδοποιούμε και πιέζουμε επί χρόνια – οι πολίτες πληρώνουν την ολιγωρία των κυβερνήσεων»

Με αφορμή την επίσκεψη κλιμακίου της Κομισιόν στην Ελλάδα, την Τρίτη 8 Απριλίου, προκειμένου να εξετάσει και να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία από τις ελληνικές αρχές σε ό,τι αφορά πληθώρα υποθέσεων σχετικών με θέματα περιβάλλοντος και για τις οποίες έχουν κινηθεί από την Κομισιόν διαδικασίες επί παραβάσει υπογραμμίζουμε επιγραμματικά σειρά σχετικών παρεμβάσεων του Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη:

Για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα:

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2006, (E-4002/05, 03.01.2006) ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Δήμας, διαπιστώνει πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας και γνωστοποιεί την δρομολόγηση τριών διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, μετά από σχετική ερώτηση. Ακολουθεί σειρά σχετικών απαντήσεων του Έλληνα Επιτρόπου, με πιο πρόσφατη στις 28.02.2008 (E-6358/07).

[…]
Για τη ρύπανση του Ασωπού:

Ήδη από τον Ιούνιο του 2007 (E-2283/07, 20.06.2007) ο Επίτροπος Περιβάλλοντος επεσήμανε το πρόβλημα της εκτεταμένης ρύπανσης του Ασωπού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής του Ευβοϊκού καθώς και την επικείμενη εγκατάσταση νέων βιομηχανιών, απαντώντας στην πρώτη ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη. Τον Ιανουάριο του 2008, απαντώντας σε τρεις επιπλέον ερωτήσεις (E-4904/07, 10.01.2008, E-5602/07 και Ε-5920/07, 15.01.2008- κοινή απάντηση) , γνωστοποίησε την πρωτοβουλία της Κομισιόν να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στα νερά του ποταμού.

[…]

«Η συσσώρευση εκκρεμοτήτων με την απειλή νέων παραπομπών της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο και επιπλέον προστίμων για τον Έλληνα φορολογούμενο, καταγράφει τη μεγάλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και την διαχρονική ολιγωρία των ελληνικών αρχών. Χτυπάμε επί χρόνια τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη συμμόρφωση της Ελλάδας με την κοινοτική νομοθεσία. Η καθυστερημένη και πλημμελής εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιβάλλον αποτελεί δυστυχώς πολιτική σταθερά για την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και τις προηγούμενες του ΠΑΣΟΚ. Θα επιμείνουμε να τραβάμε από το μανίκι τις αρμόδιες αρχές για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών θα αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο πολιτικό μέσο για να μπει φρένο στη διαρκή περιβαλλοντική υποβάθμιση.»

7.04.2008 Το Γραφείο Τύπου

* Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του ΣYN στο Ευρωκοινοβούλιο στην ιστοσελίδα http://www.syn-europe.gr

http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=6314411

Οι θέση του AsoposSOS στις δηλώσεις του κ. Γαβριήλ

7 04 2008

Παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τις πρόσφατες δηλώσεις (τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε σε προγενέστερες δημοσιεύσεις του μπλόγκ) του Δημάρχου Ωρωπίων κ. Γαβριήλ σε διάφορα ΜΜΕ, όπως εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μορφή δημοσιότητας αναδεικνύει το πρόβλημα της περιοχής μας, είναι ένα ακόμα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.

Η βασική θέση του Δημάρχου, όπως αυτή παρουσιάζεται στις δηλώσεις δεν απέχει πολύ από την θέση της Επιτροπής Αγώνα, όπως έχει διατυπωθεί σε αλλεπάλληλα δελτία τύπου όπως:

ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ, κι ΕΔΩ

Ουσιαστικά λοιπόν, συμφωνούμε με τον Δήμαρχο ότι:

1. Η ρύπανση της περιοχής μας από τα εργοστάσια δεν πρόκειται να σταματήσει εάν δεν λυθεί ριζικά και οριστικά το πρόβλημα στην ρίζα του, στην πηγή του, δηλαδή στα εργοστάσια της ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων / Σχηματαρίου / Τανάγρας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την δημιουργία σύγχρονων υποδομών (βιολογικοί και χημικοί καθαρισμοί και διαδικασία διαχείρισης επικίνδυνων ρύπων) στις περιοχές αυτές.

2. Η παρούσα κατάσταση με την υδροδότηση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι υπάρχουσες υποδομές του Δήμου πολύ απλά ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ για να υδρεύσουν τις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που κατακλύζουν την περιοχή κάθε καλοκαίρι.

3. Υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης (για κοροϊδία έκανε λόγο ο Δήμαρχος) και μόνο έργα βιτρίνας από την Πολιτεία που απώτερο στόχο έχουν να ξεχαστεί το θέμα ή να ρίξει στάχτη στα μάτια των κατοίκων ότι γίνονται δήθεν ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα.

4. Ανά πάσα στιγμή, εάν η παρούσα κατάσταση συνεχιστεί, τίποτε δεν αποκλείει να μολυνθεί ΚΑΙ η γεώτρηση της Μαυροσουβάλας, δεδομένου ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ενιαίος.

5. Έκανε αναφορά στην ΕΑΒ, για την οποία λέγεται ότι δέχθηκε εργασίες συντήρησης 95 αεροσκαφών F-16 που αρκετές χώρες έχουν απορρίψει να γίνουν στα εδάφη τους λόγω των υπερβολικών ρύπων που παράγονται στην διαδικασία.

6. Παραδέχθηκε ότι οι μετρήσεις αποδεικνύουν ότι η ρύπανση συνεχίζεται. Οι συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά, ακόμα και υψηλότερα του περσινού καλοκαιριού επίπεδα, παρά τις βροχές και την αποκάλυψη του εγκλήματος.

7. Επίσης, συντάχθηκε με την θέση του AsoposSOS ότι τα πρόστιμα ΔΕΝ αποτελούν κίνητρο για να σταματήσουν οι εταιρίες να ρυπαίνουν, παρότι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα υψηλά» από τον Υπουργό.

Όμως, τα παρακάτω σημεία μας προβληματίζουν:

1. Λέει ο Δήμαρχος ότι «εμείς δεν μπορούμε να υδρευθούμε από τον Μόρνο, αλλά μόνον από την Μαυροσουβάλα». Γιατί κύριε Δήμαρχε εμείς δεν μπορούμε να είμαστε 100% εξασφαλισμένοι για το νερό που πίνουμε; Υπάρχει στην περιοχή μία φήμη που λέει ότι (βάσει των χημικών χαρακτηριστικών του), το νερό της Μαυροσουβάλας είναι εξαιρετικής ποιότητας και εν πάσει περιπτώσει πολύ καλύτερο από αυτό του Μόρνου. Αλλά όμως, το νερό της Μαυροσουβάλας φτάνει για τον πληθυσμό του καλοκαιριού; (ακόμα και αν κατασκευαστεί μεγαλύτερος αγωγός μεταφοράς; ). Και αν σε λίγο καιρό βρεθεί και στην Μαυροσουβάλα εξασθενές χρώμιο; Βάσει των μελετών που γνωρίζουμε, ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ενιαίος! Τίποτε δεν αποκλείει την διασπορά των επικίνδυνων ουσιών και στην Μαυροσουβάλα! Και με την ρύπανση που συνεχίζεται, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Δήμαρχος, αυτό είναι μάλλον θέμα χρόνου! Θεωρούμε ότι οριστική λύση θα δοθεί μόνο από την ΕΥΔΑΠ και το νερό του Μόρνου. ΠΡΟΣΟΧΗ εδώ! Οι γεωτρήσεις της Μαυροσουβάλας είναι ιδιοκτησίας ΕΥΔΑΠ και έχουν παραχωρηθεί για χρήση στον Δήμο! Δεν ζητάμε νερό ΕΥΔΑΠ γενικώς, ζητάμε νερό ΕΥΔΑΠ από το δίκτυο που έρχεται από τον Μόρνο. Όλοι οι γειτονικοί Δήμοι θα υδρεύονται από εκεί. Εμείς γιατί να είμαστε η εξαίρεση; Μήπως η απόφαση αυτή έχει να κάνει με τα έσοδα που έχει ο Δήμος από τους λογαριασμούς ύδρευσης και από την διαχείριση των χρημάτων για τα σχετικά με την ύδρευση έργα που μπορεί και θα συνεχίσει να αναθέτει; Δεν ξέρουμε, ρωτάμε! Και θα δεχθούμε και θα δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε επιστημονικά ή λογικά τεκμηριωμένη απάντηση.

2. Στο AsoposSOS έχουμε δημοσιεύσει όσες μετρήσεις – αναλύσεις νερών βρήκαμε από οποιαδήποτε πηγή μπορέσαμε. Έχουμε δεχθεί δεκάδες σχόλια στις δημοσιεύσεις μας (αλλά και emails) που μας ρωτούν αν το νερό που φτάνει στα σπίτια του κόσμου είναι καθαρό. Τι να απαντήσουμε σε αυτόν τον κόσμο; Ότι και εμείς πληρώνουμε από την τσέπη μας για να κάνουμε μετρήσεις και κυνηγάμε τους αρμόδιους με εντολές εισαγγελέα για να πάρουμε τις μετρήσεις στα χέρια μας;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙΤΕ τις μετρήσεις κύριε Δήμαρχε; Περιμέναμε κάθε νέα μέτρηση που φτάνει στα χέρια σας να τοιχοκολλούταν στο Δημαρχείο και στις πλατείες μας. Αλλά και να δημοσιοποιείται στο Ιντερνετ. Και αν ο Δήμος δεν έχει διαδικτυακό τόπο (web site), σας φιλοξενούμε εμείς. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και καμιά δεκαριά ακόμα sites και blogs που διαχειρίζονται από ανθρώπους της περιοχής! Μας θεωρείτε ανάξιους να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα; Δεν γνωρίζουμε καν σε ποια σημεία γίνονται οι μετρήσεις. Ούτε σε τι χρονικά διαστήματα! Αυτό που γνωρίζουμε, είναι ότι όσες φορές έχουμε κάνει ή έχουν φτάσει στα χέρια μας αναλύσεις, βρίσκαμε και εξακολουθούμε να βρίσκουμε εξασθενές χρώμιο. Και δεν μιλάμε μόνο για το δίκτυο ύδρευσης, αλλά και για τις γεωτρήσεις που έχουν διάφοροι κάτοικοι της περιοχής. Ξέρουμε ότι το δίκτυο είναι παλαιό, αχαρτογράφητο και μπορεί να «μπάζει». Πως διασφαλιζόμαστε από αυτό;
Κατηγορείτε το ΠΑΚΟΕ ότι είναι μία «ιδιωτική εταιρία η οποία τρέχει τον Δήμο στα Δικαστήρια» επειδή δεν πήρε «μελέτες και προγράμματα». Αυτοί όμως, έχουν κάνει μετρήσεις και μας έχουν δώσει τα ευρήματα, όχι μόνο σε εμάς, αλλά είναι ελεύθερα διαθέσιμα από όλους στο δικτυακό τους τόπο! Τα αμφισβητείτε αυτά τα στοιχεία; Δημοσιοποιήστε, δώστε μας και τις επίσημες μετρήσεις! Μακάρι! Αυτό θέλουμε κι εμείς! Να τα αντιπαραβάλουμε! Να έχουμε όλα τα δεδομένα στα χέρια μας, μήπως και καταφέρουμε να βγάλουμε άκρη!
Αυτά τα δεδομένα βρίσκουμε, αυτά δημοσιεύουμε. Είμαστε ανοιχτοί, δεν λογοκρίνουμε! Λέτε να μην θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε κι εμείς τα επίσημα δεδομένα; Που είναι όμως; Δώστε τα μας!

Εξακολουθούμε να έχουμε τεράστια δυσκολία στο να βρούμε τα στοιχεία που ψάχνουμε από τις επίσημες πηγές. Μηδέν φώς. Απόλυτο σκότος. Όταν όμως κάποιος παίρνει μία πρωτοβουλία και διενεργεί μετρήσεις από μόνος του, πετάγονται ξαφνικά διάφορες κραυγές «Τα στοιχεία είναι λάθος! Οι εγκάθετοι! Το καλό του τόπου! Οι ψεύτες! Θέλουν να τα «πάρουν»!
Λοιπόν, Μία και για πάντα!: τίποτε δεν θέλουμε να πάρουμε. Θέλουμε να δημοσιοποιούμε όλα τα στοιχεία, από όλες τις επιστημονικές πηγές, για να μαζέψουμε όλο το υλικό που μπορούμε να βρούμε και να είναι διαθέσιμο αυτό σε όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά για την λύση του τεράστιου προβλήματος ρύπανσης που μας έχουν σε όλους μας φορτώσει! Πραγματικά ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ σε μία καλύτερη επικοινωνία στο μέλλον! Γιατί, κύριε Δήμαρχε είστε αιρετός και σας έχει βάλει στην θέση αυτή ο λαός της περιοχής και αυτό είναι σεβαστό από όλους εμάς που συνεισφέρουμε στο AsoposSOS.

Αλλά να θυμίσουμε όμως, ότι στο προεκλογικό σας φυλλάδιο, γράφατε κατά λέξη:

«…Μέριμνα για την εξασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού από το κεντρικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και κατάργηση κάθε χρήσης μολυσμένης ή μη ασφαλούς γεώτρησης». Μην τα γυρίζετε τώρα! Το κεντρικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ ΔΕΝ είναι η Μαυροσουβάλα!

3. Επίσης δεν ακούσαμε κάτι για τους αγρότες της περιοχής και τις καλλιέργειες. Το καθαρό πόσιμο νερό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα της περιοχής. Είναι αυτό που αφορά τον περισσότερο κόσμο, (όλο τον κόσμο για την ακρίβεια), αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων είναι αγρότες. Αυτοί οι άνθρωποι με τι νερό θα ποτίσουν; Και όσοι κάνουν αεροπότισμα (υδρονέφωση), κινδυνεύουν τρομακτικά από την εισπνοή του εξασθενούς χρωμίου! Τι έχει κάνει ο Δήμος για την ενημέρωσή τους; Τι ελέγχους έχει πραγματοποιήσει, τόσο στους ανθρώπους όσο και στα προϊόντα που διακινούνται; Ενώ το εξασθενές χρώμιο, υπό κανονικές συνθήκες παραμένει στους βολβούς μόνο και δεν ανεβαίνει στα πράσινα μέρη των φυτών, με το αεροπότισμα, επικάθεται στα φυλλώματα και έτσι τα τρόφιμα μολύνονται εξ’ ολοκλήρου κι αυτά! Θα περιμέναμε δράσεις ενημέρωσης των αγροτών, δράσεις διαφύλαξης της υγείας, δράσεις επιμόρφωσης και στροφής σε άλλες καλλιέργειες ή τρόπους επιβίωσης, δράσεις οικονομικής στήριξης και ανεύρεσης προγραμμάτων επιδότησης της Ε.Ε. και από άλλες πηγές, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει τίποτε από αυτά…

4. Διαβάζοντας προσεκτικά τις δηλώσεις του Δημάρχου, δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε κάποια συγκεκριμένη και οργανωμένη κίνηση αντίδρασης. Διαβάσαμε κάτι μόνο για «δυναμικές κινητοποιήσεις» και ότι «εμείς δεν κάνουμε συγκεντρώσεις»…

Τι σημαίνει άραγε αυτό; Θα κλείσουμε την Εθνική; Θα πάμε να ρίξουμε ξύλο στους βιομήχανους; Τι; Αυτά νομίζετε ότι περιμένουμε από εσάς κ. Δήμαρχε; Αν κάποτε ενημερωθεί ο κόσμος της περιοχής για το πραγματικό εύρος του κινδύνου που αντιμετωπίζει, δεν αποκλείεται αυτά να τα κάνει μόνος του. Και με το δίκιο του ίσως! Δεν χρειάζεται σε αυτό την βοήθειά σας.

Αντίθετα, από εσάς περιμένει ενημέρωση, περιμένει διαφάνεια, περιμένει επιμόρφωση και συντονισμό. Υπάρχουν τα νομικά και επιστημονικά εργαλεία – εμείς, απλοί πολίτες, ήδη έχουμε πετύχει πολλά. Έχουμε στις τάξεις μας καθηγητές Πανεπιστημίου, έχουμε στις τάξεις μας νομικούς, χημικούς, διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε και μεταδίδουμε αυτή την γνώση στους συμπολίτες μας που θίγονται αλλά και σε όλο τον κόσμο, δίνουμε μέχρι και συνεντεύξεις…

(Ακούστε την συνέντευξή μας μαζί με τον Λέκτορα Χημείας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Ζαμπετάκη στον Γιάννη Ανδριτσόπουλο του Alpha Radio στις 10 Μαρτίου 2008, Καθαρή Δευτέρα).

Αλλά η κυριότερη επιτυχία μας θεωρούμε ότι είναι το ότι διατηρούμε το θέμα «ζεστό» και στην επικαιρότητα, ώσπου να σας «κερδίσουμε» και να σας πείσουμε και εσάς και τον απλό κόσμο, γιατί τελικά το πρόβλημα αυτό της ρύπανσης -ειδικά με το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο αλλά και γενικότερα) – μας αφορά όλους και αν ο καθένας κοιτάξει πέρα από την καλλιέργεια του, το «μαγαζάκι» του και τελικά το στενό και κοντόφθαλμο προσωπικό του συμφέρον, ίσως μπορέσει και να διακρίνει το δάσος και όχι μόνο το ένα δένδρο. Αλλιώς, θα ψοφήσουμε όλοι και να δούμε ποιος μετά θα αγοράσει τα προϊόντα των «εντιμότατων φίλων» μας…

Η ομάδα του AsoposSOS.- (η οποία, όπως έχουμε ξαναδηλώσει, σχετίζεται, αλλά ΔΕΝ εκπροσωπεί την επιτροπή αγώνα Ωρωπίων)

ΥΓ. Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, αλλά δεσμευόμαστε και ρητά ότι θα δημοσιεύουμε οποιαδήποτε απάντηση από τον κ. Δήμαρχο ή οποιαδήποτε άλλη κόσμια άποψη – αλλά διατηρούμε φυσικά το δικαίωμα της κριτικής και του σχολιασμού.

Το χρώμιο απειλεί σοβαρά τον Ωρωπό

5 04 2008

EΛΛAΔA Hμερομηνία δημοσίευσης: 04-04-08
«Το χρώμιο απειλεί σοβαρά τον Ωρωπό»

Της Λινας Γιανναρου

«Το εξασθενές χρώμιο είναι ακόμα εδώ. Και η Πολιτεία ακόμα απούσα. Μόνο που πάρα πολύ σύντομα το πρόβλημα θα χτυπήσει και την πόρτα της Αθήνας – και τότε θα είναι πολύ αργά». Ο κ. Γιώργος Γαβριήλ, δήμαρχος Ωρωπού Αττικής -της πόλης που πληρώνει τα «σπασμένα» των βιομηχανιών των Οινοφύτων- δεν μάσησε χθες τα λόγια του. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για «κοροϊδία» από την πλευρά των αρμόδιων κρατικών φορέων όσον αφορά την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος, για δήμους που «καλοπιάνουν» τα υπουργεία για κονδύλια, αποκρύπτοντας ανησυχητικές μετρήσεις στα ύδατά τους, για τον κίνδυνο που διατρέχει όλη η Αττική εξαιτίας της ασυδοσίας μιας χούφτας βιομηχάνων, ενώ προανήγγειλε την έναρξη δυναμικών κινητοποιήσεων από την Πρωτομαγιά. «Και όταν εμείς λέμε «δυναμικές», το εννοούμε κιόλας. Εμείς δεν κάνουμε… συγκεντρώσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Στον Ωρωπό σήμερα τρέχει καθαρό νερό. Η περιοχή υδροδοτείται από πηγές της Μαυροσουβάλας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει μολυνθεί από το εξασθενές χρώμιο του Ασωπού. Οι αναλύσεις ωστόσο στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής είναι πιο ανησυχητικές από ποτέ. «Κάθε άλλο παρά περιορίζεται η μόλυνση», τόνισε ο κ. Γαβριήλ στην «Κ».

Κινδυνεύει και η Μαυροσουβάλα

«Αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να ρυπαίνουν και η Πολιτεία κάθεται με σταυρωμένα χέρια! Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ενιαίος. Είναι θέμα χρόνου να επηρεαστεί και η Μαυροσουβάλα. Και τότε τι θα γίνει; Ηρθε η ώρα να ξυπνήσουμε και να αρχίσουμε να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Αν η ρύπανση δεν σταματήσει στην «πηγή» της, ολόκληρη η Αττική θα πίνει σε λίγο εξασθενές χρώμιο».

Ο Ωρωπός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πασχαλινούς επισκέπτες του χωρίς καθαρό νερό. «Οι πηγές που έχουμε ανοιχτές δεν φθάνουν για τον επιπλέον κόσμο των διακοπών. Το καλοκαίρι 100.000 άνθρωποι δεν θα έχουν καθαρό νερό. Γιατί εγώ αποκλείεται να «ανοίξω» τις σφραγισμένες γεωτρήσεις, να δώσω δηλητήριο στον κόσμο». Παρά την αμεσότητα του προβλήματος, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέριμνα για την υδροδότηση της περιοχής (θυμίζεται ότι τα Οινόφυτα θα υδροδοτούνται εφεξής από τον Μόρνο). «Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε νερό από τον Μόρνο, αλλά μόνο από τη Μαυροσουβάλα (Γιατί;;;;; ???!!!). Για να καλυφθεί η ζήτηση όμως χρειάζονται νέοι αγωγοί, έργα. Κάναμε τις μελέτες, αλλά τα υπουργεία κάνουν τώρα ότι δεν ακούν…».

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_04/04/2008_265191

Το όνομα και ο Ωρωπός

5 04 2008

MONIMEΣ ΣTHΛEΣ Hμερομηνία δημοσίευσης: 05-04-08
Το όνομα και ο Ωρωπός

Του Σωκρατη Τσιχλια

Σε πείσμα των «αντιεθνικιστών» κάθε τύπου, «επαγγελματιών» ή «ερασιτεχνών», ακαδημαϊκών ή λαϊκών και, κυρίως, όσων δημοσιογράφων παπαγάλιζαν τις απειλές των αμερικανικών πηγών τους, μεταφέροντας αμάσητα σενάρια κατατρόπωσης της χώρας μας στο Βουκουρέστι, η Ελλάδα έδωσε με υπευθυνότητα και μετριοφροσύνη μια μάχη· και κέρδισε. Είναι πολύ πιθανόν πλέον να καταλαγιάσει ο υπερεθνικιστικός πυρετός των γειτόνων Σλαβομακεδόνων και να βρούμε μαζί μια λύση που θα εξασφαλίζει ειρηνική γειτονία.

Εξω πάμε, ακόμη μια φορά, καλά λοιπόν, είτε προασπιζόμενοι τα σύνορά μας από πιθανές μελλοντικές απειλές είτε διευρύνοντας τα «όρια» της μικρής μας πατρίδας που είναι πια ισότιμος εταίρος σε πολλά μεγάλα κλαμπ των ισχυρών της γης.

Πολύ φοβάμαι όμως ότι τα νέα δεν είναι καλά εντός συνόρων, εκεί όπου ο εχθρός είμαστε εμείς οι ίδιοι, Ελληνες κάθε ηλικίας και τάξης, αλλόφρονες, αυτόχειρες, που με λυσσώδεις επιθέσεις καταλύουμε το μέλλον. Δεν είναι καλά τα νέα από τις μάχες που δίνει η κυβέρνηση στα εσωτερικά μέτωπα. Ο νέος πατριωτισμός, η μάχη με την υποβάθμιση της ζωης στις πόλεις, η μάχη για το νερό, τον «καθαρό» αέρα, ο αγώνας κατά της μόλυνσης των υπόγειων υδάτων, οι μάχες για την αναδάσωση, τα σκουπίδια, τα λατομεία, τα απόβλητα, τους βιολογικούς καθαρισμους, χάνονται καθημερινά. Το περιβάλλον σταδιακά αποβαίνει το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα και εδώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ο καθένας κατά το αναλογούν, έχουν τεράστιες ευθύνες. Η πατρίδα ηττάται και δυστυχώς δεν μπορούμε να προστρέξουμε σε κανέναν διεθνή οργανισμό. Δεν μπορούμε να αναζητήσουμε συμμαχίες, να συγκινήσουμε τον Σαρκοζί. Είμαστε μόνοι με τα προβλήματα, πρέπει να κοιταχτούμε απλώς στον καθρέφτη.

Οσο και αν κινδυνεύω από τη στήλη αυτή να γίνω γραφικός, πρέπει να επιμείνω: στον Ωρωπό Αττικής, δυο βήματα από το κέντρο των Αθηνών, λίγα χιλιόμετρα από το Σύνταγμα και το ελληνικό Κοινοβούλιο, το εξασθενές χρώμιο δηλητηριάζει ακόμη τα νερά μιας περιοχής που πληρώνει τα σπασμένα της μόλυνσης του Ασωπού από τις τριτοκοσμικού τύπου «βιομηχανίες». Ο Ωρωπός πληρώνει μια ανάπτυξη που δεν είναι ανάπτυξη, καθώς δεν γίνεται καν με δανεικά, γίνεται με «κλεμμένα». Κάποιοι για να πλουτίσουν κλέβουν τον υδροφόρο ορίζοντα της πατρίδας, μολύνοντάς τον.Τα νερά είναι κοινή περιουσία των Ελλήνων. Ολων των Ελλήνων. Μας κλέβουν με την ανοχή των κυβερνήσεων των τελευταίων τριάντα ετών. Πότε θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη; Πότε επιτέλους θα επιτευχθεί η εθνική ομοψυχία των νερών; Γιατί να μη συμφωνήσουν αντιπολίτευση και κυβέρνηση; Τι έχουν να μοιράσουν; Ποιος θα αρνηθεί την απειλή της μόλυνσης και της λειψυδρίας όταν τη βεβαιώνουν όλοι οι επιστήμονες; Ποιος δεν θα συμφωνήσει ότι πρέπει κάποτε να σταματήσει η κατασπατάληση του νερού από τον εγκληματικό τρόπο που ποτίζουν οι χαϊδεμένοι όλων των κομμάτων αγρότες, οι οποίοι καταναλώνουν το 83 – 85% του νερού ετησίως; Τώρα είναι η ώρα. Εφέτος..

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_05/04/2008_265274

«Βέτο» για το χρώμιο

4 04 2008
ΩΡΩΠΟΣ

Του ΑΡΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Βέτο» απειλεί να ασκήσει ο Δήμος Ωρωπού απέναντι στις βιομηχανίες, που συνεχίζουν να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα του Ασωπού ποταμού, και την πολιτεία, που αρνείται να πάρει μέτρα και να εξασφαλίσει επάρκεια καθαρού νερού για τους 100.000 μόνιμους κατοίκους και παραθεριστές της περιοχής.

Σε συνέντευξη Τύπου χθες, ο δήμαρχος Ωρωπού Γ. Γαβριήλ δήλωσε ότι η πόλη έχει αυτή τη στιγμή καθαρό πόσιμο νερό από τις πηγές της Μαυροσουβάλας, αλλά το καλοκαίρι θα σημειωθεί έλλειψη αφού δεν έχουν προχωρήσει τα απαραίτητα έργα με ευθύνη όλων των συναρμοδίων (ΕΥΔΑΠ, Περιφέρεια, υπουργεία). Απείλησε λοιπόν με κινητοποιήσεις μέσα στον Μάιο (κλείσιμο δρόμων, λιμανιού), ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά των βιομηχανιών που εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη, αλλά αρνούνται να αναλάβουν το κόστος για να διαχειριστούν τα επικίνδυνα απόβλητά τους.

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο δήμαρχος για την κρατική ΕΑΒ, που περηφανεύεται για το έργο που ανέλαβε (συντήρηση 95 αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών), αλλά βρέθηκε να μην ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες. «Παίρνουμε τις δουλειές εκείνες που δεν μπορούν να γίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες επειδή το απαγορεύει η περιβαλλοντική νομοθεσία», είπε χαρακτηριστικά.

 

Αύξηση χρωμίου

Το πιο τραγικό και ειρωνικό ταυτόχρονα στοιχείο προέκυψε από την αποκάλυψη του δημάρχου Ωρωπού ότι στις γεωτρήσεις της περιοχής οι μετρήσεις συνεχίζουν να δείχνουν ότι το νερό είναι δηλητηριασμένο από το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο. «Αν και δεν χρησιμοποιούμε το νερό των γεωτρήσεων, συνεχίζουμε να το μετράμε και βρίσκουμε τιμές χρωμίου είτε ίδιες είτε και αυξημένες. Σε γεώτρηση που ανήκε σε ιδιοκτησία μου μάλιστα, ενώ πέρυσι έβρισκα χρώμιο μηδέν, φέτος έφθασε τα 100 μικρογραμμάρια», είπε ο κ. Γαβριήλ. Ολα τα παραπάνω είναι ακόμη μία απόδειξη ότι κάποιες βιομηχανίες συνεχίζουν να ρίχνουν τοξικά απόβλητα μέσα από παλιές γεωτρήσεις κατ’ ευθείαν στον υδροφόρο ορίζοντα, παρά τα πρόστιμα που επέβαλαν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι για να γλείφει την εξουσία και να αιτείται κονδύλια», είπε ο κ. Γαβριήλ ενώ ο αντιδήμαρχος Κ. Δάβρης απείλησε με φράξιμο ακόμη και της κοίτης του Ασωπού. Ο δήμαρχος επιτέθηκε και κατά της οργάνωσης ΠΑΚΟΕ, λέγοντας ότι δεν είναι περιβαλλοντική αλλά «μια ιδιωτική εταιρεία που μας τρέχει στα δικαστήρια επειδή αρνηθήκαμε να τις αναθέσουμε μελέτες και προγράμματα».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 04/04/2008