Νομάρχης Βοιωτίας : «Σε κοινή κατεύθυνση με το ΤΕΕ, για την εξυγίανση και προστασία του Ασωπού»

27 01 2009

Πηγή: http://www.anparatiritis.gr

Με τα μέλη της Ομάδας Περιβάλλοντος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που θα επεξεργαστεί τα ζητήματα του Ασωπού, συναντήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία του ο Νομάρχης Βοιωτίας Κλέαρχος Περγαντάς. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, συμμετείχαν οι αρμόδιοι Αντινομάρχες Φ. Παπαθωμά, Λ. Καράντζαλης, Δ. Νταλιάνης, ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Βοιωτίας Ν. Παπαγγελής, ο Δήμαρχος Οινοφύτων Γ. Θεοδωρόπουλος, ο Δήμαρχος Σχηματαρίου Ε. Γεωργίου, ο Αντιδήμαρχος Σχηματαρίου Η. Χόντζιας, καθώς και στελέχη των αρμόδιων Υπηρεσιών της Νομαρχίας.

Θέμα της σύσκεψης η κοινή κατεύθυνση μέτρων και προτάσεων για την εξυγίανση του Ασωπού, στα πλαίσια εργασίας που το ΤΕΕ ανέθεσε σε μέλη του, με θέμα : «Μελέτη, ανάδειξη και διαμόρφωση τελικής πρότασης επίλυσης του προβλήματος της σοβαρής ρύπανσης του Ασωπού, από υγρά τοξικά απόβλητα». Την Ομάδα Περιβάλλοντος αποτελούν οι μηχανικοί : Λειβαδάρος Ρουσέτος, Θεοχάρη Χριστίνα, Ζιώγας Χαράλαμπος, Στάμου Αναστάσιος, Μπούρα Αγγελική, Παντελάρας Παντελής, και Παπαδοπούλου Μαρία, οι οποίοι αποτελούν και μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο Νομάρχης έθεσε συνολικά τα ζητήματα, τονίζοντας πως τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη Βοιωτία έχουν τις ρίζες τους στις προηγούμενες δεκαετίες και απορρεόυν κυρίως από τα ελλείμματα σε χωροταξικό σχεδιασμό και χρήσεις γης, που αποτελεί βασικό εργαλείο για την χωρική οργάνωση και την περιβαλλοντική προστασία.

Στη συνέχεια ο κ. Περγαντάς αναφέρθηκε διαχρονικά στο θέμα, επισημαίνοντας

ότι :

Το 2003, πρώτο έτος της θητείας του, και κατ΄επανάληψη, ζητήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, η κήρυξη της περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου σε Περιοχή Ειδικής Χωρικής Παρέμβασης (ΠΕΧΠ), αίτημα το οποίο δεν βρήκε ανταπόκριση.

Το 2005, σε κοινή σύσκεψη στο ΥΠΕΧΩΔΕ, με όλους τους συναρμόδιους φορείς, Βουλευτές του Νομού και Δημάρχους, ζητήθηκε η κατασκευή και λειτουργία κεντρικής μονάδας επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή του Ασωπού, η στελέχωση των Υπηρεσιών της Νομαρχίας και η αύξηση των προστίμων, αιτήματα που, παρά τις δεσμεύσεις, δεν πραγματοποιήθηκαν.

Παράλληλα η Νομαρχία ανέδειξε το θέμα, καλώντας την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, η οποία μετά από συνεδρίαση στη Βουλή, κατέληξε στις ίδιες με ανωτέρω προτάσεις και εξέδωσε πόρισμα στο οποίο το Κράτος ομοίως δεν ανταποκρίθηκε.

Το 2007, με την αποκάλυψη της ύπαρξης εξασθενούς χρωμίου στα νερά της περιοχής, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, έσπευσε να χαρακτηρίσει τον Ασωπό «Εθνικής σημασίας». Από τον Οκτώβρη του 2007, και μετά από σειρά πρωτοβουλιών της Νομαρχίας, της ΤΕΔΚ και των Δημάρχων της περιοχής, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, σε κοινή σύσκεψη με τους παραπάνω και τους Βουλευτές του Νομού, δεσμεύτηκε για μια σειρά άμεσων μέτρων στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού και συγκεκριμένα για:

Δημιουργία κεντρικού δικτύου παροχέτευσης υγρών αποβλήτων, που θα είναι εφοδιασμένο με ειδικό σύστημα μέτρησης προδιαγραφών των επεξεργασμένων αποβλήτων, έτσι ώστε να ελέγχεται η ποιότητα των εκροών.

Εφαρμογή μόνιμου προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.

Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου αερίων ρύπων στην περιοχή των Οινοφύτων.

Καθορισμός ζωνών προστασίας του Ασωπού και οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού.

Σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ για την ύδρευση όλων των Δήμων, Οινοφύτων – Σχηματαρίου – Τανάγρας – Αυλίδας.

Δέσμευση του ΥΠΕΧΩΔΕ για συνεχείς ελέγχους και συστηματική παρακολούθηση των βιομηχανιών και των εγκαταστάσεων της περιοχής.

Επιβολή αυστηρότερων ποινών και κλείσιμο των παραγωγικών μονάδων που δεν ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

– Παράλληλα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας, πήρε πολύ σημαντικές αποφάσεις:

Μέχρι την ολοκλήρωση των μέτρων εξυγίανσης του ΥΠΕΧΩΔΕ – που πάρθηκαν μετά από έντονες πιέσεις μας – για την περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου – Ασωπού, απορρίπτουμε όλες τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορούν υγρά απόβλητα, επικίνδυνα στερεά και επικίνδυνους αέριους ρύπους.

Απαγορεύουμε την υπεδάφια διάθεση επικίνδυνων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, σε όλη τη Βοιωτία.

– Επιπλέον με πρωτοβουλία της Νομαρχίας Βοιωτίας, της Εταιρείας της ΒΑΕΠΑΕ και τη συμμετοχή των Δήμων Θήβας, Σχηματαρίου, Οινοφύτων και Τανάγρας υλοποιείται το έργο «δημιουργία Περιβαλλοντικού Μητρώου και Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης της περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων, με χρήση GIS».

Με το Μητρώο, εκπονείται ένα σημαντικό εργαλείο, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των βιομηχανιών, σχετικά με την παραγωγή, αλλά και τη διάθεση των παραγόμενων ρύπων. Διευρύνοντας αυτό το έργο κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα LIFE + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 800.000 € με τον συνοπτικό τίτλο «ASO.PO.L.I.S» για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση και δημιουργία χαρτών, που θα καταδεικνύουν την περιβαλλοντική ρύπανση στο Νομό Βοιωτίας, σε ότι αφορά τους υδάτινους πόρους.

– Ακόμα, η Νομαρχία σε στενή συνεργασία με το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διενεργεί συνεχείς ελέγχους στις βιομηχανικές περιοχές και επιβάλλονται κυρώσεις, χωρίς καθυστερήσεις κι εκπτώσεις, πέρα από τις στενές λογικές του πολιτικού κόστους, ενώ τα πρόστιμα σε συγκεκριμένες εταιρείες ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες €.

Την άμεση υλοποίηση των μέτρων και των δεσμεύσεων από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ζήτησε ο Νομάρχης, καθώς και την δημιουργία βασικών υποδομών χωροταξικής οργάνωσης και εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί οριστικά και ριζικά το πρόβλημα του Ασωπού. Σε ζήτημα αιχμής δε, ανέδειξε και την υποστελέχωση των υπηρεσιών, ζήτημα που πρέπει να λυθεί άμεσα, προκειμένου να συστηματοποιηθούν οι έλεγχοι στις βιομηχανίες.

Στην ίδια κατεύθυνση, με προτάσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τοποθετήθηκαν και οι συμμετέχοντες Δήμαρχοι, προκειμένου να εκπονηθεί επί αξόνων ένα πλήρες πλαίσιο για την εξυγίανση και την προστασία του Ασωπού.

«Η σημερινή σύσκεψη με το ΤΕΕ», τονίζει ο κ. Περγαντάς «ανοίγει μια ουσιαστική και πολύ σημαντική συνεργασία, που στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας για το περιβάλλον, με κυρίαρχο το θέμα του Ασωπού. Το ΤΕΕ , ως σύμβουλος της Πολιτείας, γίνεται ένας ουσιαστικός εταίρος στις προτάσεις μας προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου η κρατική μηχανή να αναλάβει τις ευθύνες της και να δραστηριοποιηθεί άμεσα με μέτρα που θα λύσουν οριστικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή μας».

Advertisement

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: