Αναλύσεις στα νερά του Ασωπού από τον Δήμο Τανάγρας

28 02 2012

Ολόκληρο το έγγραφο σε μορφή PDF :

2011-11-17 Αναλύσεις Ασωπού από Δήμο Τανάγρας

Advertisement
Τα τρέχοντα επιστημονικά και νομικά δεδομένα για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό

26 02 2012

Του Γιάννη Ζαμπετάκη

Επικ. Καθηγητή Χημείας Τροφίμων, ΕΚΠΑ

izabet@chem.uoa.gr

Για την πλήρη και ξεκάθαρη επιστημονική, πάνω και πέρα από κάθε είδους πολιτική σκοπιμότητα, ενημέρωσή σας, θεωρώ σκόπιμο να (υπεν)θυμίσω τα εξής επιστημονικά και νομικά δεδομένα:

  • η Αρχή της Προφύλαξης επιβάλλει, ενόψει της πιθανολογούμενης σοβαρότητας της βλάβης για την Υγεία και την Ασφάλεια και το Περιβάλλον, τη λήψη μέτρων προστασίας από την Πολιτεία, ακόμη και χωρίς να έχει αποδειχθεί πλήρως το υπαρκτό, η ένταση και η σοβαρότητα του κινδύνου,
  • η εν λόγω Αρχή της Προφύλαξης για τα τρόφιμα (και το νερό συνεπώς) περιγράφεται στο άρθρο 7 του ΕΚ 178/2002,
  • η Ιταλία έχει θέσει όριο για το εξασθενές χρώμιο στα επιφανειακά νερά που προορίζονται για παροχή πόσιμου νερού τα 5 μg/l (Dlfs 152/1999 integrato con Dlgs 258/2000),
  • ο αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, στις 8.2.2010 κατά τη διάρκεια ημερίδας στα Οινόφυτα, σχετικά εξήγγειλε μεταξύ άλλων μέτρων και τη θέσπιση ειδικού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό για να διασφαλιστεί η κατανάλωση ασφαλούς πόσιμου νερού,
  • η υπ’αριθμ. 1158/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας καθόρισε όριο για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό της περιοχής των Μεσσαπίων τα 2 μg/l,
  • τον Ιούλιο του 2011 δημοσιεύθηκε η έκθεση του Γραφείου για την Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος της Καλιφόρνια (Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) of the California EPA) σύμφωνα με την οποία, η κατανάλωση νερού με περιεκτικότητα 0,02 μg/l σε εξασθενές χρώμιο οδηγεί σε ένα επιπλέον καρκίνο ανά 1.000.000 κατοίκους. Με αυτή την έκθεση, έχει θεσπισθεί ως «Στόχος για τη Δημόσια Υγεία» (Public Health Goal) τα 0,02 μg/l και έχει ξεκινήσει από τότε η νομική διαδικασία ώστε μέσα στο 2012 αυτός ο «Στόχος για τη Δημόσια Υγεία» να γίνει Νόμος,
  • Το Υπ. Υγείας με την εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ.64340/7.6.2011 ορίζει ότι «…κρίνεται σκόπιμο στα πλαίσια της συμπληρωματικής παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης…να γίνει συστηματική καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, για μια περίοδο ενός έτους σε επίπεδο χώρας…»,
  • Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει πρόσφατα επισημάνει όλα τα παραπάνω σε δύο επίσημα έγγραφά του (140025/34269/6.12.2011 και 20553/09/2.4/17.1.2012) για τον Ασωπό και την Μεσσαπία Ευβοίας, αντίστοιχα,
  • στις 19.1.2011, ο ΕΦΕΤ με το δελτίο Τύπου «Επίσημος Ελεγχος Εμφιαλωμένων Νερών έτους 2011» ενημέρωσε το καταναλωτικό κοινό ότι: «Σημειώνεται ότι για το έτος 2012, ο ΕΦΕΤ έχει ήδη προγραμματίσει τη συνέχιση σχετικών επισήμων ελέγχων, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αξιολόγησης τυχόν αναδυόμενων κινδύνων, έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση αντίστοιχων διερευνητικών προγραμμάτων για παραμέτρους για τις οποίες δεν υφίστανται νομοθετικά όρια. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο εξασθενές χρώμιο μελετάται η ανάγκη θέσπισης εθνικού ορίου». Με αυτά τα λόγια, ο ΕΦΕΤ γίνεται η πρώτη αρχή στην Ελλάδα που σχετίζεται με τα τρόφιμα (αφού ειδικεύεται σε ελέγχους τροφίμων) και παραδέχεται δημόσια ότι το υφιστάμενο νομικό όριο για το εξασθενές χρώμιο στο νερό δεν είναι επαρκές για να διασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας,
  •  στις 11.1.2012, γνωστοποιήθηκε ότι κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά εμφιαλωμένο νερό που περιέχει μέχρι και 22 μg/l εξασθενές χρώμιο. Η εν λόγω συγκέντρωση είναι «μόλις» (sic!) 1.100 φορές πάνω από το όριο στόχο (0,02 μg/l) για τη δημόσια υγεία που έχει θέσει η Καλιφόρνια και 11 φορές πάνω από το όριο των 2μg/l της δικαστικής απόφασης (1158/30-6-2010) για τη Μεσσαπία Ευβοίας, η οποία ορίζει τα 2 μg/lt ως ανώτατο επιτρεπτό όριο περιεκτικότητας εξασθενούς χρωμίου στο νερό, ανεξαρτήτως της τιμής του ολικού χρωμίου στην Ελλάδα. Αν ένα εμφιαλωμένο νερό περιέχει εξασθενές χρώμιο 22 μg/l και βασισμένοι στα δεδομένα από την Καλιφόρνια ότι «η κατανάλωση νερού με περιεκτικότητα 0,02 μg/l σε εξασθενές χρώμιο οδηγεί σε ένα επιπλέον καρκίνο ανά 1.000.000 κατοίκους» τότε η ελληνική πολιτεία αποδέχεται έμμεσα ότι για τα 22 μg/l αυτή η πιθανότητα καρκινογένεσης είναι για ένα κάτοικο ανά 910 κατοίκους!
Η έκθεση της ΕΥΕΠ για τον έλεγχο της ΕΑΒ σχετικά με την ρύπανση στον Ασωπό

27 06 2011

Μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη ΕΔΩ:

2011-05-30 ΕΥΕΠ για ΕΑΒ

Χημικές αναλύσεις από Υπ. Αγρ. Αναπτ σε κηπευτικά

3 04 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού έλεγχου (Π.Κ.Π.Φ&Π.Ε) Μαγνησίας (Βόλος) ως Εθνικό Εργαστήριο για προσδιορισμό βαρέων μετάλλων, το τελευταίο διάστημα προέβη σε αναλύσεις δειγμάτων σε κηπευτικά της περιοχής Βοιωτίας . Με βάση τις αναλύσεις αυτές σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Πειραιά, στην περιοχή ευθύνης του και συγκεκριμένα στις περιοχές Οινόφυτα, Σχηματάρι, Άγιος Θωμάς και σε περιοχές του Δήμου Θήβας .

Τα δείγματα απεστάλησαν για ανάλυση στο Π.Κ.Π.Φ&Π.Ε Μαγνησίας

2. Οι αναλύσεις των δειγμάτων έγιναν τους τελευταίους δύο μήνες

3. Ο συνολικός αριθμός των αναλυθέντων δειγμάτων ήταν τριάντα πέντε (35) και αφορούσαν : μαρούλια, καρότα, λάχανο, πράσα, σπανάκι, μαϊντανό, πατάτες, ρέβες, κρεμμύδια ξερά και χλωρά και σέλερι.

4. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι σε mg/Kgr νωπού προϊόντος και δεν διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στα προϊόντα της γης που παράγονται στην ελεγχόμενη περιοχή , καθ όσον :

* Σε ότι αφορά το κάδμιο οι ευρεθείσες συγκεντρώσεις είναι μικρότερες των ορίων που προβλέπονται από τον Καν.1881/2006

* Σε ότι αφορά τον υδράργυρο, επειδή δεν έχουν ορισθεί ανώτατα όρια, από τον Καν.1881/2006 οι ευρεθείσες συγκεντρώσεις στα δείγματα συγκρινόμενες με τα όρια των κοινοτικών υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων (MRL ‘s ), είναι μικρότερες.

* Σε ότι αφορά το Μόλυβδο , λαμβάνοντας υπ όψιν το ότι η αβεβαιότητα της μεθόδου προσδιορισμού του είναι +(-)37% , δεν υπάρχει πρόβλημα διότι σε κανένα δείγμα το αρνητικό 37% της ευρεθείσας τιμής από την ανάλυση δεν ξεπερνά τα προβλεπόμενα όρια του Καν. ΕΚ 1881/2006 .

* Τα ευρήματα των δειγμάτων για τα λοιπά βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, χαλκός, ψευδάργυρος) δεν μπορούν να αξιολογηθούν γιατί από τον καν. 1881/2006 δεν έχουν ορισθεί ανώτατα όρια.

Οι  αναλυτικές μετρήσεις ΕΔΩ: 11-2-2011Table HeavyMetals.

UPDATE: Γιάννης Ζαμπετάκης:

http://www.zabetakis.net/?p=2895

Είναι επικίνδυνα τα επίπεδα νικελίου και χρωμίου στα τρόφιμα-βολβούς από τον Ασωπό; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να είναι απλά μονολεκτική μιας και ανάλογα με την ηλικία του ανθρώπου, η κάθε πληθυσμιακή ομάδα έχει διαφορετική ευαισθησία. Αν υπολογίσουμε τη μέση ημερήσια πρόσληψη καρότου, κρεμμυδιού και πατάτας, για κανένα βαρύ μέταλλο δεν υπερβαίνονται τα όρια της ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης ακόμα και αν καταναλώνονται μόνο τρόφιμα-βολβοί από την Θήβα.

Αν λάβουμε όμως υπόψη μας την ανεκτή ημερήσια πρόσληψη Νικελίου για παιδιά που είναι 300 μg/μέρα, τότε από τους πίνακες μπορούμε να δούμε ότι αρκούν λίγα γραμμάρια καρότου, κρεμμυδιού και πατάτας Θηβών για να ξεπερασθούν αυτά τα 300 μg/μέρα. Επίσης, πρέπει να υπολογίσουμε και το νικέλιο που προσλαμβάνει ο ανθρώπινος οργανισμός και από το νερό και από άλλες τροφές αλλά ακόμα και μέσω της αφής με τα επινικελωμένα αντικείμενα (π.χ. μαχαιροπήρουνα). Ειδικότερα, για τα παιδιά που τρέφονται με παιδικές τροφές (που περιέχουν καρότα και πατάτες) υπάρχει ένας εν δυνάμει  κίνδυνος υπέρβασης της ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης νικελίου.

Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού σε τρόφιμα – βολβούς

2 10 2010

Tracing the Link Between Pollution and Food Production in the Asopos

Chrysostomos G. Kirkillis [a], Ioannis N. Pasias [b], Sofia Miniadis-Meimaroglou [a], Nikolaos S. Thomaidis [b] and Ioannis Zabetakis [a]*

a. University of Athens, Department of Chemistry, Food Chemistry Laboratory, Greece.

b.  University of Athens, Department of Chemistry, Laboratory of Analytical Chemistry, Greece.

izabet@chem.uoa.gr

Υψηλή θνησιμότητα από καρκίνο στα Οινόφυτα

26 08 2010

Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου Υγείας της περιοχής

Πηγή: ΣΚΑΪ

Κατά 14% είναι υψηλότερη η θνησιμότητα των κατοίκων των Οινοφύτων από καρκίνο, σε σχέση με τους υπόλοιπους κατοίκους της Βοιωτίας, την περίοδο 1999 -2009, σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου Υγείας της περιοχής.

Το γεγονός αποδίδεται – με επιφύλαξη – και στη μακροχρόνια παρουσία εξασθενούς χρωμίου στο νερό του Ασωπού.

Την περίοδο της ερευνάς καταγράφηκαν 474 θάνατοι, 118 εκ των οποίων οφείλονταν σε καρκίνο.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η θνησιμότητα από καρκίνο του ήπατος, των νεφρών, της ουροδόχου κύστεως για τις γυναίκες, αλλά και του πνεύμονα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές η μελέτη πρέπει να επεκταθεί τόσο χρονικά όσο και τοπικά, δηλαδή σε κοντινές περιοχές ή άλλες περιοχές με παρόμοιες μορφές ρύπανσης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οι χημικές αναλύσεις της Ν. Αν. Αττικής

20 07 2010

Η φίλη και συναγωνίστρια Μαρία Βιτωράκη, χημικός μηχανικός,  μας ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν πρόσφατα για λογαριασμό της νομαρχίας Αν. Αττικής. Τις αναλύσεις είχαν ζητήσει αναλυτικά οι Οικολόγοι Πράσινοι.

Σας ενημερώνω ότι μας έστειλαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων ποιότητας νερού απο τη νομαρχία ανατολικής αττικής. Δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω.

1. Δήμος Ωρωπού, κατάστημα ΠΟΡΤΟ

Χρώμιο ολικό¨1.6 μgr/lt

χρώμιο VI: μικρότερο του ορίου ανίχνευσης (3 μgr/lt)

2. Νέα Εκάλη Ωρωπού, δίκτυο υδρευσης

Χρώμιο ολικό¨1.8 μgr/lt

χρώμιο VI: μικρότερο του ορίου ανίχνευσης (3 μgr/lt)

3. Κατάστημα ΣΕΡΑΦΙΝΟ, πλατεία Χαλκουτσίου

Χρώμιο ολικό¨1.7 μgr/lt

χρώμιο VI: μικρότερο του ορίου ανίχνευσης (3 μgr/lt)

Οι υπόλοιπες μετρήσεις που έχω απο δήμους ανατολικής αττικής αφορούν σε μικροβιολογικές παραμέτρους και φαίνονται οκ

Μαρία Βιτωράκη

Αγαπητοί φίλοι, οι αναλύσεις σε ότι αφορά στο Cr(VΙ) φαίνονται καλές.

Ευθύνες για ρύπανση στη ΛΑΡΚΟ

18 07 2010

Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

«Η ΛΑΡΚΟ είναι υπεύθυνη σε πολύ μεγάλο βαθμό για τη ρύπανση του νερού της Μεσσαπίας με εξασθενές χρώμιο και άλλα βαρέα μέταλλα.

Ολα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε ως κράτος εν κράτει, με τρόπο μη σύννομο, αγνοώντας ανθρώπους και περιβάλλον. Επέδειξε τη χειρότερη περιβαλλοντική συμπεριφορά που θα μπορούσε και θα κληθεί να λογοδοτήσει γι’ αυτό» δηλώνει στην «Κ.Ε.» η ειδική γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαργαρίτα Καραβασίλη.

Είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωπος κρατικού φορέα εγκαλεί ανοιχτά και ονοματίζει τον βασικό ρυπαίνοντα της Μεσσαπίας. «Μερίδιο ευθύνης στη ρύπανση των υδάτων έχουν οπωσδήποτε και τα διάσπαρτα στο δάσος τοξικά βιομηχανικά απόβλητα. Από το 2008 και μετά φαίνεται πως διακινήθηκαν παράνομα από τα Οινόφυτα μεγάλες ποσότητες τοξικών, που ρίχτηκαν λαθραία στη Μεσσαπία» διευκρινίζει η Μ. Καραβασίλη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δελτίο τύπου Νομαρχίας για την καταλληλότητα του νερού στην ΒΑ Αττική

18 07 2010

Προσοχή φίλοι! Όπου διαβάζετε «διενεργούμε μετρήσεις, το νερό ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ορίων», να ανησυχείτε γιατί αυτό σημαίνει απλά ότι το ολικό χρώμιο είναι κάτω από τα 50 μgr/lt.

Οι οικολόγοι πράσινοι ανακοίνωσαν ότι θα ζητήσουν τις αναλυτικές μετρήσεις. Το ζήτησαν; Τις πήραν; Θα μας τις δώσουν;

UPDATE: Μας ενημέρωσαν ότι τα αποτελέσματα ελήφθησαν  και μπορείτε να τα διαβάσετε ΕΔΩ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έλεγχοι καταλληλότητας πόσιμου νερού στην Ανατ. Αττική

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραφείο Τύπου

Παλλήνη 22 Ιουνίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο το πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους 44 Δήμους και Κοινότητες της Ανατολικής Αττικής.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δειγματοληψίες νερού για χημικές (PH, NH4, ηλεκτρική αγωγιμότητα, χρώμα, θολότητα) και μικροβιολογικές (κολοβακτηριοειδή, κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκοι, αερόβιοι μικροοργανισμοί) αναλύσεις καθώς και την συλλογή των στοιχείων για τους υπόλοιπους παράγοντες του συστήματος που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού όπως η εφαρμογή κατάλληλης απολύμανσης του νερού, ο επαρκής της έλεγχος, η επίδραση των συστημάτων αποχέτευσης κλπ.

Από τις αναλύσεις των δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από 275 σημεία των δικτύων ύδρευσης προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

· Όλες οι ποιοτικές παράμετροι του πόσιμου νερού βρίσκονται εντός των προβλεπομένων από την νομοθεσία ορίων.

· H πλειοψηφία των Δήμων και Κοινοτήτων της Ανατολικής Αττικής υδροδοτείται με νερό της ΕΥΔΑΠ, ενώ μικρό ποσοστό χρησιμοποιεί είτε αποκλειστικά νερό γεωτρήσεων, είτε ανάμειξη του νερού της ΕΥΔΑΠ με νερό από γεωτρήσεις επικουρικά κατά τους θερινούς μήνες.

Επίσης λόγω της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού από τα βιομηχανικά απόβλητα της βιομηχανικής ζώνης της Βοιωτίας πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, αναλύσεις του πόσιμου νερού των ΟΤΑ Βορειοανατολικής Αττικής που υδρεύονται από γεωτρήσεις της περιοχής Μαυροσουβάλας Αττικής για ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου.

Από αυτές τις αναλύσεις προέκυψε ότι το πόσιμο νερό είναι απόλυτα ασφαλές και εντός των προβλεπόμενων ορίων όπως αυτά ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/01. (Δηλαδή η Υπουργική απόφαση που ορίζει όριο μόνο για το ολικό χρώμιο και όχι για το εξασθενές).

Ασφαλές το πόσιμο νερό σε 44 δήμους της Ανατολικής Αττικής κατόπιν ελέγχων

23 06 2010

Πηγή: in.gr

Αγαπητοί φίλοι, προσπαθούμε να βρούμε και να δημοσιεύσουμε τις μετρήσεις

Στο μεταξύ, διαβάστε στα σχόλια την απάντηση του Αθ. Παντελογλου

Ασφαλές είναι το νερό που καταναλώνουν οι κάτοικοι σε 44 δήμους και κοινότητες της Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με ελέγχους που διενήργησε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο.

Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε δειγματοληψίες νερού για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, καθώς και την συλλογή των στοιχείων για τους υπόλοιπους παράγοντες του συστήματος που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού, όπως η εφαρμογή απολύμανσης του νερού, ο επαρκής έλεγχος, η επίδραση των συστημάτων αποχέτευσης κλπ.

Από τις αναλύσεις που ελήφθησαν από 275 σημεία των δικτύων ύδρευσης προέκυψε ότι όλες οι ποιοτικές παράμετροι του πόσιμου νερού βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων από την νομοθεσία ορίων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Εκθέσεις-σοκ για καρκινογόνο χρώμιο και στην Εύβοια

8 11 2009

ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Πάνω από 150.000 άνθρωποι πίνουν νερό μολυσμένο με εξασθενές χρώμιο. Το σύνδρομο του Ασωπού επεκτείνεται στην Εύβοια και απειλεί ακόμη περισσότερους Ελληνες, καθώς στις περιοχές αυτές γίνεται καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων.

Του Κασσιανού Τζέλη

mesapia-asopos

ΗΜΕΡΗΣΙΑ-Χάρτης Μεσσαπίας-Ασωπού

Tο σύνδρομο του Aσωπού εξαπλώνεται και φτάνει πλέον σύμφωνα με μετρήσεις του IΓME και του EΛKEΘE (Eθνικό Kέντρο Θαλάσσιων Έρευνών) και στην Eύβοια. Πάνω από 150.000 Eλληνες των γύρω περιοχών πίνουν μολυσμένο με εξασθενές χρώμιο και άλλα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα νερό, ενώ το σύνολο των Eλλήνων απειλείται κυρίως από τα λαχανικά που παράγονται στις περιοχές αυτές και βιοσυσσωρεύουν το καρκινογόνο στοιχείο.

H «H» παρουσιάζει τρεις νέες μετρήσεις που έγιναν στην περιοχή της Mεσσαπίας Eύβοιας, λίγο έξω από την Xαλκίδα και οι οποίες εντοπίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου. Σημειώνεται ότι η EE τονίζει ότι η παραμικρή ποσότητα εξασθενούς χρωμίου είναι άκρως επικίνδυνη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ – Προτάσεις αντιμετώπισής του

29 10 2009

12708764Πολύ καλό! Ιστορικό, οι έρευνες, τα αποτελέσματα, οι ενέργειες, τι θα έπρεπε να έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, το κόλπο με το «μπέρδεμα» εξασθενούς και ολικού χρωμίου, «τα πάντα όλα»!

T.E.E. – Μελέτη και Προτάσεις για Ασωπό

Η υδρογεωλογική – Υδροχημική μελέτη του ΙΓΜΕ για τον Ασωπό

16 07 2009


igme

Ναι, αυτή η γνωστή, η «εξαφανισμένη» έρευνα, που υποβιβάστηκε η σημασία της και αγνοήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ γιατί δεν ήταν αρκετά τεκμηριωμένη και παραγγέλθηκε άλλη, πιο» αναλυτική»…


Ολόκληρη η έκθεση του Ι.Γ.Μ.Ε. (5 ΜΒ)

Μόνο τα Συμπεράσματα και οι προτάσεις (340Κ)

Θρίλερ με εξασθενές χρώμιο (και) στην Εύβοια

29 06 2009

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ της Κυριακής , Blog EnvironmentFood

Aναλύσεις – σοκ του Πανεπιστημίου Aθηνών σε δείγματα πόσιμου νερού από 14 σημεία έδειξαν υπερβολική συγκέντρωση της καρκινογόνου ουσίας

Φωτό από το "ΕΘΝΟΣ" της Κυριακής

Φωτό από το "ΕΘΝΟΣ" της Κυριακής

Mετά την Aνατολική Aττική και τη Bοιωτία, το εξασθενές χρώμιο… αναβλύζει και από τις πηγές της Eύβοιας. Aυτό τουλάχιστον φανερώνουν οι αναλύσεις-σοκ του Tμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Aθηνών. Tο πρόβλημα παίρνει δραματικές διαστάσεις, αφού η ποσότητα της τοξικής ουσίας σε κάποια δείγματα νερού, που ελήφθησαν από ιδιωτικές γεωτρήσεις του Δήμου Mεσσαπίων και Nέας Aρτάκης είναι υπερβολικά υψηλή. Aκόμη και το ολικό χρώμιο ξεπερνάει κατά πολύ το όριο που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι 50 μg/l.

H Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση Eύβοιας ύστερα από καταγγελίες ανέθεσε στο Tμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Aθηνών τη δειγματοληψία αλλά και την ανάλυση του πόσιμου νερού σε 14 σημεία των επίμαχων περιοχών στα Ψαχνά, στη Nέα Aρτάκη, στα Mεσσάπια, στη Δάφνη και στην Kαστέλλα. Tα αποτελέσματα τρομοκράτησαν και την ίδια τη Nομαρχία, η οποία στις 10 Iουνίου έσπευσε να κοινοποιήσει το πρόβλημα στους αρμόδιους φορείς, στέλνοντας έγγραφο που είχε την υπόδειξη «Eξαιρετικά Eπείγον». Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Nομαρχίας ενημερώνει τους δήμους, αλλά και τους αρμόδιους φορείς:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Νέες αναλύσεις από Θήβα, Φεβ. 2009

5 03 2009

ΠΗΓΗ: Exeisminima

02-2009

02-2009

Το ιστορικό της ρύπανσης του Ασωπού από την Καθημερινή

27 01 2009

asopos-kathimerini

www.kathimerini.gr

Αναλύσεις από Θήβα

17 11 2008

Από το site Έχεις Μήνυμα, 3 νέες χημικές αναλύσεις:

neronew1

nero222

nero33

2 νέες αναλύσεις από Δήλεσι – το χρώμιο ανεβαίνει πάλι!

29 09 2008

Μέτρηση από τον Απρίλη:

4-08

Μέτρηση τον Αύγουστο:

08-08


Από 20 στα 24 μικρογραμμάρια.

Κατά τα άλλα ο Ασωπός έχει καθαρίσει βάσει ανακοινώσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ…

Ευχαριστούμε τον κ. Σωκράτη Καλαματιανό για τις μετρήσεις που μας παραχώρησε και για τις υπόλοιπες καταγγελίες του!

Άλλες 2 «φρέσκιες» χημικές αναλύσεις από Θήβα και Βάγια

12 06 2008

2 νέες μετρήσεις έπεσαν στην αντίληψή μας.

Την πρώτη, την απέστειλε ο καθηγητής Ιωάννης Ζαμπετάκης και η δεύτερη δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο exeisminima.gr (κλικ για να την δείτε).

Ακολουθεί η μέτρηση που μας απέστειλε ο κ. Ζαμπετάκης, που αφορά στα Βάγια Βοιωτίας:

.
Κωδικός Έκθεσης 270508-07=08
Ημ/νία : 30-05-08 Σελίδα 1 από 2

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
Εταιρεία : ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΑΓΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αρμόδιος /οι :
Διεύθυνση : Βάγια Θηβών
Τ.Κ. 320 02
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ /ΩΝ
Περιγραφή δοκιμίου /ων : Νερά
Κωδικός /οί δοκιμίου /ων : 270508-07 και 270508-08
Ημερομηνία παραλαβής : 27-05-2008
Κατάσταση δοκιμίου /ων κατά την παραλαβή : Κανονική
Ημερομηνία περάτωσης αναλύσεων : 30-05-2008
Αντικείμενο που υποβλήθηκε σε δοκιμή : Το δοκίμιο ως έχει
Δειγματοληψία : Από τον πελάτη
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ /ΩΝ
Κωδικός Δοκιμίου Στοιχεία / Επισήμανση πελάτη
270508-07 Δείγμα νερού δικτύου Βαγίων Θηβών
Επισήμανση: Ιδιωτική κατοικία
270508-08 Δείγμα νερού δικτύου Βαγίων Θηβών
Επισήμανση: Δημόσιος χώρος

Τα αποτελέσματα της Έκθεσης ισχύουν για τα δοκίμια που αναλύθηκαν. Η παρούσα μπορεί να αναπαραχθεί μόνο στο ακέραιο. Μερική αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση της Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΕ.

Κωδικός Έκθεσης 270508-07=08
Ημ/νία : 30-05-08 Σελίδα 2 από 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Κωδικός δείγματος : 270508-07 (Ιδιωτική κατοικία)

Παράμετρος

Αναλυτική Μέθοδος

Αποτέλεσμα

LoQ

Όρια (٭)

Ποσίμου

Μονάδες

Χρώμιο ολικό (Cr)

ISO 15586:2003

9,4

1

50

μg/l

Χρώμιο εξασθενές (Cr+6) AWWA – 3500 – Cr/B – Ed. 21st

8,0

5

(◊)

μg/l

Κωδικός δείγματος : 270508-08 (Δημόσιος χώρος)

Παράμετρος

Αναλυτική Μέθοδος

Αποτέλεσμα

LoQ

Όρια (٭)

Ποσίμου

Μονάδες

Χρώμιο ολικό (Cr)

ISO 15586:2003

9,5

1

50

μg/l

Χρώμιο εξασθενές (Cr+6) AWWA – 3500 – Cr/B – Ed. 21st

9,0

5

(◊)

μg/l

Συντμήσεις : Μ. Α.: Μη Ανιχνεύσιμο LoQ : Όριο Ποσοτικοποίησης

< LoQ : μικρότερο του Ορίου Ποσοτικοποίησης

Σημειώσεις : 1. (٭): Όρια ποσίμου βάσει της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001

2. (◊): Δεν προβλέπεται όριο για το εξασθενές χρώμιο αλλά μόνο για το ολικό.

Ο Προϊστάμενος Εργαστηρίου

30 Μαΐου 2008

Σελίδα 1 από 1
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΑΓΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βάγια Θηβών
Τ.Κ. 320 02
Κατόπιν εντολής σας προέβημεν εις τους ζητηθέντες προσδιορισμούς εις τα δύο (2) δείγματα νερού που μας προσκομίσατε.

Κωδικός δείγματος Στοιχεία δείγματος

270508-07 Δείγμα νερού δικτύου Βαγίων Θηβών
Επισήμανση: Ιδιωτική κατοικία

270508-08 Δείγμα νερού δικτύου Βαγίων Θηβών
Επισήμανση: Δημόσιος χώρος
Η Έκθεση Δοκιμών επισυνάπτεται.
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Αμφότερα τα δείγματα εμπεριέχουν εξασθενές χρώμιο σε χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων.

Η ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001) προβλέπει ανώτατα επιτρεπόμενα όρια μόνον για το ολικό χρώμιο (Crtot → max: 50 μg/l) χωρίς να διαχωρίζει τη μορφή του (εξασθενές ή τρισθενές).

Παραταύτα, οι δύο μορφές του χρωμίου, το εξασθενές (που προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από βιομηχανική ρύπανση) και το τρισθενές (που συνήθως προέρχεται από πετρώματα) διαφέρουν σημαντικά ως προς την τοξικότητά τους. Το εξασθενές χρώμιο είναι σαφώς τοξικότερο του τρισθενούς.

Ως εκ τούτου τα δείγματα κρίνονται ακατάλληλα για κάθε χρήση με εξαίρεση την ποτιστική δενδρωδών καρποφόρων καλλιεργειών (π.χ. ελιές, μηλιές, κ.α.) και καλλωπιστικών φυτών καθώς και για τον καθαρισμό χώρων (π.χ. πατώματα, κ.α.).

UPDATE:

Δημοσιεύθηκε και στο Vagia-gr.blogspot.com

Μέτρηση από το 1997

23 04 2008

Έφτασαν στα χέρια μας κάποιες μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ από το παρελθόν.

Λοιπόν, έτος 1997, 11 χρόνια πίσω κοιτάξτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων:

Σημεία Μετρήσεων:


Μετρήσεις – μας αφορούν οι 3 τελευταίες στήλες. Όπου βλέπετε αστεράκια, δεν υπήρχε ροή την ημέρα της υδροληψίας. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στην περίπτωση του Ασωπού. Λέτε τα σημεία να επιλέγονται με στόχο να μην υπάρχει ροή και να μην δημοσιεύονται μετρήσεις;

42 μικρογραμμάρια χρωμίου. Γνωρίζουμε πλέον, ότι στον Ασωπό όπου χρώμιο = εξασθενές χρώμιο (σε ποσοστό που προσεγγίζει το 100%)

ΓΝΩΡΙΖΑΝ!
ΓΝΩΡΙΖΑΝ!
ΓΝΩΡΙΖΑΝ!

ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΡΥΒΑΝ!


.

Μία μέτρηση από τα Βάγια Βοιωτίας…

18 04 2008

…με ολικό χρώμιο, πάνω από τα 10 μικρογραμμάρια.

Σε όσες περιπτώσεις μέχρι τώρα έχουν γίνει ξεχωριστές μετρήσεις ολικού και εξασθενούς, το εξασθενές αποτελεί το 80-100% του ολικού.

Αγωνιστείτε κι εσείς, συντοπίτες, να δούμε τι θα βγεί…

http://vagia-gr.blogspot.com/2008/04/blog-post_9477.html

Άλλη μία μέτρηση και μερικά σχόλια

14 04 2008

Στο μεταξύ, μέχρι και τις 19/2/2008 στο δίκτυο ύδρευσης μας υπήρχαν τουλάχιστον 10-11 μικρογραμμάρια εξασθενούς.

Παρά την ύδρευση αποκλειστικά από την Μαυροσουβάλα και παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων.

Στην υγειά μας!

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΡΝΟ και για τον Ωρωπό! Η μόνη λογική και ασφαλής λύση!


Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε όποτε βρίσκουμε νέα στοιχεία!

Από τις 3 τελευταίες δημοσιεύσεις, θεωρούμε ότι συνάγεται το συμπέρασμα ότι το ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να υπάρχει και συνεχίζουμε τον αγώνα ακόμα πιο δυναμικά!

Νερό από τον Μόρνο!

Έλεγχοι και δημιουργία υποδομών στα εργοστάσια της Βοιωτίας!

Πραγματική τιμωρία όσων ρυπαίνουν και όχι πρόστιμα – χάδια!

Διαφάνεια – Ενημέρωση – Συμμετοχή των πολιτών – που έχουν την πραγματική ανάγκη να μάθουν την αλήθεια και να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, την υγεία τους και την ζωή τους. Διαφορετικά, όπως πρόσφατα ανακοίνωσε και ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, στην έκθεση ΚΟΛΑΦΟ για τις επίσημες «αρχές» αρχίζουν οι «εκπτώσεις» και η διαπλοκή και οι συμβιβασμοί!

Βγάζετε άκρη; Ούτε εμείς.

14 04 2008

Και για να καταλάβουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να βγάλει κανείς άκρη, ακόμα κι αν είναι ειδικός επιστήμονας και ειδήμων στην «ανάγνωση» και ανάλυση των αποτελεσμάτων που τελικά φτάνουν στα χέρια μας και είναι αντιφατικά πολλές φορές, διαβάστε και το απόσπασμα από την «φωνή του Πευκιά», μηνιαίο έντυπο τοπικού ενδιαφέροντος.


Στο παρακάτω απόσπασμα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Π. Κουτσούκος, δίνει την δική του, ειδικής βαρύτητας ερμηνεία στην διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων στις μετρήσεις που διενεργούνται.

Ποιόν άραγε βολεύουν οι ασάφειες και το θολό τοπίο;

Πάντως σίγουρα όχι τους κατοικους που τα υπομένουν τόσο καιρό όλα αυτά…

Για αυτό ζητάμε νερό από τον Μόρνο κι εμείς! Για να δοθεί οριστική λύση σε ΑΥΤΗ την κατάσταση!

.

Νέες δραματικές Μετρήσεις εξασθενούς χρωμίου από το ΠΑΚΟΕ – 21 Ιανουαρίου 2008

29 01 2008

Πριν καλά καλά «στεγνώσει» το ψηφιακό μελάνι από την προηγούμενη δημοσίευση, ήρθαν τα χειρότερα αποτελέσματα που έχουμε δει ποτέ για το θέμα του εξασθενούς χρωμίου… Από τα αποτελέσματα που θα διαβάσετε, βγαίνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Το πρόβλημα με το εξασθενές χρώμιο εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων.
2. Η γεώτρηση της Μαυροσουβάλας δείχνει «καθαρή».
3. Ωστόσο, στις βρύσες μας, φτάνει εξασθενές χρώμιο σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις! Αυτό σημαίνει είτε ότι το νερό της Μαυροσουβάλας αναμιγνύεται εν αγνοία μας με νερό από άλλες πηγές είτε ότι το δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής «μπάζει» από παντού.
4. Οι παραπάνω μετρήσεις δικαιώνουν την θέση μας για συχνούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται όχι μόνον στις γεωτρήσεις ύδρευσης αλλά και στις βρύσες των σπιτιών μας. Σκεφτείτε να γινόταν μόνο η μέτρηση στην Μαυροσουβάλα! Θα μέναμε με την εντύπωση ότι είμαστε ασφαλείς! Πράγμα που δεν ισχύει, αφού στα σπίτια μας φτάνει εξασθενές χρώμιο!
5. Οι μετρήσεις που έγιναν, μας επαναφέρουν στην κατάσταση του Σεπτεμβρίου και ακόμα χειρότερα. Δηλαδή το νερό δεν κάνει για καμία ανθρώπινη χρήση, ούτε για πόση, ούτε για μαγείρεμα, ούτε για μπάνιο, ούτε για πλύσιμο ρούχων, ούτε για πότισμα!

Πέρασαν 6 μήνες από την ανακάλυψη του προβλήματος και παραμένουμε στην ίδια κατάσταση. Το «Εθνικό θέμα Ασωπός» του υπουργού, τα έργα που εξαγγέλθηκαν, οι ενέργειες αποκατάστασης, οι αυστηρότεροι έλεγχοι, όλα όσα ελπίσαμε, αποδείχθηκαν ΑΝΕΠΑΡΚΗ.

Το νερό μας, ΣΗΜΕΡΑ, είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη χρήση και ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ.
Βάσει της νομοθεσίας, ο ρυπαίνων πληρώνει το κόστος της αποκατάστασης. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιός ρυπαίνει. ΠΟΙΟΣ ΡΥΠΑΙΝΕΙ κύριοι αρμόδιοι;
Βάσει της νομοθεσίας, οι Δήμοι έχουν την ευθύνη για την καταλληλότητα του νερού. Τι απαντά για τα στοιχεία των μετρήσεων ο Δήμαρχος Ωρωπίων;

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Πάτρα
http://www.iceht.forth.gr

Προς το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών
Λ. Πεντέλης 47 15235 Βριλήσσια, Αττικής
Υπ’ όψιν Κου Παν. Χριστοδουλάκη, Προέδρου ΔΣ

22 Ιανουαρίου 2008

Θέμα: Ανάλυση δειγμάτων νερού για περιεκτικότητα σε Cr(VI)

Τα δείγματα παρελήφθησαν την 21/1 σε φιάλες πολυαιθυλενίου του 1 Λίτρου, στο Εργαστήριο Ανοργάνου και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ από τον συνεργάτη του ΠΑΚΟΕ κ. Ιωάννη Φακιρίδη, ο οποίος και τα προσεκόμισε εντός φορητού ψυγείου.

Η πρώτη ανάλυση έγινε με την μέθοδο 7196Α της ΕΡΑ (Φασματοφωτομετρική με διφαινυλοκαρβαζίδιο). Ακολούθησε και ανάλυση με ηλεκτροχημική μέθοδο (Καθοδική Βολταμετρία Απογύμνωσης- Cathodic Stripping Voltametry). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Δείγμα

Συγκέντρωση Cr(VI)/ppb

1

89.0

2

71.0

3

220.0

4

44.0

5

26.7

6

86.0

7

213.0

8

85.3

9

52.0

10

<0.1

Π.Κουτσούκος, Καθηγητής

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Την Δευτέρα, 21/1/2008 το ΠΑΚΟΕ έκανε δειγματοληψίες στα ακόλουθα σημεία:

1. ΣΙΚΑΜΙΝΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΕΥΓ. ΛΕΜΠΟΥΣΗ

2. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ-ΟΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

3. XΡΥΣΟΠΗΓΗ-ΟΙΚΙΑ ΒΑΣ. ΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ

4. ΠΕΥΚΙΑ-ΟΙΚΙΑ ΜΑΤΑΚΟΥ

5. ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΕΚΑΛΗΣ

6. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ-ΟΙΚΙΑ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

7. ΩΡΩΠΟΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Γ.ΓΙΚΑΚΗ

8. ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ-ΕΠΙΠΛΑ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

9. ΦΟΥΡΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ

10. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ

Από το δελτίο Τύπου του ΠΑΚΟΕ.

Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για το χρώμιο

6 12 2007

Διαβάστε το pdf:

Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για το χρώμιο

και μία μέτρηση από το «Έχεις μήνυμα»:

http://exeisminima.gr/2008/01/28/pinakes/