Κι άλλη επερώτηση

4 05 2008

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2007

62/15-10-2007 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Μαυρουδή Βορίδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικά με την προστασία του Ασωπού ποταμού κ.λπ..

http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=end071018.txt

.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Στις 5-10-2007 ο κύριος Υπουργός ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την προστασία του Ασωπού ποταμού και του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής. Ανάμεσα σ’ αυτά, η παρακολούθηση ποιοτικά και ποσοτικά των υπογείων και επιφανειακών υδάτων και η εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα Οινόφυτα και στην ανατολική Αττική.
Εν όψει του γεγονότος ότι η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα δημιουργεί τεράστιο και οξύ πρόβλημα για την ποιότητα της ζωής, την υγεία αλλά και την γεωργική οικονομία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αττικής και ειδικότερα του Ωρωπού, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1) Πότε έχει προγραμματιστεί η έναρξη της ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και πόσο θα διαρκέσει η συγκεκριμένη παρακολούθηση;
2) Εκτός της ποιότητας των υδάτων, πότε θα ερευνηθούν και οι τυχόν επιδημιολογικές συνέπειες της μολύνσεως του Ασωπού ποταμού;».

Ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Καλογιάννης έχει το λόγο για τρία λεπτά.

.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και το Σώμα που συναίνεσε να δοθεί προτεραιότητα στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης.
Κυρίες και κύριοι, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του Ασωπού έχουν ανακοινωθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μέτρα τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται. Συγκεκριμένα, έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Επανεξετάζουμε προς το αυστηρότερο τα επιτρεπόμενα όρια των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα. Ανατίθεται μελέτη για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης των βιομηχανικών επεξεργασμένων αποβλήτων. Οριοθετούμε την κοίτη του Ασωπού. Προχωρά η ύδρευση από τον αγωγό του Μόρνου της Ε.ΥΔ.Α.Π. των Δήμων Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Τανάγρας και Αυλίδος.
Και, βεβαίως, ένα από τα θέματα, τα οποία έχουν εξαγγελθεί και υλοποιούνται, είναι η παρακολούθηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής.
Για το θέμα αυτό αναφέρω συγκεκριμένα ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υλοποιεί το έργο: «Ανάπτυξη εργαστηριακής υποδομής και εργασίας παρακολούθησης της ποιότητας των νερών», με χρηματοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το πρόγραμμα αφορά στον έλεγχο των εσωτερικών επιφανειακών νερών της χώρας και όλες τις παραμέτρους ρύπανσης. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από πέρυσι και οι δειγματοληψίες γίνονται ανά τρίμηνο. Στο πρόγραμμα αυτό είναι ενταγμένος ο Ασωπός με τρία σημεία δειγματοληψίας, ανάντι των Οινοφύτων, στο ύψος της γέφυρας της εθνικής οδού και ενδιάμεσα από τα δύο αυτά σημεία. Το πρόγραμμα έχει ανατεθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, σε συνεργασία με τις Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας και Ηρακλείου και σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα, τόσο των μετρήσεων όσο και των αναλύσεων, η ποιότητα των νερών του Ασωπού παρουσιάζει μια επιβάρυνση στη φυσική του ροή, κυρίως κατάντι των Οινοφύτων. Αναφέρομαι σε επιβάρυνση στις φυσικοχημικές παραμέτρους, όπως είναι το χρώμα, το διαλυμένο οξυγόνο, η αγωγιμότητα, τα χλωριόντα, το COD κ.λπ..
Πρέπει, όμως, να τονίσω ότι οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού χρωμίου, είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Δεν τίθεται δηλαδή κανένα θέμα. Το εξασθενές χρώμιο δεν είναι παράμετρος, η οποία μετράται με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται και για το επόμενο και για το 2008.
Για τα υπόγεια νερά, το Ι.Γ.Μ.Ε. εκπονεί υδρογεωλογική έρευνα, με σκοπό τη διερεύνηση της φύσης, αλλά και του μεγέθους της έκτασης της ρυπαντικής επιβάρυνσης, των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής. Η έρευνα περιλαμβάνει και δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις. Σε συνδυασμό δε, με τα στοιχεία τα οποία έχει ήδη το Ι.Γ.Μ.Ε., θα αποτυπώσουν με σαφήνεια την ποιοτική κατάσταση των υδάτινων χώρων της περιοχής.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Ο συνάδελφος κ. Βορίδης έχει το λόγο.

.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχω πλήρη γνώση των δελτίων τύπου του Υπουργείου σας. Εξάλλου δεν χρειαζόταν ερώτηση, για να με ενημερώσετε γι αυτό, εν όψει και του ότι έχουν θέσει το θέμα αυτό -σε προηγούμενες ερωτήσεις για τον Ασωπό- οι συνάδελφοι του Κ.Κ.Ε. και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και έχουν λάβει μια παρόμοια απάντηση.
Επειδή την έχω ακούσει την απάντησή σας στο παρελθόν και επειδή η απάντησή σας αφορά σε πράγματα, τα οποία γινόντουσαν κατά το παρελθόν και ενδεχομένως συνεχίζουν να γίνονται, πλην όμως αυτά, δεν ήσαν επαρκή για να αποτρέψουν την μόλυνση, η οποία εμφανίστηκε και γνωρίζετε το ζήτημα ότι υπήρξαν δύο μετρήσεις σε δύο γεωτρήσεις που εμφάνισαν αυξημένο και μάλιστα πολύ εξασθενές χρώμιο.
Υπέθεσα ότι το Υπουργείο κατόπιν αυτής της κατάστασης, η οποία έχει συνεγείρει τον κόσμο της περιοχής και νομίζω δικαίως, ταυτόχρονα δημιουργεί και μια πρόσθετη αγωνία και ένα πρόσθετο πρόβλημα για το ζήτημα της διατροφικής αλυσίδας και εάν θέλετε αυτό δεν αφορά πια μόνο τον τόπο στον Ωρωπό, ούτε αφορά μόνο την ανατολική Αττική, αλλά μας αφορά άμεσα όλους. Το ερώτημα λοιπόν που έθεσα, είναι εάν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών των πρόσθετων μέτρων, τα οποία έχει εξαγγείλει το Υπουργείο, ή απλώς το Υπουργείο τα εξήγγειλε σε μια κατεύθυνση κατευνασμού μιας ανησυχούσας κοινής γνώμης στην περιοχή.
Από αυτά τα οποία μου είπατε, εγώ δεν διαπίστωσα κάποιον πρόσθετο αν θέλετε σχεδιασμό από αυτά τα οποία ήδη γίνονται. Αναφερθήκατε πάλι στις μετρήσεις, οι οποίες είναι οι γνωστές μετρήσεις και οι οποίες προφανώς, δεν είναι επαρκείς, για να αναδείξουν το πρόβλημα. Έχετε δεσμευθεί με το δελτίο τύπου σας ότι πρόκειται να προβείτε σε άμεσο έλεγχο, που σημαίνει κάτι πρόσθετο από τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα του 2006 στα οποία αναφέρεσθε –πού είναι αυτό;- και ζήτησα το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, διότι δεν αρκεί η εξαγγελία, αλλά συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να αρχίσετε να μετράτε, ώστε να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή.
Επ’ αυτών, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω λάβει απάντηση και να σας ενημερώσω κιόλας ότι εάν συνεχίσει να μην απαντά το Υπουργείο, θα επανέλθω με μορφή επερωτήσεως.

.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστούμε, κύριε Βορίδη.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για δυο λεπτά.

.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την επιθετικότητα του κυρίου συναδέλφου. Τα μέτρα, κύριε συνάδελφε, που εξήγγειλε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είναι όλα καινούργια. Το ότι γίνονταν έλεγχοι στην περιοχή του Ασωπού, ασφαλώς είναι γνωστό. Γινόταν από το 2004 και έχουμε καταθέσει στη Βουλή επανειλημμένα αναλυτικά στοιχεία. Εντατικοποιούμε τους ελέγχους από τη στιγμή που έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.
Προχωράμε στα έργα ύδρευσης των δήμων της περιοχής –όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα με το εξασθενές χρώμιο- από τον αγωγό του Μόρνου. Οι διαδικασίες έχουν κινηθεί τον τελευταίο μήνα. Κάναμε επανειλημμένες συσκέψεις με τους φορείς της περιοχής, Δημάρχους, Νομάρχες, Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και Ε.Υ.Δ.Α.Π. και έχουν δρομολογηθεί αυτά τα έργα.

Προχωράμε στην οριοθέτηση της κοίτης του Ασωπού. Προχωράμε στην ανάθεση της μελέτης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης των βιομηχανικών αποβλήτων. Προχωράμε δηλαδή και στην ανάληψη πρωτοβουλιών, τις οποίες θα έπρεπε να έχει αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση εδώ και καιρό, οι δήμοι και οι νομαρχίες της περιοχής, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν μεγάλες και βαριές ευθύνες και θα πρέπει επίσης να τις αναλάβουν.
Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κήρυξε αυτό το έργο ως εθνικού επιπέδου, με απόφαση του Υπουργού, ακριβώς για να δείξει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει όμως να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες.
Με ρωτάτε για τις επιδημιολογικές μελέτες. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Με ρωτάτε για την τροφική αλυσίδα. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία θέτετε. Σε ό,τι αφορά όμως τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, ήμουν πολύ σαφής. Σας έδωσα χρονοδιάγραμμα και σας είπα πως σε ό,τι αφορά τα επιφανειακά νερά οι μετρήσεις θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά. Γίνονται ανά τρίμηνο και έχουμε πλήρη στοιχεία πλέον έτσι ώστε να γνωρίζουμε και εμείς με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η απορρύπανση του ποταμού.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Advertisement

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: