Η απόφαση του ΣτΕ για την ΜΑΪΛΛΗΣ

10 08 2010

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ

Απόφαση αριθ. 845/8.6.2010

Αιτών: Α.Ε. «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»
Καθ’ού: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Παρεμβαίνων: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΙΤΑΠ), π. Ιωάννης Οικονομίδης.

[…….]

  1. Επειδή, η Επιτροπή εκτιμά ότι η άμεση επίλυση του προβλήματος της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του ποταμού Ασωπού και της λεκάνης απορροής του, το οποίο έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις και καθίσταται απειλητικό για την υγεία και τη ζωή του πληθυσμού, αποτελεί επείγοντα λόγο δημοσίου συμφέροντος, η ικανοποίηση του οποίου οφείλει να επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση και με τη συμβολή της αιτούσας, προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της οποίας η εμπιστοσύνη τόσο της Διοίκησης όσο και της τοπικής κοινωνίας έχει ευλόγως κλονισθεί, μεταξύ άλλων, λόγω της επικινδυνότητας των ουσιών που χρησιμοποιούνται  κατά την παραγωγική της διαδικασία, αλλά και ως εκ του γεγονότος ότι η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εκ μέρους της αιτούσας, η οποία ενέχεται σε σοβαρότατες παραβάσεις μέτρων που εξειδικεύουν την αρχή της προφύλαξης και έχει, ως εκ τούτου, απασχολήσει τα διοικητικά και ποινικά δικαστήρια, δεν υπήρξε υποδειγματική κατά το παρελθόν.  Προς το σκοπό, άλλωστε, αυτό, δηλαδή, την εξάλειψη των κινδύνων για τον πληθυσμό και τη φύση από τις επιβαρυντικές για το περιβάλλον δραστηριότητες πολλών βιομηχανικών μονάδων της περιοχής του ποταμού Ασωπού, ο κανονιστικός νομοθέτης επέβαλε, κατά τα προαναφερόμενα, συγκεκριμένα μέτρα για τα περαιτέρω περιβαλλοντική αδειοδότηση των μονάδων αυτών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η αιτούσα, εντός ορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, τα οποία, μάλιστα, κατά την άποψη της Διοίκησης, μπορούν, ως προς ορισμένα θέματα, να συντμηθούν. Ενόψει αυτών, η Επιτροπή, κατά συνεκτίμηση  της ανεπανόρθωτης βλάβης, την οποία πιθανολογείται ότι θα επιφέρει στην αιτούσα η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, αλλά και της ανάγκης να παρασχεθεί στην ίδια η δυνατότητα να συμβάλει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής σύμφωνα με το ήδη ισχύον κανονιστικό καθεστώς (Κ.Υ.Α. 20488/19.5.2010), κρίνει ότι πρέπει να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010 υπό τους εξής όρους:

α) λεπτομερή και απαρέγκλιτη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της αιτούσας, οι οποίοι, τυχόν θα εγκριθούν,

β) τήρηση, ομοίως λεπτομερής και απαρέγκλιτη, της άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, η οποία, τυχόν, θα εκδοθεί,

γ) άμεση έναρξη των εργασιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι, τυχόν, αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες κατάρτισης μελετών κ.λ.π, που θα επιτρέψουν στην αιτούσα να υποβάλει τα δικαιολογητικά της αίτησης αναθεώρησης των περιβαλλοντικών της όρων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 20488/19.5.2010, δηλαδή, εργασιών κατάρτισης ισοζυγίου μείγματος  πρώτων υλών, εγκατάστασης κλειστού τύπου μη μηδενιζόμενων υδρομετρητών κ.λ.π.

δ) άμεση έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ή εκπόνησης των μελετών κ.λ.π. που θα επιτρέψουν εν καιρώ την πλήρη διακοπή, τυχόν, υπεδάφιας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων και χρήσης απορροφητικών βόθρων εκ μέρους της αιτούσας,

ε) άμεση έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ή εκπόνησης μελετών για την διακρίβωση της στεγανότητας του υδραυλικού δικτύου της αιτούσας και εφόσον απαιτείται, διακριτής χαρτογράφησης των οδεύσεών του (ύδρευσης, πυρόσβεσης, λυμάτων προσωπικού, ομβρίων, υγρών βιομηχανικών αποβλήτων),

στ) έμμεση έναρξη εκτέλεσης εργασιών ή εκπόνησης των μελετών για την αποκάλυψη τμήματος των αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και ομβρίων στα όρια των εγκαταστάσεων και τοποθέτησης υδρομετρητών με μηχανισμό καταγραφής και οργάνων συνεχούς παρακολούθησης βασικών ποιοτικών παραμέτρων και αυτοματισμού διακοπής της ροής και ανακυκλοφορίας για την επεξεργασία τυχόν επιβαρυμένων υγρών αποβλήτων ή ομβρίων και

ζ) ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την πρόοδο των εργασιών.

10.  Επειδή, ενόψει τη εν μέρει αποδοχής της υπό κρίση αιτήσεως, η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων.

Δια ταύτα

Δέχεται εν μέρει την υπό κρίση αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της 4590/31.12.2009 πράξης του Νομάρχη Βοιωτίας μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010, σύμφωνα με το αιτιολογικό.

Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα του κατατεθέντος παραβόλου.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: