Από τα πρακτικά της Βουλής: Η κωλοτούμπα της Τίνας Μπιρπίλη;

18 07 2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΞΖ’

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010

Αθήνα, σήμερα στις 15 Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.35΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κυρίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

…………………………………………………………………

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίζουμε με την υπ’ αριθμό 1040/12-7-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κυρίας Αικατερίνης Περλεπέ-Σηφουνάκη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την αντιμετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας Ν. Εύβοιας κ.λπ.

Η επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Περλεπέ-Σηφουνάκη έχει ως εξής:

«Η περιβαλλοντική ρύπανση που εντοπίστηκε προ καιρού στον υδροφόρο ορίζοντα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαπίας στην κεντρική Εύβοια, με την ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου και άλλων επικίνδυνων στοιχείων για την υγεία των πολιτών, επέβαλε τη λήψη μέτρων από το κράτος για την άμεση προστασία τους, αλλά και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, από τη ρύπανση αυτή.

Δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση αδιαφόρησε και δεν ενήργησε ως όφειλε, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, το κυρίως αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και άλλα Υπουργεία υπό τη σημερινή πολιτική ηγεσία, προέβησαν σε ενέργειες ώστε να δρομολογηθεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων, όμως μέχρι στιγμής δεν  έχει διατυπωθεί το πλήρες σχέδιο με τα συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιαγράμματα, για τη ριζική επίλυση αυτού του τόσου σοβαρού ζητήματος για τη ζωή εν γένει των κατοίκων της περιοχής.

Επειδή το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο και πιεστικό και τα μέτρα για την αντιμετώπιση του χρειάζεται να συγκεκριμενοποιηθούν σε όλες τις πτυχές τους,

Ερωτάσθε, κυρία Υπουργέ:

Ποιό είναι το  σχέδιο αντιμετώπισης της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας στην Εύβοια, ποια συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνει, άμεσα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και πώς διασφαλίζεται η εφαρμογή αυτών των μέτρων, ώστε να υπάρξει πλήρης προστασία της δημόσιας υγείας, να περιορισθεί και να εξαλειφθεί η ρύπανση και να μην εκδηλωθεί ποτέ ξανά παρόμοιο πρόβλημα στην περιοχή;»

Στην επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Περλεπέ-Σηφουνάκη θα απαντήσει   η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη.

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ(Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Τον Ιούνιο του 2009 ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά το πρόβλημα της ρύπανσης των υπογείων υδάτων με εξασθενές χρώμιο και κλιμάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος πραγματοποίησε δειγματοληψίες νερού σε ιδιωτικές γεωτρήσεις, αλλά και πηγάδια της περιοχής.

Το ΥΠΕΚΑ από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε αυτό το πρόβλημα ως πολύ κρίσιμο και εργάζεται εντατικά, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα για την προέλευση της καταγεγραμμένης ρύπανσης, τις πηγές ρύπανσης και την ταυτοποίηση των ρυπαντών στη βάση ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργούν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με επιστήμονες του ΙΓΜΕ.

Ήδη, ολοκληρώθηκε ανιχνευτική επίσκεψη, έλεγχος σε εξορυκτικές διαδραστηριότητες της ΛΑΡΚΟ και σε θέσεις ανεξέλεγκτης απόθεσης βιομηχανικών αποβλήτων και ελήφθησαν δείγματα, τα οποία αναλύθηκαν εργαστηριακά και αξιολογήθηκαν ως προς την περιεκτικότητα τους σε βαρέα μέταλλα. (Και τι λεει αυτή η αξιολόγηση; Ότι όλα είναι μιά χαρά;)

Το ΙΓΜΕ επίσης, συνεχίζει τις συστηματικές δειγματοληψίες, ούτως ώστε να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για την περιοχή.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κατόπιν ανάλυσης όλων των δεδομένων και στοιχείων θα καθορίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μέτρων για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου, ενώ ήδη έχουν ενταχθεί κάποια προγράμματα για την αποκατάσταση μέσα στο κομμάτι του ΕΠΠΕΡΑΑ, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Τα πέντε άμεσα μέτρα που λαμβάνουμε, με σκοπό την προστασία των πολιτών είναι η διασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού στους κατοίκους της περιοχής σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, η οποία ολοκλήρωσε τις αναλύσεις ποιότητας νερού, η καταγραφή και συγκέντρωση των τοξικών αποβλήτων που έχουν εγκαταλειφτεί στην περιοχή σε ασφαλές και ελεγχόμενο μέρος για την ορθή τους διαχείριση.

Και τονίζω εδώ πως το κόστος διαχείρισης αυτών των εγκαταλελειμμένων αποβλήτων θα επιβαρύνει τους παραγωγούς τους. Άλλα μέτρα είναι, επίσης, η επιβολή αυστηρών προστίμων και το κλείσιμο των επιχειρήσεων -αν υπάρχει τέτοιο θέμα- όσων συλλαμβάνονται να ρυπαίνουν το περιβάλλον, ο καθορισμός νέων αυστηρών περιβαλλοντικών όρων στη ΛΑΡΚΟ και η υποχρέωση αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκληθεί. (ναι, ναι κυρία υπουργέ όπως οι δρακόντειες ποινές που επιβλήθηκαν πρόσφατα)

Όσον αφορά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα του Υπουργείου μας, σας ενημερώνω ότι θα προβούμε σε έργα αποκατάστασης και μέτρα εξυγίανσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής με χρηματοδότηση και του ΕΣΠΑ, αλλά και των επιχειρήσεων που προκάλεσαν το πρόβλημα και θα δημιουργήσουμε οργανωμένους χώρους για την υποδοχή των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός νέου χωροταξικού σχεδιασμού.

Τέλος και όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη και οριστική λύση του προβλήματος, αυτό θα επιτευχθεί με την εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής της ευρύτερης περιοχής, όπου το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των υδάτων της περιοχής, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων νερών.

Με όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ρύπανσης της περιοχής, αλλά το κυριότερο στοχεύουμε στο να αποθαρρύνουμε την περαιτέρω ρύπανση του περιβάλλοντος.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κα Αικατερίνη Περλεπέ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Κυρία Υπουργέ, στην περιοχή της Μεσσαπίας κατοικούν μόνιμα περίπου είκοσι χιλιάδες άνθρωποι. Οι κάτοικοι αυτοί είναι κατά κύριο λόγο αγρότες.

Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε όλους αυτούς που ζουν σε εκείνη την περιοχή να πίνουν ακατάλληλο νερό. Το εξασθενές χρώμιο που έχει βρεθεί είναι σε πολύ υψηλές ποσότητες, ενώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου. Όμως, τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που λένε ότι θα έπρεπε να ήταν μέχρι 2 mg, ενώ ανιχνεύεται σε ποσότητες των 16, 18 και 20 mg. Το εξασθενές χρώμιο έχει κατηγορηθεί ότι είναι καρκινογενές. Όλοι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, λοιπόν, πίνουν εδώ και ένα χρόνο νερό με εξασθενές χρώμιο και με άλλα βαριά μέταλλα, ενώ έχει πληγεί δε πάρα πολύ και η οικονομία της περιοχής, γιατί κανείς πλέον δεν αγοράζει τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής των Μεσσαπίων, διότι το θέμα έχει πάρει διάσταση, δεδομένου ότι έχει γράψει γι’ αυτό το θέμα ο αθηναϊκός τύπος. Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι μείζον.

Οι επιχειρήσεις μάλλον του Σχηματαρίου ή των Οινοφύτων -γιατί δεν έχει αποκαλυφθεί ποιοι είναι- έχουν εναποθέσει σε όλη τη γύρω περιοχή στερεά, αλλά και υγρά τοξικά απόβλητα. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει κάποιο σχέδιο για την απορρύπανση της περιοχής ούτε κάποια κονδύλια. Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν ρυπάνει την περιοχή και δεν ξέρω αν θα καταφέρει ποτέ η πολιτεία με τους μηχανισμούς της να βρει ποιοι είναι αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια έχουν ρυπάνει το περιβάλλον και έχουν καταστρέψει και μολύνει όλο τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και την περιοχή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αγροτών εκεί.

Το θέμα έχει έρθει στη δημοσιότητα εδώ και ένα χρόνο. Και βέβαια, στο Υπουργείο σας είχε γίνει από τον Ιανουάριο μία σύσκεψη για τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, αλλά και με την οικονομία της περιοχής.  Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει τίποτα.

Επιπλέον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πριν από λίγες μέρες το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας δίκασε το Δήμαρχο και τον υποχρέωσε να βρει τρόπο, ώστε να δίνεται στους κατοίκους νερό που να είναι καθαρό και κατάλληλο και να μην πίνει κανείς από το νερό της περιοχής. Αυτό έγινε στις 30 Ιουνίου. Όλη η περιοχή είναι σε απόγνωση, σε μια περιοχή στην οποία υπάρχουν ΤΕΙ και επομένως νέοι άνθρωποι. Τι θα γίνει, λοιπόν;

Επιπλέον, δεν μου είπατε πού θα βρεθούν τα κονδύλια και πότε θα ξεκινήσει η απορρύπανση της περιοχής, η οποία είναι τεράστια. Αυτό είναι το ένα.

Δεύτερον, δεν μου απαντήσατε όσον αφορά στο τι θα γίνει με το Γραφείο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Θα δημιουργηθεί Γραφείο Επιθεωρητών; Θα είναι ένα και για τον Ασωπό και για τη Μεσσαπία ή θα υπάρχουν ξεχωριστά για την κάθε περιοχή; Και πότε θα δημιουργηθεί αυτό το Γραφείο Επιθεωρητών; Επίσης, θα προχωρήσει το φράγμα των Ψαχνών για την άρδευση, το οποίο και θα λύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της περιοχής;

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Και βέβαια, το σημαντικό είναι αυτό που σας ρωτάω, δηλαδή να μας πείτε τι θα γίνει άμεσα. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πίνουν νερό με εξασθενές χρώμιο. Άλλωστε, για το θέμα αυτό, όπως σας είπα και πριν, έχει καταδικαστεί ο Δήμαρχος και έχει απαγορευθεί από τα δικαστήρια η χρήση αυτού του νερού που είναι τόσο ακατάλληλο για χρήση. Πείτε μας, λοιπόν, συγκεκριμένα και με χρονοδιαγράμματα πότε θα ξεκινήσει κάτι σ’ αυτήν την περιοχή για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και για καθαρό πόσιμο νερό για τους πολίτες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για να απαντήσει.

Κυρία Μπιρμπίλη, έχετε το λόγο.

ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για ακατάλληλο πόσιμο νερό, γιατί παίζουμε με κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο το οποίο αφορά όλους μας και αυτό είναι η δημόσια υγεία.

Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για να αποφασίσει αν το νερό είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο για πόση είναι το Υπουργείο Υγείας. Και βέβαια, εκεί θα υπάρξει μία πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στα δύο Υπουργεία για να παρθούν όλα τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα.

Όμως, εγώ θέλω να πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχει διαχωρισμός του εξασθενούς με το ολικό χρώμιο. Μιλάμε για ολικό χρώμιο πάντα και είναι πάρα πολύ δύσκολο (!!!- η ένωση Ελλήνων Χημικών όμως κυρία Υπουργέ έχει αντίθετη άποψη! Δείτε ΕΔΩ στην σελίδα 6 του κειμένου, παράγραφος 3.2.6) να το ξεχωρίσουμε από το εξασθενές και να δούμε από τι προέρχεται αυτό.

Αντίθετα, υπάρχουν δύο χώρες στον κόσμο –και αυτό δεν το λέω γιατί πρωτοτυπούμε- η Καλιφόρνια και η Ελλάδα, όπου προσπαθούμε να δούμε το θέμα του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό. Και γι’ αυτό πολύ σύντομα –ελπίζω πριν από το τέλος του έτους- θα πραγματοποιήσουμε στη χώρα μας μια σημαντική συνάντηση επιστημόνων σε διεθνές επίπεδο, ακριβώς για να δούμε τις επιπτώσεις του εξασθενούς χρωμίου και αν αυτό μπορεί να υπολογιστεί ξεχωριστά από το ολικό χρώμιο στο πόσιμο νερό. (Μην πισωγυρίζεις στα βασικά κ. Υπουργέ Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί κι έχουμε επανηλλειμένα καταγγειλει τα συνέδρια και τις ημερίδες επί ημερίδων με μόνο αποτέλεσμα την αναβολή στην λήψη ουσιαστικών μέτρων!)

Στην εισήγησή μου, στην πρωτολογία μου, σας είπα αναλυτικά για τα άμεσα μέτρα που σκοπεύουμε να πάρουμε. Είχαμε ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσουμε το πρότυπο του Ασωπού.

Όσον αφορά τώρα το θέμα της απορρύπανσης και της αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα, θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για κάτι που ξεπερνάει τα άμεσα μέτρα και θέλει πάρα πολύ καιρό για να μπορέσει να αποκατασταθεί η πρότερη κατάσταση.

Αυτό που επίσης έχω να συμπληρώσω είναι ότι ήδη έχουμε κάνει και το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο έχει προκύψει για τον Ασωπό και το οποίο βάζει πάρα πολύ αυστηρά όρια για τις βιομηχανίες που ρύπαιναν μέχρι τώρα την περιοχή του Ασωπού. Κάτι ανάλογο, λοιπόν, θα επεκταθεί και για τα άλλα ποτάμια και για τους άλλους υδροφόρους ορίζοντες της χώρας και γι’ αυτό ετοιμάζουμε αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα.

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στα σχέδια διαχείρισης -που είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν- θα περιληφθούν πολύ συγκεκριμένα προγράμματα για την κατάσταση όπως υπάρχει σήμερα, αλλά και για την αποκατάσταση, ενώ επίσης έχουμε ολοκληρώσει το σχεδιασμό για τη διαμόρφωση ενός δικτύου παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, καθώς και των υπόγειων υδάτων για την περιοχή.

Με ρωτήσατε ξανά, κυρία συνάδελφε, για το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο και ανέφερα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκληθεί, θα ήθελα να σας πω ότι αυτοί που έχουν προκαλέσει την περιβαλλοντική ζημιά οφείλουν να την αποκαταστήσουν.

Και βέβαια ξέρουμε ποιοι προκάλεσαν την περιβαλλοντική ζημιά. Μπορεί να μην ξέρουμε την έκταση της ζημιάς, αλλά βεβαίως ξέρουμε ποιες είναι οι πηγές –και αυτό διερευνούν και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος- που έχουν προκαλέσει τη ρύπανση.

Παρ’ όλα αυτά, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, και στο αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα του περιβάλλοντος, το ΕΣΠΑ, έχουν μπει συγκεκριμένες δράσεις για την περιοχή σας, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει χρηματοδότηση για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων παρακολούθησης, αλλά και κατάστασης και αποκατάστασης των υδάτων.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Εμείς πάλι, δεν σας ευχαριστούμε! Μας γυρίζετε 3 χρόνια πίσω, αλλάζετε την εκφρασμένη πολλές φορές στο παρελθόν στάση σας, και ταυτίζεστε με τα συμφέροντα των βιομηχάνων και όχι του λαού.


Ενέργειες

Πληροφορίες

One response

18 07 2010
Οι καιροί είναι πονηροί « Asopos SOS

[…] που τρέχει πίσω από την δηλώσεις κάθε υπουργού, (βλέπε ΕΔΩ την ακατανόητη αγόρευση της κ. Μπιρμπίλη), να προλάβει […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: